Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Privacyverklaring

Broadridge vindt het belangrijk om de privacy te respecteren. We hebben een wereldwijd privacyprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat we op een gepaste manier met persoonsgegevens omgaan. Hieronder wordt informatie gegeven over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens die afkomstig zijn van onze klanten, partners en bezoekers van www.broadridge.com en andere websites van Broadridge, mobiele applicaties of gehoste websites die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Als u verder nog vragen hebt over uw privacy of beveiliging van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Privacy Office van Broadridge.

 1. PRIVACYVERKLARING BROADRIDGE

 2. PROGRAMMA VOOR INFORMATIEBEVEILIGING VAN BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS

 3. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND

 4. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

 5. CONTACT MET ONS EN ONZE CHIEF PRIVACY OFFICER

Privacyverklaring Broadridge

In deze privacyverklaring wordt het beleid beschreven dat door Broadridge wordt gehanteerd ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verzamelt van bezoekers van www.broadridge.com en andere websites van Broadridge, mobiele applicaties of gehoste websites die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Daarnaast wordt beschreven op welke manier we persoonsgegevens die afkomstig zijn van onze klanten, onze leveranciers en anderen met wie we een zakelijke relatie onderhouden verzamelen en gebruiken. Broadridge treedt over het algemeen op als dienstverlener voor haar klanten. Dat zijn onder meer banken, brokers, fondsen voor gemene rekening, bedrijven en andere zakelijke entiteiten. Als dienstverlener verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens in overeenstemming met de toestemming die onze klanten in hun overeenkomst met ons hebben gegeven. Als we alleen over uw gegevens beschikken in onze hoedanigheid van verwerker voor onze klanten, sturen we uw verzoeken door naar onze klanten; zij kunnen daar dan gevolg aan geven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met onze klanten waar u een account hebt of waar u een relatie mee heeft, zodat u meer te weten kunt komen over hun privacypraktijk en de manier waarop u uw rechten bij hen kunt uitoefenen. Waar nodig helpt Broadridge haar klanten om aan deze verzoeken te voldoen.

Wat zijn persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om iemand te identificeren, te traceren of contact met iemand op te nemen. We verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: daarmee kunnen we met iemand communiceren. Contactgegevens zijn bijvoorbeeld de naam, de gebruikersnaam, het postadres, telefoonnummers, het e-mailadres of andere adressen waar we berichten naartoe kunnen sturen.
 • Relatiegegevens: daarmee kunnen we met u en onze klanten zakendoen. Relatiegegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw beroepskwalificaties en de soorten producten en diensten waarvoor u of uw bedrijf belangstelling zou kunnen hebben.
 • Transactiegegevens: gegevens over de manier waarop u en onze klanten met Broadridge in contact staan. Transactiegegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw aankoopgeschiedenis, gegevens van uw klantaccount en gegevens over de manier waarop u onze websites en applicaties gebruikt. 

In sommige gevallen beheren of hosten we websites die eigendom zijn van onze klanten. Ook op deze gehoste websites kunnen we namens onze klant gevoelige persoonsgegevens verzamelen die door u zijn verstrekt. Voor sommige diensten kan dit ook uw rekeningnummer en burgerservicenummer betreffen, of gegevens die u verstrekt wanneer u online in uw account inlogt of transacties verricht. Alle (gevoelige) persoonsgegevens die via deze gehoste websites worden verzameld, worden als Vertrouwelijke Gegevens van onze klant beschouwd. Ook ontvangen we rechtstreeks van onze klanten Vertrouwelijke Gegevens die moeten worden verwerkt.

Hoe worden persoonsgegevens door ons verzameld, gebruikt en verstrekt?

Op de websites van Broadridge verzamelen we persoonsgegevens die door u worden verstrekt. We doen dit om aan u of onze klanten producten, diensten en informatie te leveren of te verstrekken, om daarover contact met u te kunnen opnemen, om uw gebruikservaring van de website te verbeteren of om naar aanleiding van uw websitebezoek contact met u op te nemen. We kunnen van onze klant persoonsgegevens over u ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een klant aan ons gegevens verstrekt over professionals die ondersteuning of diensten mogen ontvangen. Ook kunnen we gegevens over u ontvangen van externe dataleveranciers die onze bestanden aanvullen en ons helpen meer inzicht te krijgen in onze klanten, of via algemeen toegankelijke socialemediasites zoals LinkedIn of Twitter. 

Wanneer u van onze websites, producten en applicaties gebruikmaakt, verzamelen we transactiegegevens over uw sessie en uw activiteit. Naast de gegevens die u tijdens deze sessies verzendt, maken we ook gebruik van cookies en andere technologische hulpmiddelen om automatisch gegevens over uw computer en uw gebruik van onze websites, producten en applicaties te verzamelen. Ook kunnen we gegevens over u verzamelen op basis van uw gebruik van onze websites, producten en applicaties of die gegevens daaruit afleiden. We behandelen die gegevens als persoonsgegevens wanneer ze zijn gekoppeld aan andere data-elementen waarmee we u kunnen identificeren. Zie de paragraaf ‘Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling’ voor meer informatie over cookies en andere technologieën.

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt voor ons eigen gebruik, kunnen we die gegevens gebruiken om de producten, diensten of door u gevraagde informatie te leveren of te verstrekken. Daarnaast kunnen we deze informatie delen met onze leveranciers en de aan ons gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere interne zakelijke doeleinden gebruiken, zoals voor marktonderzoek en naleving van de wetgeving.

Wanneer we aan een klant gehoste websitediensten verlenen, is het mogelijk dat u via een dergelijke website (gevoelige) persoonsgegevens aan ons verstrekt. We behandelen die gegevens als vertrouwelijke informatie van onze klant en maken er alleen gebruik van om de door u of de klant gevraagde diensten te verlenen. We kunnen die informatie met de klant delen en kunnen de klant daarnaast voorzien van gegevens over uw gebruik van de website. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door de klant, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klant. Broadridge kan gebruikmaken van geaggregeerde informatie of statistieken over het gebruik van haar websites en de producten en diensten die via haar websites worden afgenomen, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens, ook Vertrouwelijke Gegevens, delen met onze leveranciers, de aan ons gelieerde ondernemingen en andere derden die voor ons diensten verrichten. Ze mogen uw persoonsgegevens echter niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

We kunnen overigens wel gegevens verstrekken aan onder meer wetshandhavingsinstanties en rechters in de Verenigde Staten en andere landen waar we actief zijn wanneer dit wettelijk verplicht is, wanneer dit ten behoeve van de gezondheid of veiligheid noodzakelijk is of wanneer dit nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, waarbij we de toepasselijke wetgeving in acht nemen. Zo kunnen we naar aanleiding van een ontvangen dagvaarding gegevens over u verstrekken om op de dagvaarding te reageren. Ook kunnen we gegevens over u verstrekken in verband met de overdracht van onze bedrijfsmiddelen.

Ten slotte geldt dat wanneer u buiten de Verenigde Staten woonachtig bent, wij uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten kunnen bewaren. We kunnen uw persoonsgegevens aan andere landen dan waar u woonachtig bent of de Verenigde Staten doorgeven. Een dergelijke doorgifte vindt met inachtneming van alle toepasselijke wetgeving plaats.

Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens langs geautomatiseerde weg verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, pixel tags, analysetools voor browser tracking, serverlogbestanden en web beacons. We gebruiken echter geen tracking- of cookietechnologie op pagina’s van onze websites waarop aan klanten hostingdiensten voor “Notice and Access” worden verleend.

Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander met het internet verbonden apparaat worden verzonden ten behoeve van de unieke identificatie van uw browser of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Met behulp van cookies zien we wanneer u naar de website terugkeert.

We kunnen ook gebruikmaken van Flash-cookies (ook wel bekend als “Local Stored Objects”) en soortgelijke technologieën om uw online-ervaring te personaliseren en te verbeteren. We gebruiken Flash-cookies voor beveiligingsdoeleinden en om instellingen en voorkeuren te onthouden. We maken geen gebruik van Flash-cookies of soortgelijke technologieën om op basis van uw surfgedrag of uw interesses advertenties te tonen. Adobe Flash Player is een toepassing waarmee dynamische content, zoals (animatie)filmpjes, kan worden weergegeven. Ga naar de website van Adobe op www.adobe.com om de Adobe Flash-cookies te beheren.

Dankzij deze technologieën kunnen we ook een persoonlijke ervaring bieden en bepaalde soorten fraude opsporen. In veel gevallen kunt u uw cookievoorkeuren beheren en ervoor kiezen geen cookies en andere soortgelijke technologieën voor gegevensverzameling toe te staan door de instellingen in uw browser aan te passen. Alle browsers zijn anders. Ga daarom naar het onderdeel “help” in uw browser om te zien welke privacy-instellingen voor u beschikbaar zijn.

We kunnen voor marketingdoeleinden gebruikmaken van pixel tags, waaronder de Outbrain Pixel, en web beacons. Pixel tags en web beacons zijn heel kleine grafische afbeeldingen die op webpagina’s of in onze e-mails worden geplaatst en waarmee we kunnen bepalen of u een bepaalde handeling hebt verricht. Wanneer u die pagina’s bezoekt of een e-mail opent of erop klikt, maken de pixel tags en web beacons melding van die handeling. Met deze hulpmiddelen kunnen we de respons op onze berichten meten en onze websites en promotionele acties verbeteren. Gegevens die met behulp van deze technologieën in onze e-mails worden verzameld, kunnen aan het e-mailadres van de ontvanger worden gekoppeld.

Zo kunnen we gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, waaronder het soort besturingssysteem, het soort browser, het domein en andere systeeminstellingen, en over de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. In onze serverlogbestanden wordt ook het IP-adres vastgelegd dat is toegekend aan het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar op het internet kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren. We kunnen ook gegevens verzamelen over de website die u hebt bezocht voordat u onze websites bezocht en de website die u bezoekt nadat u onze websites hebt verlaten. 

De gegevens die we met behulp van cookies en andere hulpmiddelen verzamelen, worden veelal alleen zodanig gebruikt dat ze niet tot iemand kunnen worden herleid en zijn niet aan persoonsgegevens gekoppeld. De gegevens die we over alle websitegebruikers hebben verzameld, gebruiken we bijvoorbeeld om onze websites te optimaliseren en om inzicht te krijgen in patronen in het websiteverkeer. In sommige gevallen koppelen we de informatie die we met behulp van cookies en andere technologie hebben verzameld aan uw persoonsgegevens.

Op enkele van onze websites, zoals www.broadridge.com en bepaalde websites voor aandeelhoudersvergaderingen (bijv. de Virtual Shareholder Meeting, die voor onze klant op maat kan worden gemaakt), en in sommige mobiele applicaties maakt Broadridge direct of via derden gebruik van tools voor web analytics om Broadridge of haar klanten te voorzien van informatie over het gebruik van de websites van Broadridge. 

Google Analytics is een tool voor web analytics die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Daarmee krijgen de eigenaren van websites inzicht in de manier waarop bezoekers met hun website omgaan. Broadridge kan Google Analytics gebruiken om verschillende rapporten in te zien over de manier waarop bezoekers met haar websites omgaan, zodat die websites kunnen worden verbeterd. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die informatie genereren over uw gebruik van onze website (waaronder uw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar- en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot onze websiteactiviteit en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google kan deze informatie combineren met andere gegevens die op grond van het privacybeleid van Google (beschikbaar op de website van Google) door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren; bedenk echter wel dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Door de websites van Broadridge te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ga naar “Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”, te vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/, voor informatie over de manier waarop Google Analytics deze informatie gebruikt.

Segment is een analytics tool van Segment.io, Inc. (“Segment”) waarmee Broadridge informatie verzamelt en beheert over de manier waarop bezoekers met haar websites omgaan en op haar marketingcommunicatie reageren. Een deel van de gegevensverzameling door Segment vindt plaats via cookies, JavaScript-bibliotheken of web beacons en pixels. Broadridge maakt ook gebruik van Segment om gegevens op een efficiëntere manier naar andere diensten te leiden en om vast te leggen op welke manier gegevens tussen de diensten worden uitgewisseld. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de identiteit van gebruikers (zoals de naam, het postadres, het e-mailadres, het IP-adres en het telefoonnummer) en gegevens over de websites die ze bezoeken, de functies die ze gebruiken en de handelingen die ze verrichten.

Broadridge maakt daarnaast gebruik van tools voor web analytics die door Adobe worden aangeboden. Deze hulpmiddelen bieden ook rapportage- en analysefuncties waardoor we inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers met onze websites omgaan. Ga naar http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html voor meer informatie over de analyseproducten van Adobe.

De IP-adressen van bezoekers van de websites van Broadridge die in de serverlogbestanden van Broadridge zijn vastgelegd, worden door Broadridge aan een derde, Demandbase, Inc. (“Demandbase”), verstrekt. Met de web analytics van Demandbase wordt informatie over de bezoekers van de websites van Broadridge in kaart gebracht, waaronder, maar niet beperkt tot, de sector, omvang, locatie en omzet, op basis van de door Demandbase beheerde database met IP-adressen van bedrijven.

Door de websites van Broadridge te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze verschillende tools. Hoewel onze websites op dit moment geen mechanisme kennen om de Do Not Track-signalen van webbrowsers te herkennen, kunnen de cookievoorkeuren wel in de browserinstellingen worden beheerd. Ga naar http://www.allaboutdnt.org/ voor meer informatie over browser tracking-signalen en Do Not Track (‘volg-mij-niet’).

Contact via sociale media en advertenties op basis van interesses

Het is mogelijk dat u via onze websites met ons en anderen kunt communiceren op socialemediaplatforms, zoals Facebook, Google, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hoewel we het privacybeleid van elk socialemediaplatform respecteren, kunnen we wel persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u ervoor kiest deze platforms te gebruiken.

We kunnen op basis van interesses advertenties weergeven wanneer u van deze platforms gebruikmaakt. Op deze platforms kunnen we de advertenties personaliseren die we aan u tonen. We delen geen persoonsgegevens met deze platforms. We kunnen uw e-mailadres echter wel omzetten in een uniek nummer dat door het platform aan de gebruiker kan worden gekoppeld, zodat de advertentie aan de gebruiker kan worden getoond. Hoewel we geen persoonsgegevens aan deze platforms verstrekken, kunnen ze wel inzicht krijgen in personen die op de door ons getoonde advertenties reageren.

Mobiele applicaties

We kunnen mobiele applicaties aanbieden waarmee u via uw smartphone of andere mobiele apparaat toegang heeft tot accounts, online met ons of onze klanten contact kunt opnemen en andere informatie kunt ontvangen. Alle persoonsgegevens die via de mobiele applicaties door Broadridge worden verzameld, zijn in de overeenkomsten met klanten en in de voorwaarden van deze privacyverklaring beschermd.

Wanneer u onze mobiele applicaties downloadt, kunt u ons toestemming geven uw exacte locatie van uw mobiele apparaat uit te lezen. We gebruiken deze informatie om u gepersonaliseerde content te laten zien en voor onze interne analysedoeleinden. We kunnen deze informatie aan onze klanten verstrekken op grond van de overeenkomsten die we met hen hebben.

We kunnen ook automatische berichten (pushberichten) aanbieden. Alleen wanneer u (op opt-in basis) toestemming heeft gegeven om deze berichten te ontvangen, worden deze berichten door ons aangeboden. U bent niet verplicht locatiegegevens aan Broadridge te verstrekken of de pushberichten in te schakelen om onze mobiele applicaties te kunnen gebruiken. Mocht u vragen hebben over de privacy in verband met locatiegegevens en pushberichten, neemt u dan contact op met uw mobiele aanbieder of de fabrikant van uw apparaat voor informatie over het veranderen van uw instellingen.

Verzamelen we uw gegevens voor marketingcommunicatie?

Broadridge is een B2B-dienstverlener die haar diensten niet aan individuele consumenten aanbiedt. Broadridge verstrekt wel bepaalde informatie wanneer mensen zich daarvoor hebben aangemeld en maakt gebruik van opt-ins waarmee voor toekomstige e-mailberichten een keuze kan worden gemaakt voor bepaalde interessegebieden. In die e-mailberichten is een link opgenomen waarmee men zich voor toekomstige e-mailberichten kan afmelden. Broadridge kan daarnaast gebruikmaken van de persoonsgegevens die u op websites van Broadridge verstrekt teneinde contact met u te kunnen opnemen om uw vragen te beantwoorden of om van tijd tot tijd contact met uw bedrijf op te nemen om informatie te geven over producten en diensten van Broadridge of de aan haar gelieerde ondernemingen. Stuur een e-mail naar info@broadridge.com als u niet wilt dat uw gegevens voor verdere marketingcommunicatie worden gebruikt. Broadridge stuurt geen marketingberichten naar personen die aan ons persoonsgegevens verstrekken via een website die we voor een klant hosten.

Hoe kunt u uw gegevens corrigeren, inzien en bijwerken?

De persoonsgegevens die u op een van onze websites hebt verstrekt, kunt u inzien en aanpassen door contact met ons op te nemen via de link die op die website wordt gegeven. Als we alleen over uw gegevens beschikken in onze hoedanigheid van verwerker voor onze klanten, sturen we uw verzoeken door naar onze klanten; zij kunnen daar dan gevolg aan geven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met onze klanten waar u een account hebt of waar u een relatie mee hebt, zodat u meer te weten kunt komen over hun privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten bij hen kunt uitoefenen. Waar nodig helpt Broadridge haar klanten om aan deze verzoeken te voldoen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen redelijke maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van verlies, misbruik en wijziging van de gegevens waarover we beschikken. Zo hebben we fysieke, organisatorische en administratieve waarborgen ingevoerd om de door ons verwerkte en bewaarde gegevens te beschermen en te beveiligen. Daarnaast maken we gebruik van versleutelings- en firewalltechnologieën om gevoelige gegevens te beschermen wanneer ze online worden verzonden.

Hoe kunt u bijdragen aan de bescherming van uw gegevens?

Als u bij een website van Broadridge of een gehoste website een account hebt aangemaakt, adviseren we u uw wachtwoord met niemand te delen. We zullen u nooit tijdens een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail om uw wachtwoord vragen. Vergeet ook niet u bij de desbetreffende website af te melden en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. U weet dan zeker dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en correspondentie wanneer zij toegang hebben tot uw computer.

Kan deze privacyverklaring door ons worden gewijzigd?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om daarin nieuwe of andere parktijken op te nemen die betrekking hebben op uw privacy. We plaatsen online een bericht wanneer we deze privacyverklaring ingrijpend wijzigen. Daarnaast stellen we u in kennis van wijzigingen wanneer ze wezenlijke gevolgen hebben voor de manier waarop we eerder verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken aan anderen.

Beleid privacybescherming voor burgerservicenummers

Broadridge kan in de gewone uitoefening van bepaalde bedrijfsactiviteiten burgerservicenummers verzamelen. Broadridge heeft redelijke technische, fysieke en administratieve waarborgen ingevoerd die bijdragen aan de bescherming van de burgerservicenummers tegen onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde verstrekking. Alle werknemers en dienstverleners van Broadridge zijn verplicht deze vastgelegde procedures te volgen. 

In het bijzonder geldt het volgende:

 • De toegang tot burgerservicenummers is beperkt tot de werknemers en dienstverleners die toegang moeten hebben tot de gegevens om voor Broadridge taken te kunnen uitvoeren.
 • Burgerservicenummers worden alleen in overeenstemming met het gevestigde beleid van Broadridge aan derden verstrekt. Broadridge verstrekt alleen burgerservicenummers aan die dienstverleners, accountants, adviseurs en/of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn die nummers te beschermen, of als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is.

Andere websites

De websites van Broadridge kunnen links naar andere websites bevatten, waaronder die van onze partners. Hoewel we ernaar streven alleen links op te nemen naar websites die dezelfde hoge normen hanteren en hetzelfde respect voor de privacy tonen, zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die bij andere websites plaatsvinden.

Gegevens van sollicitanten en personeelszaken

Als u op een functie bij Broadridge hebt gesolliciteerd, worden de persoonsgegevens die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden en andere gebruikelijke doeleinden in het kader van personeelszaken. Potentiële, huidige en voormalige werknemers en anderen van wie de gegevens in verband met onze activiteiten op het gebied van personeelszaken worden verwerkt, kunnen contact opnemen met het Privacy Office of de afdeling Personeelszaken van Broadridge voor meer informatie over de privacypraktijken van Broadridge op het gebied van personeelszaken.

Programma voor informatiebeveiliging van Broadridge Corporate Issuer Solutions

Broadridge Corporate Issuer Solutions, een geregistreerde transfer agent, volgt het programma en de praktijken voor informatiebeveiliging van Broadridge om het risico te ondervangen dat klantgegevens die in de gewone bedrijfsuitoefening worden verkregen, zonder toestemming worden verstrekt of worden misbruikt, gewijzigd of vernietigd of anderszins in gevaar komen. Corporate Issuer Solutions heeft in het kader van dit programma voor informatiebeveiliging talloze fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ingevoerd om dergelijk(e) verstrekking, misbruik, wijziging, vernietiging of gevaar te voorkomen, waaronder het beperken van gegevenstoegang tot de werknemers die toegang moeten hebben en de versleuteling met Secure Sockets Layer (SSL) wanneer via de website gevoelige gegevens worden verzonden, en heeft passende maatregelen getroffen om te controleren of haar dienstverleners het programma naleven. Corporate Issuer Solutions heeft ook protocollen vastgesteld voor de behoorlijke verwijdering van achtergrondinformatie die tijdens de gewone bedrijfsuitoefening is verkregen.

Corporate Issuer Solutions kan (een deel van) de volgende persoonsgegevens ten aanzien van afzonderlijke aandeelhouders bewaren:

 • naam en adres(sen) van de aandeelhouder;
 • fiscaal identificatienummer van de aandeelhouder;
 • informatie met betrekking tot het aandelenbezit, de geschiedenis en/of het dividend van de aandeelhouder;
 • in sommige gevallen telefoonnummers en/of e-mailadressen van de aandeelhouder;
 • in sommige gevallen gegevens over de bankrekening of beleggingsrekening van de aandeelhouder; en
 • in sommige gevallen gegevens uit fiscale documenten die nodig zijn om fiscale rapporten en overzichten, de overdracht van aandelen en andere effectentransacties te verwerken.

Corporate Issuer Solutions bewaart als agent haar effecten- en aandeelhoudersadministratie voor de emittent van de effecten en verstrekt zodoende de hiervoor genoemde gegevens aan de emittent of de door de emittent aangewezen partijen. Corporate Issuer Solutions verstrekt de bovenstaande gegevens over huidige of voormalige aandeelhouders niet aan derden, behalve om haar diensten te verlenen of voor zover dit wettelijk is toegestaan. Corporate Issuer Solutions verstrekt persoonsgegevens:

 • wanneer dit nodig is om een door de aandeelhouder gevraagde transactie uit te voeren, te administreren of af te dwingen;
 • wanneer de aandeelhouder een verzoek doet om de gegevens te delen of daarvoor toestemming geeft;
 • wanneer de verstrekking nodig is om fraude te voorkomen;
 • wanneer Corporate Issuer Solutions de gegevens moet verstrekken om haar taken te kunnen uitvoeren;
 • wanneer gegevens worden verstrekt die derden nodig hebben om namens Corporate Issuer Solutions diensten te verlenen; en
 • wanneer de verstrekking wettelijk verplicht is.

Belangrijke informatie voor inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Zoals op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming verplicht is, verstrekt Broadridge deze aanvullende informatie ten behoeve van personen in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met als doel een toelichting te geven op de praktijken van Broadridge ten aanzien van persoonsgegevens in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

1. Informatie over Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc.
T.a.v.: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
Verenigde Staten

E-mail: privacy@broadridge.com

2. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking, waaronder gerechtvaardigde belangen

We verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we een rechtsgrond voor de verwerking hebben, zoals:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of met een van onze klanten; en
 • Uw toestemming of de toestemming van onze klant (indien nodig en slechts indien u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, indien van toepassing).

We kunnen uw persoonsgegevens ook op basis van onze gerechtvaardigde belangen verwerken, met dien verstande dat die verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. We kunnen in het bijzonder uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • u, ons of anderen tegen dreigingen (zoals veiligheidsdreigingen of fraude) te beschermen;
 • te voldoen aan de wetgeving die waar ook ter wereld op ons van toepassing is;
 • onze onderneming en ondernemingsactiviteiten te kunnen uitoefenen of te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de verlening van diensten aan onze klanten, kwaliteitscontrole, geconsolideerde verslaggeving en klantenservice;
 • onze producten en diensten aan bestaande en potentiële klanten aan te bieden;
 • zakelijke transacties, zoals fusies of overnames, te begeleiden; en
 • onze zakelijke relaties of klantrelaties in het algemeen te begrijpen en te verbeteren.

3. De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doeleinden:

 • de verwerking van klantgegevens in overeenstemming met de overeenkomsten met onze klanten; en
 • de verwerking van betalingen en financieel accountmanagement, contractmanagement, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en calamiteitenherstel (‘disaster recovery’), beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, verslaggeving en naleving van de wetgeving.

4. Uw rechten

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingberichten. Als u niet langer e-mails wilt ontvangen, klikt u gewoon op de link “unsubscribe” onderaan de e-mail die wij naar u hebben verstuurd. Om de toestemming in te trekken die u voor de verzending van sms’jes hebt gegeven, antwoordt u met een sms met het woord ‘STOP’. 

Broadridge respecteert ten aanzien van de inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ook het recht op inzage en correctie en het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals wettelijk verplicht is. Dat houdt in:

 • dat u over het algemeen het recht hebt te weten of Broadridge uw persoonsgegevens bewaart. Als we over uw persoonsgegevens beschikken, verstrekken we u (met inachtneming van de rechten van anderen) een kopie daarvan. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te verzoeken de gegevens bij te werken;
 • dat u het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • dat u ons ook kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking daarvan te beperken;
 • dat u in bepaalde omstandigheden ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt hebben.

Als uw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt door een klant waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt, moet u contact opnemen met die klant voor meer informatie over zijn privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten bij die klant kunt uitoefenen.

Als Broadridge persoonsgegevens rechtstreeks van u heeft verkregen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com of naar het bovenstaande adres een brief sturen om deze rechten uit te oefenen. U wordt dan geholpen door een lid van het Privacy Office. We vragen uw begrip voor het feit dat we wellicht uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. 

Wanneer u van mening bent dat we uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Chief Privacy Officer van Broadridge via privacy@broadridge.com of bij een toezichthoudende autoriteit.

5. Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan of worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die wellicht geen gelijkwaardige wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming kennen. We zullen uw gegevens echter altijd beschermen op de manier die in deze privacyverklaring is beschreven, ongeacht waar deze gegevens zijn opgeslagen.

We maken over het algemeen gebruik van goedgekeurde modelcontractbepalingen om zeker te weten dat persoonsgegevens afdoende zijn beschermd wanneer ze worden doorgegeven aan landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die geen passend niveau van gegevensbescherming kennen, maar we kunnen ook met behulp van andere goedgekeurde mechanismen voor gegevensdoorgifte gegevens aan ontvangers doorgeven.

We verwerken klantgegevens wanneer dit nodig is om in overeenstemming met onze overeenkomsten diensten aan onze klanten te verlenen. Zo gebruiken onze klanten onze diensten om met hun klanten, beleggers of aandeelhouders te communiceren en de relaties met die klanten, beleggers of aandeelhouders te beheren en op te bouwen. We gebruiken gegevens over personen wanneer dit nodig is om deze diensten te verlenen en ondersteunen ook op andere manieren het relatiebeheer en de compliancefuncties van onze klanten. 

Wanneer dit op grond van de overeenkomsten met onze klanten is toegestaan, doen we een beroep op enkele derden om diensten aan ons te verlenen, zoals datahosting, waarbij toegang tot klantgegevens nodig kan zijn. Broadridge heeft een overeenkomst met deze derden om te garanderen dat de klantgegevens te allen tijde met passende privacy- en beveiligingsmaatregelen zijn beschermd.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang ze voor de hiervoor vermelde doeleinden nodig zijn en voor een langere periode wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen door contact op te nemen met onze klant waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt. Wanneer Broadridge rechtstreeks van u persoonsgegevens heeft verkregen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com. Tenzij we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren, geldt dat wanneer: (i) we de verwerkingsverantwoordelijke zijn, we uw persoonsgegevens op uw verzoek wissen; en (ii) we de verwerker zijn, we persoonsgegevens wissen nadat onze klant, de verwerkingsverantwoordelijke, ons daartoe opdracht heeft gegeven.

7. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt of met hen gedeeld, behalve in de volgende gevallen:

 • we kunnen uw persoonsgegevens met de aan ons gelieerde ondernemingen en onze dochtermaatschappijen delen; en
 • we kunnen uw persoonsgegevens met onze leveranciers en subverwerkers delen in verband met de verlening van overeengekomen diensten en producten.

Belangrijke informatie voor inwoners van Californië

Op grond van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) hebben de inwoners van Californië bepaalde privacyrechten, waaronder het recht om een privacyverklaring te ontvangen, het recht om te weten welke gegevens we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld en het recht om te weten welke categorieën van persoonsgegevens we met derden hebben gedeeld. Als dienstverlener verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toestemming die onze klanten in hun overeenkomst met ons hebben gegeven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met de bedrijven waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt voor meer informatie over hun privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Deze bedrijven kunnen uw identiteit controleren en informatie geven over de rechten die u ingevolge de CCPA of andere toepasselijke wetgeving hebt.

Contact met ons en onze Chief Privacy Officer

Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of deze privacyverklaring. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via privacy@broadridge.com. U kunt ons ook per post bereiken door een brief te sturen naar het bovenstaande adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2021.