Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Privacyverklaring

Broadridge vindt het belangrijk om de privacy te respecteren. We hebben een wereldwijd privacyprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat we op een gepaste manier met persoonsgegevens omgaan. Hieronder wordt informatie gegeven over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens die afkomstig zijn van onze klanten, partners en bezoekers van www.broadridge.com en andere websites van Broadridge, mobiele applicaties of gehoste websites die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Als u verder nog vragen hebt over uw privacy of beveiliging van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Privacy Office van Broadridge.

 1. Privacyverklaring Broadridge

 2. Broadridge Cookie en Online Privacyverklaring

 3. Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van De Eer, Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

 4. Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van Californië

 5. Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van Brazilië

 6. Contact Met Ons en Onze Chief Privacy Officer

Privacyverklaring Broadridge

In deze privacyverklaring wordt het beleid beschreven dat door Broadridge wordt gehanteerd ten aanzien van de Persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) die zij verzamelt onder meer via www.broadridge.com en andere websites van Broadridge, mobiele applicaties of gehoste websites die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Broadridge verleent diensten aan financiële instellingen en bedrijven. De Persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze eigen doeleinden hebben in het algemeen betrekking op financiële beroepsbeoefenaars, zoals beleggingsadviseurs, financiële planners en zij die werken voor onze institutionele en zakelijke klanten.

Broadridge werkt ook over het algemeen als dienstverlener voor haar klanten. Dat zijn onder meer banken, brokers, fondsen voor gemene rekening, bedrijven en andere zakelijke entiteiten. Als dienstverlener verzamelen en gebruiken we Persoonsgegevens van consumenten in overeenstemming met de toestemming die onze klanten in hun overeenkomst met ons hebben gegeven. Als we alleen over uw gegevens beschikken in onze hoedanigheid van verwerker voor onze klanten, sturen we uw verzoeken door naar onze klanten; zij kunnen daar dan gevolg aan geven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met onze klanten waar u een account hebt of waar u een relatie mee heeft, zodat u meer te weten kunt komen over hun privacypraktijk en de manier waarop u uw rechten bij hen kunt uitoefenen. Waar nodig helpt Broadridge haar klanten om aan deze verzoeken te voldoen.

Onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van Persoonsgegevens met betrekking tot professionele en commerciële klanten

"Persoonsgegevens" of "PG" verwijst naar alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of om contact met u op te nemen. Ze omvatten ook andere informatie die met uw naam in verband kan worden gebracht, of met andere identificatiemiddelen. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke categorieën Persoonsgegevens wij verzamelen, de herkomst van die gegevens, de redenen waarom wij ze verzamelen en met wie wij de gegevens kunnen delen.

NB: Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken maken voor onze "Dagelijkse Zakelijke Doeleinden"1 overeenkomstig de wet. Wij kunnen Persoonsgegevens daarnaast delen met aan ons gelieerde partijen en aan dienstverleners en opdrachtnemers die de gegevens nodig hebben om diensten aan ons te kunnen verlenen. Wij hebben met deze partijen overeenkomsten afgesloten op grond waarvan zij verplicht zijn onze informatie te beschermen en de wet na te leven. Wij kunnen ook informatie bekendmaken voor zover dit wettelijk vereist is, zoals aan opsporingsinstanties of partijen in een rechtszaak, of aan uw werkgever, indien wij diensten aan uw werkgever verlenen.

Categorie en herkomst van PG

Doeleinden voor het verzamelen van deze PG

Bekendmaking van deze PG

Zakelijke contactgegevens

Dit is het soort informatie dat op uw visitekaartje staat, zoals uw naam en functie, relatie met het bedrijf, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze gegevens van u en uit openbaar beschikbare bronnen, zoals websites van financiële instellingen en sociale media. Wij kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden, zoals handelsverenigingen of beurzen.

Wij gebruiken dit soort gegevens om u te identificeren en met u te communiceren, waaronder:

 • om transactieberichten (zoals bevestiging van de diensten) te versturen;
 • om marketingberichten, enquêtes en uitnodigingen te versturen; en
 • om onze communicatie te personaliseren en klantenservice te verlenen.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers en met:

 • partijen die onze berichten bezorgen, zoals telecommunicatiebedrijven, koeriers of de post; en
 • sociale-mediabedrijven zoals LinkedIn, die de gegevens alleen gebruiken om vast te stellen welke van onze klanten hun platforms gebruiken, zodat wij u advertenties op dat platform kunnen tonen.

Zakelijke klantgegevens

Wij verzamelen "B2B" Persoonsgegevens over zakelijke professionals die verbonden zijn aan onze commerciële klanten, leveranciers en partners in het kader van onze relatie met deze bedrijven. Deze gegevens omvatten:

 • informatie over uw bevoegdheid om onze producten te gebruiken en bestellingen bij ons te plaatsen;
 • transactiegegevens, waaronder gegevens over productgebruik, klantenservice, opleiding en verwante gegevens;
 • beroepsmatige interesses en referenties;
 • relatiegegevens, met inbegrip van marketing- en communicatievoorkeuren; en
 • bezoekerslogboeken.

Wij verzamelen dit soort gegevens zowel van u als van uw bedrijf. Wij kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden, zoals handelsverenigingen of beurzen.

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • om onze zakelijke relatie met u en/of onze klant te vervullen;
 • om onze relatie met u en onze klant te ontwikkelen en te onderhouden, inclusief het versturen van marketingberichten, voor zover wettelijk toegestaan en afhankelijk van uw voorkeuren;
 • voor interne zakelijke doeleinden, zoals financiën, kwaliteitscontrole, opleiding, rapportage en analyse;
 • voor risicobeheer, fraudepreventie en soortgelijke doeleinden; en
 • voor archiveringsdoeleinden en naleving, met inbegrip van geschillenbeslechting.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met:

 • onze dienstverleners en opdrachtnemers; en
 • het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, en andere bedrijven (zoals de aan uw werkgever gelieerde bedrijven en dienstverleners), voor zover dit nodig is voor de commerciële relatie (zoals het opnemen van uw gegevens op door u goedgekeurde aankoopdocumenten).

Unieke identificatiemiddelen

Waaronder:

 • systeem-identificatoren;
 • toestel-identificatoren; en
 • advertentie-ID.

Wij verzamelen dit soort gegevens van uw toestellen en van onze online partners, zoals derden, die voor ons cookies met advertentie-ID's op uw toestellen plaatsen.

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • om u of uw toestel te identificeren, inclusief om u te associëren met verschillende apparaten die u mogelijk gebruikt;
 • voor archiveringsdoeleinden en verslaglegging, en het matchen van gegevens;
 • voor statistische en analysedoeleinden; en
 • voor het aanbieden van online advertenties en personalisatie.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers die orders voor ons uitvoeren en ondersteuning verlenen bij onze informatietechnologie en beveiligingsprogramma's, met inbegrip van bedrijven die ons helpen bij de preventie, opsporing en beperking van fraude.

Advertentie-ID's worden gedeeld met externe netwerkadvertentiepartners. U kunt aangeven dat u niet akkoord gaat met het verkopen of delen van uw gegevens met derden door naar Uw privacykeuzes  te gaan

Informatie over toegang tot uw account

Waaronder:

 • gebruikersnamen en/of wachtwoorden;en
 • informatie over accountherstel (zoals beveiligingsvragen en -antwoorden).

Wij verzamelen dit soort gegevens van u wanneer u een account aanmaakt of uw wachtwoord wijzigt.

Deze gegevens kunnen ook door ons voor u worden aangemaakt, bijvoorbeeld als wij u een gebruikersnaam of accountnummer toekennen of u een tijdelijk wachtwoord geven.

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • om u te identificeren en te authenticeren;
 • om u in staat te stellen transacties uit te voeren (zoals online met ons te communiceren); en
 • voor veiligheids- en vergelijkbare doeleinden

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers die ons ondersteuning verlenen bij onze informatietechnologie en beveiligingsprogramma's.

Online & technische gegevens

Waaronder:

 • IP-adres;
 • toestel-identificatoren;
 • toesteleigenschappen, met inbegrip van nauwkeurige geolocatiegegevens;
 • server- en toepassingslogboeken; en
 • gegevens van cookies, pixeltags en andere online tools.

Wij verzamelen dit soort gegevens van uw computer of apparaten wanneer u gebruikmaakt van onze platforms, websites en apps. Wanneer u bijvoorbeeld onze websites bezoekt, registreren onze serverlogs uw IP-adres en andere gegevens. Wij kunnen deze gegevens ook ontvangen van derden, waaronder computerbeveiligingsdiensten en advertentiepartners. Zie onze Cookie- en online privacyverklaring voor meer informatie.

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • voor systeembeheer, technologiebeheer, waaronder het optimaliseren van onze websites en apps;
 • voor informatiebeveiliging en cyberveiligheid, met inbegrip van het identificeren van bedreigingen;
 • voor andere toegestane doeleinden, zoals wanneer u toestemming geeft voor ons gebruik van nauwkeurige geolocatiegegevens om u content te leveren op basis van uw locatie;
 • voor archiveringsdoeleinden, met inbegrip van logboeken en verslagen die worden bijgehouden als onderdeel van transactiegegevens;
 • om inzicht te krijgen in onze (potentiële) klanten en onze relatie-informatie te verbeteren, onder meer door u te associëren met verschillende toestellen en browsers; en
 • voor online targeting- en advertentiedoeleinden.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers die ons ondersteuning bieden bij onze informatietechnologieprogramma's of onze websites hosten en aan externe netwerkadvertentiepartners.

U kunt aangeven dat u niet akkoord gaat met het verkopen of delen van uw gegevens met derden-advertentiepartners door naar Uw privacykeuzes te gaan.

Audiovisuele gegevens

Waaronder:

 • opnames van call centers;
 • voicemails; en
 • beelden van beveiligingscamera's. Wij verzamelen dit soort gegevens van u en automatisch, bijvoorbeeld wanneer wij gesprekken met ons callcenter opnemen en gebruikmaken van beveiligingscamera's in onze gebouwen.

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • voor interne zakelijke doeleinden; zo kunnen gespreksopnamen worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden, coaching of kwaliteitscontrole; en
 • voor beveiligingsdoeleinden en schadepreventie.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers die ons ondersteuning verlenen bij onze informatietechnologie en beveiligingsprogramma's en bij onze schadepreventieprogramma's.

Compliancegegevens

Waaronder:

 • gegevens die aantonen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, waaronder belastingwetgeving, arbowetgeving of privacywetgeving;
 • gegevens met betrekking tot onze interne compliance-programma's, zoals gegevens met betrekking tot anti-witwas en intellectuele-eigendomsprocedures; en
 • gegevens met betrekking tot klachten en interne onderzoeken.

verzamelen dit soort gegevens van u en van derden, waaronder bedrijven die ons assisteren bij interne onderzoeken

Wij gebruiken dit soort gegevens:

 • voor naleving van de toepasselijke wetgeving en om aan te tonen dat deze wordt nageleefd;
 • om juridische redenen, zoals geschillenbeslechting en regelgevingszaken, inclusief voor gebruik in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of arbitrageprocedures, of voor toezichthoudende of zelfregulerende instanties, inclusief betekening, onderzoeken in afwachting van rechtsgedingen, tenuitvoerlegging of handhaving van vonnissen en beschikkingen; en
 • voor interne zakelijke doeleinden, zoals risicobeheer, audits, interne onderzoeken, rapportage en analyse.

Wij kunnen dit soort gegevens delen met onze dienstverleners en opdrachtnemers, waaronder onze advocaten, accountants en consultants, en met:

 • klanten, in verband met hun audits van Broadridge; en
 • andere partijen (waaronder overheidsinstanties, rechtbanken en advocaten van tegenpartijen, consultants, gerechtsdeurwaarders en partijen bij rechtszaken) in verband met juridische zaken, een en ander zoals wettelijk voorgeschreven of toegestaan.

NB: Wij kunnen gegevens over u ook gebruiken en openbaar maken voor zover deze niet naar u te herleiden zijn. Zo kunnen wij rapporten publiceren of producten ontwikkelen die niet-identificeerbare, geaggregeerde of statistische gegevens bevatten. Deze rapporten en producten bevatten geen informatie die de ontvanger ervan kan gebruiken om contact met u op te nemen, te lokaliseren of te identificeren.

Broadridge verkoopt geen Persoonsgegevens tegen een geldelijke vergoeding. Wij kunnen Persoonsgegevens delen voor cross-contextueel gedragsadvertenties of online gerichte advertenties. U kunt aangeven dat u niet akkoord gaat met het delen van uw gegevens voor deze doeleinden op ons privacyrechten portal door naar Uw privacykeuzeste gaan.

Vertrouwelijke informatie van klanten

We verzamelen en verwerken Persoonsgegevens van consumenten als dienstverlener van onze klanten. Alle consumenteninformatie die we verwerken wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie van onze klanten en we gebruiken en onthullen deze informatie alleen om diensten te verlenen aan onze klanten en zoals opgedragen door onze klanten.Veel van onze klanten zijn financiële instellingen waarop bepaalde wetgeving van toepassing is, zoals de Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), die onder meer beoogt niet-openbare persoonlijke financiële informatie te beschermen van personen die van die financiële instellingen financiële diensten betrekken voor privé-, gezins- of huishoudelijk gebruik. Het doel van de GLBA is zowel de bescherming van de financiële privacy als het waarborgen van de beveiliging van informatie. Broadridge treedt op als dienstverlener voor deze klanten, zoals gedefinieerd in de GLBA.

In sommige gevallen beheren of hosten we websites die eigendom zijn van onze klanten. Namens onze klanten kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen (inclusief gevoelige Persoonsgegevens) wanneer gebruikers online toegang krijgen tot hun accounts of transacties uitvoeren. Alle informatie die via deze gehoste sites wordt verzameld, wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van onze klanten. Wij ontvangen ook Persoonsgegevens rechtstreeks van onze klanten voor verwerking, wat ook Vertrouwelijke Informatie van onze klanten is.

Onze contracten met onze klanten regelen de verwerking van deze Vertrouwelijke Informatie, en de privacyverklaringen van de klanten geven informatie over hun privacybeleid. Als we uw Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen in onze hoedanigheid van dienstverlener aan een klant van Broadridge waarmee u een financiële rekening of relatie heeft, kan dat bedrijf u helpen met verzoeken om uw privacyrechten uit te oefenen, aangezien Broadridge deze verzoeken niet rechtstreeks kan afhandelen. We raden u aan contact op te nemen met een dergelijk bedrijf om meer te weten te komen over de privacy praktijken en verzoeken in te dienen om uw rechten uit te oefenen. Broadridge ondersteunt haar klanten waar nodig om hen te helpen bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken.

Uw Privacyrechten

Broadridge respecteert uw recht op toegang, correctie en verzoek om verwijdering of beperking van uw Persoonsgegevens, zoals wettelijk vereist. Afhankelijk van het land of de staat waar u woont, kunnen ook gelden:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens door ons;
 • Het recht om te weten of wij uw Persoonsgegevens bewaren, en indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot die gegevens (behoudens de rechten van anderen) en om te vragen dat wij uw gegevens in een draagbaar formaat verstrekken;
 • Het recht om ons te vragen uw informatie te corrigeren als deze onvolledig of onjuist is;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen:
  • de verkoop van uw Persoonsgegevens;
  • het delen of gebruiken van uw Persoonsgegevens voor bepaalde soorten online gerichte advertenties;
  • het gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor u kan hebben;
  • bepaalde secundaire vormen van gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens;
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, indien wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming; en
 • het recht om te vragen dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen.

Afhankelijk van waar je woont, heb je mogelijk aanvullende rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie en om je rechten uit te oefenen kun je ons privacyrechtenportaal bezoeken op Uw privacykeuzes of contact met ons opnemen via e-mail op privacy@broadridge.com. We moeten je identiteit bevestigen voordat we aan de meeste verzoeken kunnen voldoen, omdat we er zeker van moeten zijn dat je Persoonsgegevens niet aan een onbevoegde ontvanger worden verstrekt.

NB: Deze rechten kunnen aan beperkingen onderhevig zijn. Zo kunnen wij u vragen om documentatie te verstrekken wanneer u verzoekt om bepaalde correcties aan te brengen in uw gegevens, en wij kunnen in het algemeen Persoonsgegevens niet beperken of verwijderen in die situaties waarin het bewaren ervan vereist is voor onze interne zakelijke doeleinden of om te voldoen aan de wet.

Wij zullen geen represailles tegen je nemen als je je privacyrechten uitoefent.

Als we uw Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen in onze hoedanigheid van dienstverlener aan een klant van Broadridge waarmee u een financiële rekening of relatie heeft, kan dat bedrijf u helpen met verzoeken om uw privacyrechten uit te oefenen, aangezien Broadridge deze verzoeken niet rechtstreeks kan afhandelen. We raden u aan contact op te nemen met een dergelijk bedrijf om meer te weten te komen over de privacy praktijken en verzoeken in te dienen om uw rechten uit te oefenen. Broadridge ondersteunt haar klanten waar nodig om hen te helpen bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Broadridge heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en heeft verspreid over de hele wereld vestigingen, aan haar gelieerde partijen en dienstverleners. Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar andere landen, die mogelijk niet dezelfde privacy- of gegevensbeschermingswetgeving hebben als het land waarin u woonachtig bent. Broadridge zal echter altijd uw Persoonsgegevens beschermen, ongeacht waar deze is opgeslagen. 

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, gebruiken wij over het algemeen goedgekeurde standaardcontractbepalingen om de overdracht van Persoonsgegevens te autoriseren en aan te tonen dat de informatie adequaat beschermd blijft. Als u meer wilt weten over onze grensoverschrijdende overdracht, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com.

Analytics, profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruikmaken van analytics om inzicht te krijgen in hoe mensen reageren op ons en onze producten, bijvoorbeeld om de mate van betrokkenheid te meten en voor personalisering en productontwikkeling. Daarnaast maken wij gebruik van analytics voor veiligheidsdoeleinden en fraudepreventie. Wij maken echter geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten om beslissingen te nemen die voor u wettelijke of vergelijkbare belangrijke rechtsgevolgen hebben. Dergelijke beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van menselijke beoordeling.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen redelijke maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van verlies, misbruik en wijziging van de gegevens waarover we beschikken. Zo hebben we fysieke, organisatorische en administratieve waarborgen ingevoerd om de door ons verwerkte en bewaarde gegevens te beschermen en te beveiligen. Daarnaast maken we gebruik van versleutelings- en firewalltechnologieën om gevoelige gegevens te beschermen wanneer ze online worden verzonden.

Hoe kunt u bijdragen aan de bescherming van uw gegevens?

Als u bij een website van Broadridge of een gehoste website een account hebt aangemaakt, adviseren we u uw wachtwoord met niemand te delen. We zullen u nooit tijdens een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail om uw wachtwoord vragen. Vergeet ook niet u bij de desbetreffende website af te melden en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. U weet dan zeker dat anderen geen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens en correspondentie wanneer zij toegang hebben tot uw computer.

Gegevensbewaring

Wij bewaren je Persoonsgegevens zo lang de informatie nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden en voor elke aanvullende periode die wettelijk vereist of toegestaan is, zoals voor zakelijke, juridische, boekhoudkundige of rapportagevereisten of op grond van eisen van klantencontracten.

Hoe lang je Persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld, hoe ze worden gebruikt en de vereisten om te voldoen aan toepasselijke wetten of contracten met klanten. Als u wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen die rechtstreeks door Broadridge zijn verzameld, neem contact met ons op via e-mail op privacy@broadridge.com. Als we geen wettelijke basis hebben voor het bewaren van uw Persoonsgegevens, zullen we deze verwijderen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als we uw Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen in onze hoedanigheid van dienstverlener aan een klant van Broadridge waarmee u een financiële rekening of relatie heeft, kan dat bedrijf u helpen met verzoeken tot verwijdering van uw Persoonsgegevens.

Kan deze privacyverklaring door ons worden gewijzigd?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om daarin nieuwe of andere parktijken op te nemen die betrekking hebben op uw privacy. De bijgewerkte Privacyverklaring vermeldt de datum waarop zij voor het laatst is bijgewerkt. Daarnaast stellen we u in kennis van wijzigingen wanneer ze wezenlijke gevolgen hebben voor de manier waarop we eerder verzamelde Persoonsgegevens gebruiken of verstrekken aan anderen.

Beleid privacybescherming voor Burgerservicenummers

Broadridge kan in de gewone uitoefening van bepaalde van onze bedrijfsactiviteiten Burgerservicenummers verzamelen. Broadridge heeft redelijke technische, fysieke en administratieve waarborgen ingevoerd die bijdragen aan de bescherming van de Burgerservicenummers tegen onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde verstrekking. Alle werknemers en dienstverleners van Broadridge zijn verplicht deze vastgelegde procedures te volgen. 

In het bijzonder geldt het volgende:

 • De toegang tot Burgerservicenummers is beperkt tot de werknemers en dienstverleners die toegang moeten hebben tot de gegevens om voor Broadridge taken te kunnen uitvoeren; en
 • Burgerservicenummers worden alleen in overeenstemming met het gevestigde beleid van Broadridge aan derden verstrekt. Broadridge verstrekt alleen Burgerservicenummers aan die dienstverleners, accountants, adviseurs en/of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn die nummers te beschermen, of als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is.

Andere websites

De websites van Broadridge kunnen links naar andere websites bevatten, waaronder die van onze partners. Hoewel we ernaar streven alleen links op te nemen naar websites die dezelfde hoge normen hanteren en hetzelfde respect voor de privacy tonen, zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die bij andere websites plaatsvinden.

Gegevens van sollicitanten en personeelszaken

Als u op een functie bij Broadridge hebt gesolliciteerd, worden de Persoonsgegevens die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden en andere gebruikelijke doeleinden in het kader van personeelszaken. Potentiële, huidige en voormalige werknemers en anderen van wie de gegevens in verband met onze activiteiten op het gebied van personeelszaken worden verwerkt, kunnen contact opnemen met het Privacy Office via e-mail op privacy@broadridge.com of onze afdeling Personeelszaken van Broadridge voor meer informatie over de privacypraktijken van Broadridge op het gebied van personeelszaken.

Broadridge Cookie en Online Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens langs geautomatiseerde weg verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, pixel tags, analysetools voor browser tracking, serverlogbestanden en web beacons. We gebruiken echter geen tracking- of cookietechnologie op pagina’s van onze websites waarop aan klanten hostingdiensten voor “Notice and Access” worden verleend.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander met het internet verbonden apparaat worden verzonden ten behoeve van de unieke identificatie van uw browser of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Met behulp van cookies zien we wanneer u naar de website terugkeert.

Voor meer informatie over de cookies die we plaatsen en om je keuzes uit te oefenen, bezoek je ons portaal voor privacyrechten op Uw privacykeuzes.

Klik op de verschillende categorieën om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen naar wens te wijzigen. Je kunt je niet afmelden voor onze Strikt Noodzakelijke Cookies, omdat die worden geplaatst om de goede werking van onze website te garanderen (zoals het vragen van de cookiebanner en het onthouden van je instellingen, om in te loggen op je account, om je om te leiden als je uitlogt, enz.) Je kunt je echter afmelden voor het gebruik van prestatie-, functionele- en doelgerichte cookies.

Andere technologieën voor gegevensverzameling

We kunnen ook gebruikmaken van Flash-cookies (ook wel bekend als “Local Stored Objects”) en soortgelijke technologieën om uw online-ervaring te personaliseren en te verbeteren. We gebruiken Flash-cookies voor beveiligingsdoeleinden en om instellingen en voorkeuren te onthouden. We maken geen gebruik van Flash-cookies of soortgelijke technologieën om op basis van uw surfgedrag of uw interesses advertenties te tonen. Adobe Flash Player is een toepassing waarmee dynamische content, zoals (animatie)filmpjes, kan worden weergegeven. Ga naar de website van Adobe op www.adobe.com om de Adobe Flash-cookies te beheren.

Dankzij deze technologieën kunnen we ook een persoonlijke ervaring bieden en bepaalde soorten fraude opsporen. In veel gevallen kunt u uw cookievoorkeuren beheren en ervoor kiezen geen cookies en andere soortgelijke technologieën voor gegevensverzameling toe te staan door de instellingen in uw browser aan te passen. Alle browsers zijn anders. Ga daarom naar het onderdeel “help” in uw browser om te zien welke privacy-instellingen voor u beschikbaar zijn. Wij gebruiken geen Flash Cookies om gerichte reclame te leveren.

We kunnen voor marketingdoeleinden gebruikmaken van pixel tags, waaronder de Outbrain Pixel, en web beacons. Pixel tags en web beacons zijn heel kleine grafische afbeeldingen die op webpagina’s of in onze e-mails worden geplaatst en waarmee we kunnen bepalen of u een bepaalde handeling hebt verricht. Wanneer u die pagina’s bezoekt of een e-mail opent of erop klikt, maken de pixel tags en web beacons melding van die handeling. Met deze hulpmiddelen kunnen we de respons op onze berichten meten en onze websites en promotionele acties verbeteren. Gegevens die met behulp van deze technologieën in onze e-mails worden verzameld, kunnen aan het e-mailadres van de ontvanger worden gekoppeld.

Zo kunnen we gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, waaronder het soort besturingssysteem, het soort browser, het domein en andere systeeminstellingen, en over de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. In onze serverlogbestanden wordt ook het IP-adres vastgelegd dat is toegekend aan het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar op het internet kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren. We kunnen ook gegevens verzamelen over de website die u hebt bezocht voordat u onze websites.

De gegevens die we met behulp van cookies en andere hulpmiddelen verzamelen, worden veelal alleen zodanig gebruikt dat ze niet tot iemand kunnen worden herleid en zijn niet aan Persoonsgegevens gekoppeld. De gegevens die we over alle websitegebruikers hebben verzameld, gebruiken we bijvoorbeeld om onze websites te optimaliseren en om inzicht te krijgen in patronen in het websiteverkeer. In sommige gevallen koppelen we de informatie die we met behulp van cookies en andere technologie hebben verzameld aan uw Persoonsgegevens.

Op enkele van onze websites, zoals www.broadridge.com en bepaalde websites voor aandeelhoudersvergaderingen (bijv. de Virtual Shareholder Meeting, die voor onze klant op maat kan worden gemaakt), en in sommige mobiele applicaties maakt Broadridge direct of via derden gebruik van tools voor web analytics om Broadridge of haar klanten te voorzien van informatie over het gebruik van de websites van Broadridge. 

Google Analytics

Google Analytics is een tool voor web analytics die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Daarmee krijgen de eigenaren van websites inzicht in de manier waarop bezoekers met hun website omgaan. Broadridge kan Google Analytics gebruiken om verschillende rapporten in te zien over de manier waarop bezoekers met haar websites omgaan, zodat die websites kunnen worden verbeterd. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die informatie genereren over uw gebruik van onze website (waaronder uw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar- en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot onze websiteactiviteit en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google kan deze informatie combineren met andere gegevens die op grond van het privacybeleid van Google (beschikbaar op de website van Google) door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van prestatie-, functionele en targetingcookies weigeren via ons portaal voor privacyrechten op Uw privacykeuzes; bedenk echter wel dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Door de websites van Broadridge te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw Persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ga naar “Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”, te vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/, voor informatie over de manier waarop Google Analytics deze informatie gebruikt.

Overige Relaties met Derden

Segment is een analytics tool van Segment.io, Inc. (“Segment”) waarmee Broadridge informatie verzamelt en beheert over de manier waarop bezoekers met haar websites omgaan en op haar marketingcommunicatie reageren. Een deel van de gegevensverzameling door Segment vindt plaats via cookies, JavaScript-bibliotheken of web beacons en pixels.Broadridge maakt ook gebruik van Segment om gegevens op een efficiëntere manier naar andere diensten te leiden en om vast te leggen op welke manier gegevens tussen de diensten worden uitgewisseld. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de identiteit van gebruikers (zoals de naam, het postadres, het e-mailadres, het IP-adres en het telefoonnummer) en gegevens over de websites die ze bezoeken, de functies die ze gebruiken en de handelingen die ze verrichten.

Broadridge maakt daarnaast gebruik van tools voor web analytics die door Adobe worden aangeboden. Deze hulpmiddelen bieden ook rapportage- en analysefuncties waardoor we inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers met onze websites omgaan. Ga naar http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html voor meer informatie over de analyseproducten van Adobe.

De IP-adressen van bezoekers van de websites van Broadridge die in de serverlogbestanden van Broadridge zijn vastgelegd, worden door Broadridge aan een derde, Demandbase, Inc. (“Demandbase”), verstrekt. Met de web analytics van Demandbase wordt informatie over de bezoekers van de websites van Broadridge in kaart gebracht, waaronder, maar niet beperkt tot, de sector, omvang, locatie en omzet, op basis van de door Demandbase beheerde database met IP-adressen van bedrijven.

Door de websites van Broadridge te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze verschillende tools. Hoewel onze websites op dit moment geen mechanisme kennen om de Do Not Track-signalen van webbrowsers te herkennen, kunnen de cookievoorkeuren voor prestatie-, functionele en targeting cookies wel via ons portaal voor privacyrechten op Uw privacykeuzes worden beheerd. Ga naar http://www.allaboutdnt.org/ voor meer informatie over browser tracking-signalen en Do Not Track (‘volg-mij-niet’).

Interactie met sociale media-en op interesses gebaseerde advertenties

Wij kunnen u via onze websites de mogelijkheid bieden om met ons en anderen te communiceren op sociale-mediaplatforms, zoals Facebook, Google, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hoewel wij het privacybeleid van elk sociale-mediaplatform respecteren, kunnen wij Persoonsgegevens over u verzamelen als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze platforms.

Wanneer u deze platforms gebruikt kunnen wij u op uw interesses gebaseerde advertenties tonen. Deze platforms bieden ons de mogelijkheid om de advertenties die wij aan u tonen te personaliseren. Hoewel uw Persoonsgegevens niet door ons met deze platforms gedeeld, kunnen wij Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld omzetten in unieke nummers die door het platform aan zijn gebruiker kunnen worden gekoppeld om het mogelijk te maken om advertenties aan te bieden. Hoewel wij geen persoonsgegevens aan deze platforms verstrekken, kunnen zij inzicht krijgen in personen die reageren op de advertenties die wij tonen.

Indien u niet akkoord gaat met het delen van gegevens en het ontvangen van online gerichte advertentie van Broadridge, kunt u dit aangeven op onze privacyrechten portal door naar Uw privacykeuzes te gaan.

Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van De Eer, Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Zoals op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming verplicht is, verstrekt Broadridge deze aanvullende informatie ten behoeve van personen in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met als doel een toelichting te geven op de praktijken van Broadridge ten aanzien van Persoonsgegevens in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

1. Informatie over Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc.
T.a.v.: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
Verenigde Staten

E-mail: privacy@broadridge.com

Als u een vraag hebt over hoe wij omgaan met persoonsgegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, kunt u een e-mail sturen naar privacy@broadridge.com. Uw verzoek zal worden behandeld door onze Europese functionaris voor gegevensbescherming, die u kan helpen.

2. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking, waaronder gerechtvaardigde belangen

We verwerken alleen Persoonsgegevens wanneer we een rechtsgrond voor de verwerking hebben, zoals:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of met een van onze klanten; en
 • Uw toestemming of de toestemming van onze klant (indien nodig en slechts indien u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, indien van toepassing).

We kunnen uw Persoonsgegevens ook op basis van onze gerechtvaardigde belangen verwerken, met dien verstande dat die verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. We kunnen in het bijzonder uw Persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • u, ons of anderen tegen dreigingen (zoals veiligheidsdreigingen of fraude) te beschermen;
 • te voldoen aan de wetgeving die waar ook ter wereld op ons van toepassing is;
 • onze onderneming en ondernemingsactiviteiten te kunnen uitoefenen of te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de verlening van diensten aan onze klanten, kwaliteitscontrole, geconsolideerde verslaggeving en klantenservice;
 • onze producten en diensten aan bestaande en potentiële klanten aan te bieden;
 • zakelijke transacties, zoals fusies of overnames, te begeleiden; en
 • onze zakelijke relaties of klantrelaties in het algemeen te begrijpen en te verbeteren.

3. De doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doeleinden:

 • de verwerking van klantgegevens in overeenstemming met de overeenkomsten met onze klanten; en
 • de verwerking van betalingen en financieel accountmanagement, contractmanagement, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en calamiteitenherstel (‘disaster recovery’), beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, verslaggeving en naleving van de wetgeving.

Broadridge respecteert ten aanzien van de inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ook het recht op inzage en correctie en het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking van hun Persoonsgegevens, zoals wettelijk verplicht is. Dat houdt in:

 • dat u over het algemeen het recht hebt te weten of Broadridge uw Persoonsgegevens bewaart. Als we over uw Persoonsgegevens beschikken, verstrekken we u (met inachtneming van de rechten van anderen) een kopie daarvan. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te verzoeken de gegevens bij te werken;
 • dat u het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons;
 • dat u ons ook kunt verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of de verwerking daarvan te beperken;
 • dat u in bepaalde omstandigheden ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt hebben.

Als uw Persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt door een klant waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt, moet u contact opnemen met die klant voor meer informatie over zijn privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten bij die klant kunt uitoefenen.

Als Broadridge Persoonsgegevens rechtstreeks van u heeft verkregen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com of naar het bovenstaande adres een brief sturen om deze rechten uit te oefenen. U wordt dan geholpen door een lid van het Privacy Office. We vragen uw begrip voor het feit dat we wellicht uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. 

Wanneer u van mening bent dat we uw Persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Chief Privacy Officer van Broadridge via privacy@broadridge.com of bij een toezichthoudende autoriteit.

5. Internationale doorgifte

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan of worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die wellicht geen gelijkwaardige wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming kennen. We zullen uw gegevens echter altijd beschermen op de manier die in deze privacyverklaring is beschreven, ongeacht waar deze gegevens zijn opgeslagen.

We maken over het algemeen gebruik van goedgekeurde modelcontractbepalingen om zeker te weten dat Persoonsgegevens afdoende zijn beschermd wanneer ze worden doorgegeven aan landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die geen passend niveau van gegevensbescherming kennen, maar we kunnen ook met behulp van andere goedgekeurde mechanismen voor gegevensdoorgifte gegevens aan ontvangers doorgeven, waaronder, indien adequaat verklaard, een bijgewerkt Privacy Shield-framework.

We verwerken klantgegevens wanneer dit nodig is om in overeenstemming met onze overeenkomsten diensten aan onze klanten te verlenen. Zo gebruiken onze klanten onze diensten om met hun klanten, beleggers of aandeelhouders te communiceren en de relaties met die klanten, beleggers of aandeelhouders te beheren en op te bouwen. We gebruiken gegevens over personen wanneer dit nodig is om deze diensten te verlenen en ondersteunen ook op andere manieren het relatiebeheer en de compliance functies van onze klanten.

Wanneer dit op grond van de overeenkomsten met onze klanten is toegestaan, doen we een beroep op enkele derden om diensten aan ons te verlenen, zoals datahosting, waarbij toegang tot klantgegevens nodig kan zijn. Broadridge heeft een overeenkomst met deze derden om te garanderen dat de klantgegevens te allen tijde met passende privacy- en beveiligingsmaatregelen zijn beschermd.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang ze voor de hiervoor vermelde doeleinden nodig zijn en voor een langere periode wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is. U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen door contact op te nemen met onze klant waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt. Wanneer Broadridge rechtstreeks van u Persoonsgegevens heeft verkregen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com. Tenzij we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren, geldt dat wanneer: (i) we de verwerkingsverantwoordelijke zijn, we uw Persoonsgegevens op uw verzoek wissen; en (ii) we de verwerker zijn, we Persoonsgegevens wissen nadat onze klant, de verwerkingsverantwoordelijke, ons daartoe opdracht heeft gegeven.

7. Verstrekking van uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt of met hen gedeeld, behalve in de volgende gevallen:

 • we kunnen uw Persoonsgegevens met de aan ons gelieerde ondernemingen en onze dochtermaatschappijen delen; en
 • we kunnen uw Persoonsgegevens met onze leveranciers en subverwerkers delen in verband met de verlening van overeengekomen diensten en producten.

Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van Californië

Deze Broadridge Privacyverklaring bevat het grootste deel van de informatie die is voorgeschreven op grond van de California Consumer Privacy Act en de California Privacy Rights Act (hierna gezamenlijk aangeduid als de "CPRA"). Met deze aanvullende privacyverklaring wordt aan inwoners van Californië de door de CPRA voorgeschreven aanvullende informatie verstrekt. Als dienstverlener verzamelen en gebruiken we Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toestemming die onze klanten in hun overeenkomst met ons hebben gegeven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met de bedrijven waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt voor meer informatie over hun privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Deze bedrijven kunnen uw identiteit controleren en informatie geven over de rechten die u ingevolge de CPRA of andere toepasselijke wetgeving hebt.

1 Uw Californische privacyrechten

De CPRA kent inwoners van Californië specifieke privacyrechten toe:

 • het recht om te weten welke Persoonsgegevens en gevoelige Persoonsgegevens wij verzamelen;
 • het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens;
 • het recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om te vragen dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen;
 • het recht om te weten welke categorieën van Persoonsgegevens aan derden worden verkocht en om aan te geven dat u daar niet mee akkoord gaat;
 • het recht om te weten welke categorieën Persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor cross-contextueel gedragsgerichte reclame en om aan te geven dat u daar niet mee akkoord gaat;
 • het recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige Persoonsgegevens te beperken; en
 • het recht dat er geen maatregelen tegen u worden genomen wanneer u uw privacyrechten uitoefent.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden verkocht of gedeeld. Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens van kinderen.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u uw rechten uitoefenen door:

 • ons gratis nummer te bellen: (888) 237-7769
 • ons privacyrechten portal te bezoeken op Uw privacykeuzes
 • een e-mail te sturen naar privacy@broadridge.com
 • ons te schrijven op het volgende adres:

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Als u zich hierbij door een ander wenst te laten vertegenwoordigen, stuurt u dan een e-mail vanaf uw eigen e-mailadres naar privacy@broadridge.com met vermelding van de naam en het e-mailadres van deze vertegenwoordiger. Wij versturen vervolgens onze reactie op verzoeken van deze persoon zowel naar uw eigen e-mailadres als dat van deze vertegenwoordiger.

NB: Als u uw rechten onder de CPRA op toegang of verwijdering uitoefent in naam van een andere persoon, moeten wij uw bevoegdheid verifiëren bij de persoon die u verklaart te vertegenwoordigen.

Wij nemen geen maatregelen tegen u als u uw rechten op grond van de CPRA uitoefent.

2 Aanvullende Right-to-Know bekendmakingen zoals bedoeld in de CPRA

Broadridge maakt gebruik van en deelt de volgende categorieën Persoonsgegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Broadridge maakt gebruik van en deelt de volgende categorieën gevoelige Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken geen gevoelige Persoonsgegevens om kenmerken van u te delen.

Categorie gevoelige Persoonsgegevens

Doeleinden voor gebruik en bekendmaking

Kunt u dit gebruik en deze bekendmaking beperken?

Door de overheid verstrekte identificatienummers

Wij gebruiken en delen door de overheid verstrekte identificatienummers in verband met betalingen aan professionals voor belastingaangifte en naleving.

Nee

Inloggegevens van accounts

Wij gebruiken en delen informatie over de toegang tot uw account voor zover nodig om u toegang te geven tot uw account en voor de beveiliging van uw account.

Nee

Gegevens m.b.t. bankrekeningen of betaalkaarten

Wij gebruiken en delen gegevens met betrekking tot uw bankrekening of betaalkaart voor het verwerken van transacties.

Nee

Nauwkeurige geolocatiegegevens

Als u ons in onze mobiele apps toestemming hebt gegeven voor het gebruik van nauwkeurige geolocatiegegevens, gebruiken wij deze om u content te leveren op basis van uw locatie.

Ja, u kunt het delen van locatiegegevens met ons uitschakelen door de instellingen van uw mobiele toestel te wijzigen

Wij verzamelen geen andere categorieën gevoelige Persoonsgegevens, zoals biometrische kenmerken, de inhoud van post, e-mail of teksten, of niet-openbare informatie over uw ras, etniciteit, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

3 Verkoop van Persoonsgegevens en delen van Persoonsgegevens voor cross-contextueel gedragsgerichte reclame; verzamelen van Persoonsgegevens door derden

Broadridge verkoopt geen Persoonsgegevens tegen een geldelijke vergoeding.

Bepaalde Broadridge websites staan externe advertentiepartners toe om cookies, webbeacons of andere technologieën te gebruiken om u advertenties te kunnen tonen op onze websites en om u onze advertenties te tonen op andere websites. Deze derden kunnen informatie verzamelen over uw online activiteiten op onze websites, en zij kunnen persistente identificatiemiddelen gebruiken om u door de tijd heen en op verschillende websites en andere online diensten te volgen. U kunt aangeven dat u niet akkoord gaat met het delen van uw gegevens voor context overschrijdende, op uw gedrag afgestemde advertenties op ons privacyrechten portal op Uw privacykeuzes. Onze websites herkennen ook Global Privacy Control signalen en respecteren uw afmeldingsverzoek indien uw browser deze mogelijkheid biedt.

4 Financiële tegemoetkoming

Broadridge biedt geen financiële tegemoetkoming voor het verzamelen of verkopen van Persoonsgegevens. Wel kunnen wij personen gratis content (zoals white papers of rapporten) aanbieden wanneer zij zich met hun e-mail registreren. Als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, ontvangt u geen nieuwe content meer, maar kunt u de content die u eerder is toegezonden blijven gebruiken.

Belangrijke Informatie Voor Inwoners Van Brazilië

Broadridge verstrekt deze aanvullende privacyverklaring om personen in Brazilië de aanvullende informatie te verstrekken die voorgeschreven is op grond van Federale Wet nr. 13.709/2018 - Algemene Wet Gegevensbescherming van Brazilië ("LGPD"). Hieronder zetten wij uiteen, in aanvulling op deze Broadridge Privacyverklaring, hoe wij omgaan met persoonsgegevens waarop de LGPD van toepassing is ("Braziliaanse gegevens").

1. Informatie over Broadridge

Deze verklaring wordt verstrekt door Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Attn: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Onze Braziliaanse partner is:

Broadridge Trading and Connectivity Solutions do Brazil LTDA

U kunt ook per e-mail contact opnemen met het Broadridge Privacy Office op privacy@broadridge.com.

2. Doel en rechtsgrond voor de verwerking, inclusief gerechtvaardigde belangen

In deze Broadridge Privacyverklaring wordt toegelicht waarom wij Braziliaanse gegevens verwerken. Wij verwerken alleen Braziliaanse gegevens wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat, zoals voor de volgende soorten verwerkingsactiviteiten:

  • om een overeenkomst met u of met uw bedrijf na te komen (inclusief het verlenen van ondersteuning en service);
  • voor nauw verwante doeleinden, zoals betalingsverwerking, rekeningbeheer, contractbeheer, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en noodherstel, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, rapportage en naleving van de wet; en
  • met uw toestemming (of, waar van toepassing, mits u geen bezwaar hebt gemaakt), om te reageren op verzoeken om informatie en om u marketingboodschappen te verstrekken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen (of voor de gerechtvaardigde belangen van uw bedrijf), mits deze verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. In het bijzonder kunnen wij Braziliaanse gegevens verwerken om:

 • u ons eigen marketingmateriaal toesturen, mits u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt;
 • u, Broadridge of anderen te beschermen tegen bedreigingen (zoals veiligheidsbedreigingen of fraude); 
 • te voldoen aan de wetten die wereldwijd op ons van toepassing zijn;
 • onze activiteiten te kunnen uitoefenen of te beheren, zoals kwaliteitscontrole, analyse, geconsolideerde rapportage en productontwikkeling;
 • bedrijfstransacties te beheren, zoals fusies of overnames; en
 • in het algemeen om inzicht te krijgen in zakelijke of klantrelaties en deze te verbeteren.

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij kunnen gebruikmaken van analytics ten behoeve van productontwikkeling, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het productgebruik, of voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om onbevoegde inlogpogingen te traceren. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen over u die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben, tenzij: (1) de beslissing noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst met u, (2) wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben of (3) wij wettelijk verplicht zijn de technologie te gebruiken.

4. Wanneer bent u verplicht Persoonsgegevens aan Broadridge te verstrekken

In de meeste gevallen bent u niet wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan Broadridge te verstrekken. U bent echter wel verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en zakelijke contactgegevens, om ons in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan, zodat u gebruik kunt maken van onze producten en diensten. Op onze "Talk to us" en andere registratieformulieren wordt aangegeven welke gegevens vereist zijn.

5. Uw rechten

Zoals eerder vermeld in deze Broadridge Privacyverklaring, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van onze marketingberichten. Hiertoe hoeft u enkel te klikken op de link “afmelden” onderaan de e-mails die wij u sturen. Om de toestemming die u hebt gegeven om sms-berichten te ontvangen in te trekken, hoeft u alleen een sms met de tekst STOP te versturen in antwoord op een sms.

Broadridge respecteert verder het recht van Braziliaanse ingezetenen op toegang, correctie en verzoek tot verwijdering of beperking van hun persoonsgegevens zoals voorgeschreven in de LGPD. Dit houdt het volgende in:

 • u hebt het recht om te weten of Broadridge uw persoonsgegevens bewaart;
 • als wij over uw persoonsgegevens beschikken, hebt u het recht op toegang tot de gegevens;
 • u hebt het recht om ons te vragen onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie te corrigeren of te actualiseren;
 • u hebt het recht om ons te vragen onnodige of buitensporige persoonsgegevens of persoonsgegevens die in strijd met de LGPD worden verwerkt, te anonimiseren, te blokkeren of te verwijderen;
 • u hebt het recht op gegevensoverdracht, overeenkomstig de regelgeving van de nationale autoriteiten;
 • u hebt het recht om informatie te ontvangen over de openbare en particuliere entiteiten met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld; en
 • als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u tevens het recht om: (1) geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van het niet geven van toestemming, (2) uw toestemming in te trekken en (3) ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, met inachtneming van onze rechten om gegevens te bewaren zoals bepaald in de LGPD.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Broadridge Privacy Office, waarna een lid van ons privacyteam u zal helpen. U wordt erop gewezen dat het nodig voor ons kan zijn om uw identiteit te controleren voordat wij uw verzoek behandelen. Bovendien kunnen uw rechten onderworpen zijn aan enkele beperkingen, zoals nader omschreven in de LGPD. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we de redenen daarvoor geven.

Als Broadridge uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker, wordt u doorverwezen naar onze klant, die op uw verzoek zal reageren. Broadridge ondersteunt haar klanten bij het beantwoorden van verzoeken overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op ongepaste wijze hebben verwerkt, kunt u ook contact opnemen met het Broadridge Privacy Office of een andere toezichthoudende instantie. U kunt contact opnemen met onze Privacy Office door te schrijven naar privacy@broadridge.com.

6. Delen van gegevens

Zoals vermeld in deze Broadridge Privacyverklaring, worden Braziliaanse gegevens uitsluitend gedeeld:

 • met aan ons gelieerde partijen, die de persoonsgegevens gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • met onze dienstverleners (gegevensverwerkers) of anderen die nodig zijn om de diensten aan u te kunnen leveren;
 • als u gelieerd bent aan een van onze klanten, kunnen wij uw persoonsgegevens met die klant delen;
 • met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een partneraanbieding; of
 • zoals toegestaan op grond van de LGPD (zoals in verband met de verkoop van bedrijfsmiddelen) of wettelijk voorgeschreven.

7. Internationale overdracht

Zoals vermeld in deze Broadridge Privacyverklaring, kunnen uw persoonsgegevens worden overgebracht naar, opgeslagen in of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige privacy- of gegevensbeschermingswetgeving hebben. Broadridge verklaart echter dat Braziliaanse gegevens te allen tijde worden verwerkt in overeenstemming met de LGPD. Neem contact op met de Broadridge Privacy Office als u meer informatie wenst over onze grensoverschrijdende overdrachten.

8. Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als de informatie nodig is voor de in Deel 2 hierboven genoemde doeleinden en voor elke aanvullende periode die wettelijk voorgeschreven of toegestaan is. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen door contact op te nemen met het Broadridge Privacy Office. Als wij geen rechtsgrond hebben om uw gegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Contact Met Ons en Onze Chief Privacy Officer

Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of deze privacyverklaring. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via privacy@broadridge.com. U kunt ons ook per post bereiken door een brief te sturen naar het onderstaande adres: Broadridge Financial Solutions, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
USA

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 December 2022.


1 Dagelijkse Bedrijfsdoeleinden omvat de Bedrijfsdoeleinden (zoals gedefinieerd door de Californische wet) en de volgende gerelateerde doeleinden waarvoor Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Om de informatie, het product of de dienst te leveren die door de betrokkene is gevraagd of zoals redelijkerwijs kan worden verwacht gezien de context waarin de Persoonsgegevens zijn verzameld (zoals klant credentialing, klantenservice en voorkeursbeheer, productupdates, bugfixes of terugroepacties, en geschillenbeslechting).
 • Voor identiteits- en credentialbeheer, waaronder identiteitsverificatie en authenticatie, systeem- en technologiebeheer
 • Om de veiligheid en integriteit van systemen, netwerken, applicaties en gegevens te beschermen, waaronder het opsporen, analyseren en oplossen van veiligheidsbedreigingen, en het samenwerken met cyberbeveiligings centra, consortia en wetshandhaving over dreigende bedreigingen
 • Voor het opsporen en voorkomen van fraude,
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder alle gebruik en openbaarmaking van Persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn of redelijkerwijs nodig zijn voor naleving van bedrijfsbeleid en -procedures, zoals: anti-witwasprogramma's, programma's voor beveiliging en reactie op incidenten, programma's voor bescherming van intellectueel eigendom en anti-piraterij, en hotlines voor bedrijfsethiek en naleving, ,Voor bedrijfscontrole, analyse en rapportage,
 • Om onze contracten af te dwingen en te beschermen tegen letsel, diefstal, wettelijke aansprakelijkheid, fraude of misbruik, om mensen of eigendommen te beschermen, met inbegrip van fysieke beveiligingsprogramma's
 • Om de gegevens te anonimiseren of geaggregeerde datasets te maken, zoals voor consolidatie van rapportage, onderzoek of analyse,
 • Om reservekopieën te maken voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel, en
 • Voor corporate governance, waaronder fusies, overnames en afstotingen

back