Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Privacyverklaring

Broadridge Financial Solutions, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Broadridge”), verplicht zich tot het respecteren van persoonsgegevens. Ons Global Privacy Program is ontworpen om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier met persoonsgegevens omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Broadridge Privacy Office via e-mail op privacy@broadridge.com.

 1. Privacyverklaring van Broadridge

 2. Cookie- en online privacyverklaring van Broadridge

 3. Aanvullende informatie voor inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

 4. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

 5. Aanvullende informatie voor inwoners van Brazilië

 6. Hoe u contact kunt opnemen met ons en onze Chief Privacy Officer

Privacyverklaring van Broadridge

Deze Privacyverklaring beschrijft de praktijken die Broadridge zal volgen met betrekking tot de persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) die worden verzameld van onze cliënten, dienstverleners en van personen die rechtstreeks met ons in contact komen, waaronder via www.broadridge.com en andere Broadridge websites, mobiele toepassingen of gehoste websites met een link naar deze Privacyverklaring.

Broadridge treedt over het algemeen op als dienstverlener voor onze cliënten, waaronder banken, makelaars, beleggingsfondsen, bedrijven en andere bedrijfsentiteiten. Als dienstverlener verzamelen en gebruiken wij voornamelijk persoonsgegevens van consumenten zoals toegelaten in onze contracten met onze cliënten. Als we uw Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen als dienstverlener voor een Broadridge-cliënt waarmee u een financiële rekening of relatie hebt, kan het betreffende bedrijf u helpen met verzoeken in verband met het uitoefenen van uw privacyrechten, omdat Broadridge niet rechtstreeks aan deze verzoeken kan voldoen. Wij adviseren u om contact op te nemen met een dergelijk bedrijfom meer te weten te komen over de privacypraktijken en om uw rechten uit te oefenen. Broadridge ondersteunt onze cliënten waar nodig om hen te helpen op dergelijke verzoeken te reageren. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen voor onze eigen doeleinden, voornamelijk met betrekking tot financiële professionals, zoals beleggingsadviseurs, financiële planners en de professionals die voor onze institutionele en zakelijke cliënten werken.

Verzamelen, gebruiken en verstrekken door ons van persoonsgegevens van professionals en commerciële cliënten

Persoonsgegevens” omvatten alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of om met u contact op te nemen. Ze omvatten ook andere informatie die aan uw naam of andere identificatoren gekoppeld kan zijn. De onderstaande tabel beschrijft de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, de bronnen van deze informatie, de redenen waarom wij deze informatie verzamelen en aan welke soorten personen wij deze informatie kunnen verstrekken.

Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens kunnen gebruiken en verstrekken voor onze “Alledaagse bedrijfsdoeleinden1 zoals wettelijk is toegestaan. Wij kunnen ook persoonsgegevens verstrekken aan onze gelieerde ondernemingen en aan dienstverleners en aannemers die de informatie moeten gebruiken om diensten aan ons te verlenen. Wij hebben contracten met deze ondernemingen die hen verplichten om onze informatie te beschermen en de wet na te leven. Wij kunnen ook informatie verstrekken wanneer dit door de wet wordt vereist, zoals aan wetshandhavingsinstanties of partijen in rechtszaken, of aan het bedrijf waarvoor u werkt, wanneer wij diensten aan dat bedrijf verlenen.

Categorie en bronnen van persoonsgegevens

Doeleinden voor het verzamelen van deze persoonsgegevens

Verstrekking van deze persoonsgegevens

Zakelijke contactinformatie

Informatie zoals op uw visitekaartje staat, waaronder uw naam en titel, bedrijfsfiliaal, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij verzamelen dit soort informatie van u en uit openbaar beschikbare bronnen, zoals sites van financiële instellingen en sociale media. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden, zoals handelsverenigingen of beurzen.

Wij gebruiken deze informatie om u te identificeren en met u te communiceren, inclusief:

 • Om transactieberichten te sturen (zoals servicebevestigingen);
 • Om marketingberichten, enquêtes en uitnodigingen te versturen; en
 • Om onze communicatie te personaliseren en klantenservice te verlenen.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan onze serviceproviders en contractanten en aan:

 • Entiteiten die onze communicatie overbrengen, zoals telecommunicatiebedrijven, koeriers of postdiensten; en
 • Socialemediabedrijven zoals LinkedIn, die de gegevens alleen gebruiken om te identificeren welke van onze cliënten hun platformen gebruiken, zodat wij u kunnen voorzien van inhoud op het platform.

Zakelijke klantgegevens

Wij verzamelen "B2B" persoonsgegevens over zakelijke professionals in verband met onze commerciële cliënten, leveranciers en partners in het kader van onze relaties met deze ondernemingen. Dit omvat:

 • Informatie over uw bevoegdheid om onze producten te gebruiken en orders bij ons te plaatsen;
 • Transactiegegevens, waaronder gegevens over productgebruik, klantenservice, training en gerelateerde gegevens;
 • Professionele interesses en referenties;
 • Relatiegegevens, waaronder marketing- en communicatievoorkeuren; en
 • communicatievoorkeuren; en
 • Logboeken voor bezoekers.

Wij verzamelen dergelijke informatie van u en van uw bedrijf. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden, zoals handelsverenigingen of beurzen.

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Om onze zakelijke relatie met u en/of onze cliënt uit te voeren;
 • Om onze relatie met u en/of onze cliënt te ontwikkelen en te onderhouden, inclusief het sturen van marketingberichten zoals wettelijk is toegestaan en afhankelijk van uw voorkeuren;
 • Voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals financiën, kwaliteitscontrole, training, rapportage en analyse;
 • Voor risicobeheer, fraudepreventie en soortgelijke doeleinden;
 • Voor archivering en naleving, inclusief geschillenbeslechting.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan:

 • onze dienstverleners en contractanten; en
 • het bedrijf waarvoor u werkt, en andere ondernemingen (zoals gelieerde ondernemingen en dienstverleners van uw bedrijf), voor zover dit nodig is voor de commerciële relatie (zoals het opnemen van uw gegevens op aankoopdocumenten waarvoor u toestemming geeft).

Unieke identificatoren

Zoals:

 • Systeemidentificatoren;
 • Apparaat-ID's; en
 • Reclame-ID’s.

Wij verzamelen dergelijke informatie van uw apparaten en van onze online partners, zoals derden, die voor ons cookies of vergelijkbare technologieën met reclame-ID's op uw apparaten plaatsen:

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Om u of uw apparaat te identificeren, inclusief om u te koppelen aan verschillende apparaten die u wellicht gebruikt;
 • Voor administratie en rapportage, inclusief voor het afstemmen van gegevens;
 • Voor statistieken en analyses; en
 • Voor de levering en personalisatie van reclame online.

Wij kunnen dergelijke informatie verstrekken aan onze serviceproviders en contractanten die opdrachten uitvoeren en onze IT- en beveiligingsprogramma's ondersteunen, inclusief bedrijven die ons helpen met fraudepreventie, -opsporing en -beperking.

Reclame-ID's worden gedeeld met externe netwerkreclamepartners. U kunt zich afmelden voor de verkoop of het delen van uw gegevens met derden door te gaan naar  Uw privacykeuzes

Informatie over toegang tot account

zoals:

 • Gebruikersnamen en/of wachtwoorden; en
 • Informatie over accountherstel (zoals beveiligingsvragen en antwoorden).

Wij verzamelen dergelijke informatie van u wanneer u een account aanmaakt of uw wachtwoord wijzigt.

Wij kunnen deze informatie voor u aanmaken, bijvoorbeeld als wij u een gebruikersnaam of accountnummer toekennen of u een tijdelijk wachtwoord geven.

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Om u te identificeren en te verifiëren;
 • Om u in staat te stellen transacties met ons aan te gaan (zoals online interactie met ons); en
 • Voor beveiliging en soortgelijke doeleinden.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan onze serviceproviders en contractanten die ons helpen met onze ICT en beveiligingsprogramma's.

Online en technische informatie 

zoals:

 • IP-adres;
 • Apparaat-ID's;
 • Apparaatkenmerken, inclusief nauwkeurige geolocatiegegevens;
 • Server- en toepassingslogboeken; en
 • Gegevens van cookies, pixeltags en andere online tools.

Wij verzamelen dergelijke informatie van uw computer of apparaten wanneer u interactie hebt met onze platforms, websites en applicaties. Wanneer u bijvoorbeeld onze websites bezoekt, registreren onze serverlogboeken uw IP-adres en andere informatie. Wij kunnen deze informatie ook van derden ontvangen, waaronder computerbeveiligingsdiensten en reclamepartners.

Lees onze Cookie- en online privacyverklaring voor meer informatie.

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Voor systeembeheer, technologiebeheer, inclusief optimaliseren van onze websites en applicaties;
 • Voor informatiebeveiliging en cyberveiligheid, inclusief detecteren van dreigingen;
 • Voor andere geautoriseerde doeleinden, zoals wanneer u toestemming geeft voor gebruik door ons van nauwkeurige geolocatiegegevens om u inhoud te leveren op basis van uw locatie;
 • Voor administratie, inclusief logboeken en records die worden bijgehouden als onderdeel van transactie-informatie;
 • Om meer inzicht te krijgen in onze cliënten en potentiële cliënten en om onze relatie-informatie te verbeteren, inclusief door u te koppelen aan verschillende apparaten en browsers; en
 • Voor online targeting en
  reclamedoeleinden.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan onze serviceproviders en contractanten die onze IT-programma's ondersteunen of onze websites hosten en aan externe netwerkreclamepartners.

U kunt zich afmelden voor de verkoop of het delen van uw gegevens met externe reclamepartners door te gaan naar Uw privacykeuzes 

Audiovisuele informatie

Zoals:

 • opnames van telefoongesprekken door callcenters;
 • voicemails; en
 • CCTV-opnamen.

Wij verzamelen dergelijke informatie van u automatisch, zoals wanneer we gesprekken met ons callcenter opnemen en CCTV-camera's in onze vestigingen gebruiken.

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals opnames van gesprekken die gebruikt worden voor training, coaching of kwaliteitscontrole; en
 • Voor de beveiliging van panden en verliespreventie.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan onze serviceproviders en contractanten die onze informatietechnologie en beveiligingsprogramma's en onze verliespreventieprogramma's ondersteunen.

Nalevingsgegevens

Zoals:

 • Gegevens die de naleving van toepasselijke wetten aantonen, zoals belastingwetten, wetten inzake veiligheid op het werk of privacywetten;
 • Gegevens met betrekking tot onze interne nalevingsprogramma's, zoals met betrekking tot anti-witwasprogramma's en programma's voor intellectueel eigendom; en
 • Gegevens met betrekking tot klachten en interne onderzoeken.

Wij verzamelen dergelijke informatie van u en van derden, inclusief bedrijven die ons helpen interne onderzoeken uit te voeren.

Wij gebruiken dit soort informatie:

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetten en dit aan te tonen;
 • Voor juridische zaken, met inbegrip van rechtszaken en regelgevende zaken, inclusief voor gebruik in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, of voor regelgevende of zelfregulerende instanties, inclusief betekening van processen, onderzoeken in afwachting van rechtszaken, uitvoering of handhaving van vonnissen en bevelen; en

Voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals risicobeheer, audit, interne onderzoeken, rapportage en analyse.

Wij kunnen dit soort informatie verstrekken aan onze dienstverleners en contractanten, inclusief onze advocaten, accountants en consultants, en aan:

 • Cliënten in verband met hun audits van Broadridge; en

Andere entiteiten (inclusief overheidsinstanties, rechtbanken en advocatenkantoren van tegenpartijen, consultants, gerechtsdeurwaarders en procespartijen) in verband met juridische zaken zoals wettelijk is vereist of toegestaan.

Houd er rekening mee dat wij ook informatie over u kunnen gebruiken en verstrekken die niet persoonlijk identificeerbaar is. Wij kunnen bijvoorbeeld rapporten publiceren of producten ontwikkelen die niet-geïdentificeerde, geaggregeerde of statistische gegevens bevatten. Deze rapporten en producten bevatten geen informatie die de ontvanger in staat stelt om contact met u op te nemen, u op te sporen of u te identificeren.

Broadridge verkoopt geen persoonsgegevens tegen een financiële vergoeding. Wij kunnen persoonsgegevens delen voor contextgebonden gedragsreclame of gerichte online reclame. U kunt zich afmelden voor het delen van uw gegevens voor deze doeleinden op ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes.

Vertrouwelijke informatie over cliënten

Broadridge verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van consumenten als dienstverlener voor onze cliënten. Al dergelijke consumenteninformatie die wij verwerken, wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van onze cliënten, en wij gebruiken en verstrekken deze informatie alleen om diensten te verlenen aan onze cliënten en zoals geïnstrueerd door onze cliënten, in overeenstemming met onze contracten. Onze cliënten gebruiken onze diensten bijvoorbeeld om te communiceren met hun cliënten, beleggers of aandeelhouders en om relaties met hen op te bouwen. Wij gebruiken informatie over de personen voor zover nodig is om deze diensten te verlenen en anderszins het accountbeheer en de nalevingsfuncties van onze cliënten te ondersteunen.

Veel van onze cliënten zijn financiële instellingen die vallen onder wetten zoals de Gramm-Leach-Bliley Act. (“GLBA”), die onder andere niet-openbare persoonlijke financiële informatie beschermt van personen die gebruikmaken van financiële diensten van deze financiële instellingen voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik.

De GLBA betreft zowel financiële privacy als waarborgen om informatie te beveiligen. Broadridge treedt op als dienstverlener voor deze cliënten, zoals gedefinieerd in de GLBA.

In bepaalde gevallen beheren of hosten wij websites die eigendom zijn van onze cliënten. Namens onze cliënten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen (met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens) wanneer gebruikers online toegang krijgen tot hun accounts of transacties uitvoeren. Alle informatie die via deze gehoste sites wordt verzameld, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie van onze cliënten. Wij ontvangen ook persoonsgegevens rechtstreeks van onze cliënten. Dit is ook vertrouwelijke informatie van onze cliënten.

Onze contracten met onze cliënten regelen de verwerking van deze vertrouwelijke informatie, en de privacyverklaringen van de cliënten verstrekken informatie over hun privacypraktijken. Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen als dienstverlener voor een Broadridge-cliënt waarmee u een financiële rekening of relatie hebt, kan het betreffende bedrijf u helpen met verzoeken in verband met het uitoefenen van uw privacyrechten, omdat Broadridge niet rechtstreeks aan deze verzoeken kan voldoen. Wij adviseren u om contact op te nemen met een dergelijk bedrijfom meer te weten te komen over de privacypraktijken en om uw rechten uit te oefenen. Broadridge ondersteunt onze cliënten waar nodig om hen te helpen op dergelijke verzoeken te reageren.

Uw privacyrechten

Broadridge respecteert uw recht op toegang tot, correctie van en verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens zoals wettelijk vereist. Afhankelijk van het land of de staat waar u woont, kunnen deze rechten het volgende omvatten:

 • het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw persoonsgegevens;
 • het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens bijhouden, en zo ja, om toegang te krijgen tot die informatie (met inachtneming van de rechten van anderen) en om te verzoeken dat wij uw informatie in een draagbaar formaat verstrekken;
 • het recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren als deze onvolledig of onjuist zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen:
  • de verkoop van uw persoonsgegevens;
  • het delen of gebruiken van uw persoonsgegevens voor bepaalde vormen van gerichte online reclame;
  • het gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor u kan hebben;
  • bepaalde secundaire vormen van gebruik en verstrekking van gevoelige persoonsgegevens;
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming; en
 • het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk aanvullende rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie en om uw rechten uit te oefenen, kunt u gaan naar privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes of via e-mail contact opnemen op privacy@broadridge.com. We moeten uw identiteit bevestigen voordat we aan de meeste verzoeken kunnen voldoen, omdat we er zeker van moeten zijn dat uw persoonsgegevens niet aan een onbevoegde ontvanger worden verstrekt.

U dient te begrijpen dat deze rechten aan enkele beperkingen onderhevig zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld documentatie vereisen om bepaalde correcties van uw gegevens te ondersteunen, en wij kunnen over het algemeen persoonsgegevens niet beperken of verwijderen in situaties waarin het bewaren ervan vereist is voor onze interne bedrijfsdoeleinden of om aan de wet te voldoen.

Wij nemen geen represailles tegen u als u uw privacyrechten uitoefent.

Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen als dienstverlener voor een Broadridge-cliënt waarmee u een financiële rekening of relatie hebt, kan het betreffende bedrijf u helpen met verzoeken in verband met het uitoefenen van uw privacyrechten, omdat Broadridge niet rechtstreeks aan deze verzoeken kan voldoen. Wij adviseren u om contact op te nemen met een dergelijk bedrijfom meer te weten te komen over de privacypraktijken en om uw rechten uit te oefenen. Broadridge ondersteunt onze cliënten waar nodig om hen te helpen op dergelijke verzoeken te reageren.

Grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens

Broadridge heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en heeft kantoren, filialen en dienstverleners over de hele wereld. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere landen, die mogelijk niet dezelfde privacy- of gegevensbeschermingswetgeving hebben als het land waar u woont. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een toereikend beschermingsniveau krijgen in de rechtsgebieden waar wij ze verwerken, onder andere door middel van passende schriftelijke voorwaarden voor gegevensverwerking en/of overeenkomsten voor gegevensoverdracht en/of andere wettelijk aanvaardbare mechanismen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Analytics, profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruikmaken van analytics om inzicht te krijgen in hoe mensen reageren op ons en onze producten, bijvoorbeeld om de mate van betrokkenheid te meten en voor personalisering en productontwikkeling. Daarnaast maken wij gebruik van analytics voor veiligheidsdoeleinden en fraudepreventie. Wij maken echter geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten om beslissingen te nemen die voor u wettelijke of vergelijkbare belangrijke rechtsgevolgen hebben. Dergelijke beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van menselijke beoordeling.

Beveiliging van gegevens

We nemen redelijke maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van verlies, misbruik en wijziging van de gegevens waarover we beschikken. Zo hebben we fysieke, organisatorische en administratieve waarborgen geïmplementeerd om de door ons verwerkte en bewaarde gegevens te beschermen en te beveiligen. Daarnaast maken we gebruik van versleutelings- en firewalltechnologieën om gevoelige gegevens te beschermen wanneer ze online worden verzonden. Geen enkele omgeving of veiligheidsprocedure of -protocol is echter gegarandeerd 100% veilig of foutloos.

Als u bij een website van Broadridge of een gehoste website een account hebt aangemaakt, adviseren we u uw wachtwoord met niemand te delen. We zullen u nooit tijdens een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail om uw wachtwoord vragen. Vergeet ook niet u bij de desbetreffende website af te melden en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. U weet dan zeker dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonsgegevensen correspondentie wanneer zij toegang hebben tot uw computer.

Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevenszo lang de informatie nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden en voor elke aanvullende periode die wettelijk vereist of toegestaan is, zoals voor zakelijke, juridische, boekhoudkundige of rapportagevereisten of op grond van eisen van contracten met cliënten.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld, hoe ze worden gebruikt en de vereisten om te voldoen aan toepasselijke wetten of contracten met cliënten. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen die rechtstreeks door Broadridge zijn verzameld, neem contact met ons op via e-mail op privacy@broadridge.com. Als we geen wettelijke basis hebben voor het bewaren van uw persoonsgegevens, zullen we deze verwijderen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als we uw persoonsgegevenshebben verzameld of ontvangen in onze hoedanigheid van dienstverlener aan een cliënt van Broadridge waarmee u een financiële rekening of relatie heeft, kan dat bedrijf u helpen met verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om daarin nieuwe of andere praktijken op te nemen die betrekking hebben op uw privacy. De bijgewerkte privacyverklaring vermeldt de datum waarop zij voor het laatst is bijgewerkt. Daarnaast stellen we u in kennis van wijzigingen wanneer ze wezenlijke gevolgen hebben voor de manier waarop we eerder verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken aan anderen.

Beleid privacybescherming voor burgerservicenummers / rijksregisternummers

Broadridge kan in de gewone uitoefening van bepaalde van onze bedrijfsactiviteiten burgerservicenummers / rijksregisternummers verzamelen. Broadridge heeft redelijke technische, fysieke en administratieve waarborgen ingevoerd die bijdragen aan de bescherming van burgerservicenummers / rijksregisternummers tegen onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde verstrekking. Alle werknemers en dienstverleners van Broadridge zijn verplicht deze vastgelegde procedures te volgen.

In het bijzonder geldt het volgende:

 • De toegang tot burgerservicenummers / rijksregisternummers is beperkt tot de werknemers en dienstverleners die toegang moeten hebben tot de gegevens om voor Broadridge taken te kunnen uitvoeren; en
 • Burgerservicenummers / rijksregisternummers worden alleen in overeenstemming met het gevestigde beleid van Broadridge aan derden verstrekt. Broadridge verstrekt alleen burgerservicenummers / rijksregisternummers aan die dienstverleners, accountants, adviseurs en/of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn die nummers te beschermen, of als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is.

Andere websites

De websites van Broadridge kunnen links bevatten naar andere websites, waaronder die van onze dienstverleners. Hoewel wij ernaar streven om alleen links te plaatsen naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites.

Gegevens van sollicitanten en personeelszaken

Als u op een functie bij Broadridge hebt gesolliciteerd, worden de persoonsgegevens die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden en andere gebruikelijke doeleinden in het kader van personeelszaken. Potentiële, huidige en voormalige werknemers en anderen van wie de gegevens in verband met onze activiteiten op het gebied van personeelszaken worden verwerkt, kunnen contact opnemen met het Privacy Office via e-mail op privacy@broadridge.com of onze afdeling Personeelszaken van Broadridge voor meer informatie over de privacypraktijken van Broadridge op het gebied van personeelszaken.

Cookie- en online privacyverklaring van Broadridge

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens langs geautomatiseerde weg verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, pixel tags, analysetools voor browser tracking, serverlogbestanden en web beacons. We gebruiken echter geen tracking- of cookietechnologie op pagina’s van onze websites waarop aan cliënten hostingdiensten voor “Notice and Access” worden verleend.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander met het internet verbonden apparaat worden verzonden ten behoeve van de unieke identificatie van uw browser of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Met behulp van cookies zien we wanneer u naar de website terugkeert. U hebt keuzes met betrekking tot deze cookies.

Voor meer informatie over de cookies die we plaatsen en om uw keuzes uit te oefenen, kunt u gaan naar ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes.

Klik in het privacyrechtenportaal op de verschillende categorieën om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen naar wens te wijzigen. U kunt u niet afmelden voor onze strikt noodzakelijke cookies, omdat die worden geplaatst om de goede werking van onze website te garanderen (zoals het vragen van de cookiebanner en het onthouden van uw instellingen, om in te loggen op uw account, om u om te leiden als u uitlogt, enz.) U kunt u echter afmelden voor het gebruik van prestatie-, functionele- en doelgerichte cookies.

Andere technologieën voor gegevensverzameling

We kunnen ook gebruikmaken van Flash-cookies (ook wel bekend als “Local Stored Objects”) en soortgelijke technologieën om uw online-ervaring te personaliseren en te verbeteren. We gebruiken Flash-cookies voor beveiligingsdoeleinden en om instellingen en voorkeuren te onthouden. We maken geen gebruik van Flash-cookies of soortgelijke technologieën om op basis van uw surfgedrag of uw interesses advertenties te tonen.

Dankzij deze technologieën kunnen we ook een persoonlijke ervaring bieden en bepaalde soorten fraude opsporen. In veel gevallen kunt u uw cookievoorkeuren beheren en ervoor kiezen geen cookies en andere soortgelijke technologieën voor gegevensverzameling toe te staan door de instellingen in uw browser aan te passen Alle browsers zijn anders. Ga daarom naar het onderdeel “help” in uw browser om te zien welke privacy-instellingen voor u beschikbaar zijn.

We kunnen voor marketingdoeleinden gebruikmaken van pixel tags en web beacons. Pixel tags en web beacons zijn heel kleine grafische afbeeldingen die op webpagina’s of in onze e-mails worden geplaatst en waarmee we kunnen bepalen of u een bepaalde handeling hebt verricht. Wanneer u die pagina’s bezoekt of een e-mail opent of erop klikt, maken de pixel tags en web beacons melding van die handeling. Met deze hulpmiddelen kunnen we de respons op onze berichten meten en onze websites en promotionele acties verbeteren. Gegevens die met behulp van deze technologieën in onze e-mails worden verzameld, kunnen aan het e-mailadres van de ontvanger worden gekoppeld.

Zo kunnen we gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, waaronder het soort besturingssysteem, het soort browser, het domein en andere systeeminstellingen, en over de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. In onze serverlogbestanden wordt ook het IP-adres vastgelegd dat is toegekend aan het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar op het internet kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren. We kunnen ook gegevens verzamelen over de website die u hebt bezocht voordat u onze websites bezocht.

In veel gevallen wordt de informatie die wij met behulp van cookies en andere hulpmiddelen verzamelen alleen gebruikt op een niet-identificeerbare manier, zonder verwijzing naar persoonsgegevens. De gegevens die we over alle websitegebruikers hebben verzameld, gebruiken we bijvoorbeeld om onze websites te optimaliseren en om inzicht te krijgen in patronen in het websiteverkeer. In sommige gevallen koppelen we de informatie die we met behulp van cookies en andere technologie hebben verzameld aan uw persoonsgegevens.

Op enkele van onze websites, zoals www.broadridge.com, bepaalde websites voor jaarvergaderingen (bijv. de Virtual Shareholder Meeting, die voor onze cliënten kunnen worden aangepast) en in mobiele applicaties, maakt Broadridge direct of via derden gebruik van tools voor web analytics om Broadridge of haar cliënten te voorzien van informatie over het gebruik van deze websites.

Google Analytics

Google Analytics is een tool voor web analytics die wordt aangeboden door Google, Inc. Daarmee krijgen de eigenaren van websites inzicht in de manier waarop bezoekers met hun website omgaan. Broadridge kan Google Analytics gebruiken om verschillende rapporten in te zien over de manier waarop bezoekers met haar websites omgaan, zodat die websites kunnen worden verbeterd. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die informatie genereren over uw gebruik van onze website (waaronder uw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan ons te leveren. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google kan deze informatie combineren met andere gegevens die op grond van het privacybeleid van Google (beschikbaar op de website van Google) door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van prestatie-, functionele en targetingcookies weigeren via ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes. Voor meer informatie over hoe Google Analytics de verzamelde informatie gebruikt, gaat u naar “Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken” op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Interactie met sociale media en op interesses gebaseerde advertenties

Wij kunnen u via onze websites de mogelijkheid bieden om met ons en anderen te communiceren op sociale-mediaplatforms, zoals Facebook, X, LinkedIn en Instagram. Hoewel wij het privacybeleid van elk sociale-mediaplatform respecteren, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze tools en platforms wanneer u onze site bezoekt.

Wanneer u deze platforms gebruikt kunnen wij u op uw interesses gebaseerde advertenties tonen. Deze platforms bieden ons de mogelijkheid om de advertenties die wij aan u tonen te personaliseren, en zij kunnen inzicht krijgen in personen die reageren op de advertenties die wij tonen.

Indien u niet akkoord gaat met het delen van gegevens en het ontvangen van online gerichte advertenties van Broadridge, kunt u dit aangeven op ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes.

Mobiele applicaties

Wij kunnen mobiele applicaties aanbieden waarmee u via uw smartphone toegang kunt krijgen tot uw account, online met ons kunt communiceren en andere informatie kunt ontvangen. Alle persoonsgegevens die Broadridge verzamelt via onze mobiele applicaties worden beschermd door de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Wanneer u onze mobiele applicaties downloadt, kunt u ervoor kiezen om ons toe te staan uw exacte locatie van uw mobiele apparaat te verkrijgen. Wij gebruiken deze informatie om u gepersonaliseerde inhoud te bieden en voor onze interne analysedoeleinden.

We kunnen ook automatische (of "push") meldingen aanbieden. We zullen pushmeldingen alleen verstrekken aan personen die ervoor kiezen om dergelijke meldingen van Broadridge te ontvangen. U hoeft geen locatiegegevens door te geven aan Broadridge of pushmeldingen in te schakelen om één van onze mobiele apps te gebruiken. Als u vragen hebt over de privacy van locaties en meldingen, neem dan contact op met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat om te zien hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Overige Relaties met Derden

Broadridge maakt ook gebruik van tools voor web analytics die door Adobe worden aangeboden. Deze tools bieden ook rapportage- en analysefuncties waardoor we inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers met onze websites omgaan. Ga voor meer informatie over de analyseproducten van Adobe naar http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html.

De IP-adressen van bezoekers van de websites van Broadridge die in de serverlogbestanden van Broadridge zijn vastgelegd, worden door Broadridge verstrekt aan een derde partij, Demandbase, Inc. Met de web analytics van Demandbase wordt informatie over de bezoekers van de websites van Broadridge in kaart gebracht, waaronder, maar niet beperkt tot, de sector, omvang, locatie en omzet, op basis van de door Demandbase beheerde database met IP-adressen van bedrijven.

U kunt het gebruik van de cookies van deze bedrijven weigeren door u af te melden voor het verzamelen van gegevens via prestatie-, functionele en targeting cookies via ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes.

Broadridge verschaft deze aanvullende informatie ten behoeve van personen in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, met als doel een toelichting te geven op onze praktijken ten aanzien van persoonsgegevens in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en op aanvullende rechten die dergelijke personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, en om aan te tonen dat wij gecommitteerd zijn aan de Data Privacy Frameworks (zoals hieronder beschreven). Deze aanvullende informatie, samen met andere verklaringen in deze privacyverklaring, verklaren onze praktijken met betrekking tot EER-, Britse en Zwitserse persoonsgegevens.

 1. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking, waaronder gerechtvaardigde belangen

We verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we een rechtsgrond voor de verwerking hebben, zoals:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of met een van onze cliënten; en
 • Uw toestemming of de toestemming van onze cliënt (indien nodig en slechts indien u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, indien van toepassing).

We kunnen uw persoonsgegevens ook op basis van onze gerechtvaardigde belangen verwerken, met dien verstande dat die verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. We kunnen in het bijzonder uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • u, ons of anderen tegen dreigingen (zoals veiligheidsdreigingen of fraude) te beschermen;
 • te voldoen aan de wetten die wereldwijd op ons van toepassing zijn;
 • onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen of te beheren, bijvoorbeeld voor de verlening van diensten aan onze cliënten, kwaliteitscontrole, geconsolideerde verslaggeving en cliëntenservice;
 • onze producten en diensten aan bestaande en potentiële cliënten aan te bieden;
 • bedrijfstransacties te beheren, zoals fusies of overnames; en
 • onze zakelijke relaties of klantrelaties in het algemeen te begrijpen en te verbeteren.

Houd er rekening mee dat wij ook verplicht kunnen worden om uw persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

 1. De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doeleinden:

 • de verwerking van klantgegevens in overeenstemming met de overeenkomsten met onze cliënten; en
 • de verwerking van betalingen en financieel accountmanagement, contractmanagement, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en systeemherstel, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, verslaggeving en naleving van de wetgeving.
 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Anders dan zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens niet verkocht, gedeeld of doorgegeven aan derden. Echter,

 • we kunnen uw persoonsgegevens met de aan ons gelieerde ondernemingen en onze dochterondernemingen delen; en
 • we kunnen uw persoonsgegevens delen met onze leveranciers en subverwerkers in verband met de verlening van overeengekomen diensten en producten.
 1. Uw privacyrechten

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van onze marketingberichten. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, klikt u op de link "unsubscribe" (afmelden) onderaan elke e-mail die wij u toesturen. Om uw toestemming voor het verzenden van tekstberichten in te trekken, stuurt u STOP als antwoord op een bericht.

Broadridge respecteert ook de rechten van inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland op toegang tot, correctie van en verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens zoals wettelijk vereist. Dit houdt het volgende in:

 • u hebt het recht om te weten of Broadridge uw persoonsgegevens bewaart; als wij over uw persoonsgegevens beschikken, zullen wij u een kopie verstrekken (onder voorbehoud van de rechten van anderen); als uw informatie onjuist of onvolledig is, hebt u het recht om ons te vragen deze bij te werken;
 • u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of te beperken; en
 • u kunt in bepaalde omstandigheden ook recht hebben op overdraagbaarheid van gegevens.

Als uw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt door een cliënt waar u een account hebt of waarmee u een relatie hebt, moet u contact opnemen met die cliënt voor meer informatie over zijn privacypraktijken en de manier waarop u uw rechten bij die cliënt kunt uitoefenen.

Als Broadridge persoonsgegevens rechtstreeks van u heeft verkregen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via ons privacyrechtenportaal onder Uw privacykeuzes, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@broadridge.com of ons aanschrijven op het bovenstaande adres om deze rechten uit te oefenen. U wordt dan geholpen door een lid van onze Privacy Office. We vragen uw begrip voor het feit dat we wellicht uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wanneer u van mening bent dat we uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Chief Privacy Officer van Broadridge via privacy@broadridge.com of bij een toezichthoudende autoriteit.

 1. Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan of worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming hebben. Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, en wij uw persoonsgegevens verwerken onder omstandigheden die volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij passende waarborgen voor doorgifte implementeren, zoals het certificeren van de naleving van de DPF-beginselen of de standaardcontractbepalingen van de EU (zie Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad). Voor aanvullende details over het mechanisme voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, kunt u contact met ons op te nemen via privacy@broadridge.com. Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan Broadridge in de Verenigde Staten, vertrouwt Broadridge op de Data Privacy Frameworks zoals hieronder beschreven.

Data Privacy Frameworks ("DPF") (gegevensoverdrachten EER/VK/Zwitserland). Broadridge voldoet aan de ‘EU-U.S. DPF’, de ‘UK Extension to the DPF’, en de ‘Swiss-U.S. DPF’ zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce (collectief worden deze hierna de “Frameworks” genoemd) en heeft verklaard aan de U.S. Department of Commerce zich te houden aan de ‘EU-U.S. DPF Principles’ met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie in overeenstemming met de ‘EU-U.S. DPF’, en uit het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar in overeenstemming met de ‘UK Extension to the EU-U.S. DPF’, en het houdt zich aan de ‘Swiss-U.S. Principles’ met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland in overeenstemming met de ‘Swiss-U.S. DPF’ (gezamenlijk de “Beginselen”). Voor een lijst van Broadridge-entiteiten die zich houden aan de Beginselen, zie Bijlage A. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze privacyverklaring en de Beginselen, prevaleren de relevante Beginselen. De U.S. Federal Trade Commission heeft jurisdictie over naleving door Broadridge van de Frameworks. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Kennisgeving en keuze. Wij verzamelen de categorieën persoonsgegevens die hierboven staan beschreven onder "Verzamelen, gebruiken en verstrekken door ons van persoonsgegevens van professionals en commerciële cliënten” en verwerken deze voor de daarin aangegeven doeleinden. Broadridge verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die we ontvangen onder de Frameworks te verwerken in overeenstemming met de relevante Beginselen, zoals van toepassing. Indien wij gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen en overdragen (d.w.z. persoonsgegevens die medische of gezondheidsomstandigheden, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie die het seksueel gedrag van de persoon specificeert), zullen wij voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van u verkrijgen indien dergelijke gegevens (i) aan derden worden verstrekt, of (ii) voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor u later toestemming hebt gegeven.

Toegangsrechten en privacykeuzes. Personen in de EER, het VK en Zwitserland (“u”) hebben het recht om bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten bewaren. Op verzoek geven wij u inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt ook verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij over u bewaren, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Om te vragen om toegang tot, of correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij op grond van de Frameworks aan de Verenigde Staten hebben overgedragen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet onder "Contact opnemen". U kunt zich ook afmelden voor de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden (uitgezonderd onze vertegenwoordigers), of u kunt zich afmelden voor gevoelige gegevens vóór het gebruik van uw persoonsgegevens voor een doel dat wezenlijk afwijkt van het doel of de doelen waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor u vervolgens toestemming hebt gegeven. Raadpleeg hiervoor het gedeelte "Contact opnemen" hieronder.

Doorgiften aan derden / Verdere doorgiften. Zoals nader beschreven onder “Verzamelen, gebruiken en verstrekken door ons van persoonsgegevens van professionals en commerciële cliënten” van deze privacyverklaring geven wij persoonsgegevens door aan onze externe dienstverleners en contractanten (bijv. om vermoedelijke fraude te onderzoeken, de identiteit te verifiëren, potentiële bedreigingen voor de veiligheid van derden) die persoonsgegevens namens ons en op aanwijzing van ons verwerken (gezamenlijk “vertegenwoordigers”). In de mate dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze vertegenwoordigers, erkent Broadridge haar verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid voor verdere doorgiften aan dergelijke vertegenwoordigers, en blijft Broadridge onder de Frameworks verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden van haar vertegenwoordigers in overtreding van de Beginselen, tenzij zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen kunnen wij verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Contact met ons opnemen, klachten en geschillenbeslechting. Broadridge verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met met de respectievelijke Frameworks klachten op te lossen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens die we ontvangen in overeenstemming met de Frameworks. Personen in de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze behandeling van hun persoonsgegevens die wij hebben ontvangen op basis van de Frameworks moeten eerstcontact met ons opnemen zoals hieronder beschreven. Wij zullen proberen uw probleem zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op te lossen.

Broadridge verbindt zich er verder toe om niet opgeloste klachten met betrekking tot onze behandeling van persoonsgegevens ontvangen in overeenstemming met de Frameworks door te verwijzen naar de BBB National Programs Data Privacy Framework Services, beheerd door de BBB National Programs, een alternatieve instantie voor geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u terecht op www.bbbprograms.org/dpf-complaints voor meer informatie of om een klacht in te dienen. Dit is een kosteloze service.

Met betrekking tot persoonsgegevens van werknemers van Broadridge, verbindt Broadridge zich ertoe om mee te werken en te voldoen aan respectievelijk het advies van het panel opgericht door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's), de Britse Information Commissioner's Office (ICO), de Gibraltar Regulatory Authority (GRA), en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van dergelijke persoonsgegevens ontvangen in overeenstemming met de Frameworks.

Bindende arbitrage. Als uw klacht niet via bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u in bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende vorderingen die niet via andere verhaalsmechanismen worden opgelost. Raadpleeg voor aanvullende informatie de DPF-beginselen Bijlage1 op https://www.dataprivacyframework.gov/framework-article/ANNEX-I-introduction.

Contact opnemen. Als u vragen of klachten heeft over de naleving van ons Data Privacy Framework, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@broadridge.com of per brief naar Broadridge Financial Solutions, Inc., Attn:  General Counsel, 5 Dakota Drive, Suite 300, Lake Success, New York 11042, USA. Wij zullen binnen 45 dagen reageren.

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

Deze privacyverklaring van Broadridge bevat de meeste informatie die vereist is door de California Consumer Privacy Act en de California Privacy Rights Act (samen “CCPA”). Deze aanvullende privacyverklaring geeft inwoners van Californië de aanvullende informatie die vereist is door de CCPA. Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen als dienstverlener voor een Broadridge-cliënt waarmee u een financiële rekening of relatie hebt, kan het betreffende bedrijf u helpen met verzoeken in verband met het uitoefenen van uw privacyrechten, omdat Broadridge niet rechtstreeks aan deze verzoeken kan voldoen. Wij adviseren u om contact op te nemen met een dergelijk bedrijfom meer te weten te komen over de privacypraktijken en om uw rechten uit te oefenen. Deze bedrijven kunnen u verifiëren en informatie verstrekken over de rechten die u mogelijk hebt onder de CCPA of andere toepasselijke wetten.

1. Uw privacyrechten in Californië

De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke privacyrechten:

 • het recht om te weten welke persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens wij verzamelen;
 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen;
 • het recht om te weten welke categorieën van persoonsgegevens aan derden worden verkocht en om zich voor deze verkoop af te melden;
 • het recht om te weten welke categorieën van persoonsgegevens met derden worden gedeeld voor contextgebonden gedragsgerichte reclame om zich hiervoor af te melden;
 • het recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens te beperken; en
 • het recht om geen represailles te krijgen voor het uitoefenen van uw privacyrechten.

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar mogen niet worden verkocht of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming. Wij verkopen of delen niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u uw rechten uitoefenen door:

 • ons gratis nummer te bellen: (888) 237-7769
 • ons privacyrechtenportaal te bezoeken en te gaan naar Uw privacykeuzes
 • een e-mail te sturen naar privacy@broadridge.com
 • te schrijven naar:

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Attn: Chief Privacy Officer

5 Dakota Drive

Suite 300

Lake Success, New York 11042 USA

Als u een vertegenwoordiger wilt aanwijzen, stuur dan een e-mail vanaf uw eigen e-mailadres naar privacy@broadridge.com met de naam en het e-mailadres van uw vertegenwoordiger. Wij zullen op de verzoeken van die persoon reageren met zowel uw e-mailadres als het e-mailadres van de vertegenwoordiger.

Als u toegangs- of verwijderingsrechten uitoefent onder de CCPA namens een andere persoon, hebben wij de plicht om uw bevoegdheid te verifiëren bij de persoon die u wilt vertegenwoordigen.

Wij nemen geen represailles tegen u als u uw rechten onder CCPA uitoefent.

2. Aanvullende ‘Right to Know’ verstrekking van gegevens onder de CCPA

Broadridge gebruikt en verstrekt de volgende categorieën van gevoelige persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens om kenmerken over u te verstrekken.

Categorie van gevoelige persoonsgegevens

Gebruiksdoel en bekendmaking

Kunt u dit gebruik en deze bekendmaking

Door de overheid uitgegeven identificatienummers

Wij gebruiken en verstrekken door de overheid uitgegeven identificatienummers voor de verwerking van transacties of om onze contracten met cliënten uit te voeren.

Nee

Inloggegevens van accounts

Wij gebruiken en delen informatie over de toegang tot uw account voor zover nodig om u toegang te geven tot uw account en voor de beveiliging van uw account.

Nee

Financiële rekening of betaalkaartnummers

Wij gebruiken en delen gegevens met betrekking tot uw financiële rekening of betaalkaart voor het verwerken van transacties

Nee

Nauwkeurige geolocatiegegevens

Als u ons in onze mobiele apps toestemming hebt gegeven voor het gebruik van nauwkeurige geolocatiegegevens, gebruiken wij deze om u content te leveren op basis van uw locatie.

Ja, u kunt het delen van locatiegegevens met ons uitschakelen door de instellingen te wijzigen op uw mobiel apparaat

Anders dan in verband met het dienstverband van een persoon bij Broadridge, verzamelen we geen andere categorieën van gevoelige persoonsgegevens, zoals biometrische identificatiegegevens, de inhoud van post, e-mails of sms'jes, of niet-openbare informatie over uw ras, etniciteit, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

3. Verkoop van persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens voor contextgebonden gedragsgerichte reclame; verzamelen van persoonsgegevens door derden

Broadridge verkoopt geen persoonsgegevens tegen een financiële vergoeding. Bepaalde Broadridge-websites staan externe advertentiepartners toe om cookies, webbeacons of andere technologieën te gebruiken om u advertenties te kunnen tonen op onze websites en om u onze advertenties te tonen op andere websites. Deze derden kunnen informatie verzamelen over uw online activiteiten op onze websites, en zij kunnen persistente identificatiemiddelen gebruiken om u in de loop van de tijd en op verschillende websites en andere online diensten te volgen. U kunt aangeven dat u niet akkoord gaat met het delen van uw gegevens voor context overschrijdende, op uw gedrag afgestemde advertenties op ons privacyrechten portal onder Uw privacykeuzes. Onze websites herkennen ook Global Privacy Control-signalen en respecteren uw afmeldingsverzoek indien uw browser deze mogelijkheid biedt.

4. Financiële incentives

Broadridge biedt geen financiële incentives voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens. Wel kunnen wij personen gratis content (zoals white papers of rapporten) aanbieden wanneer zij zich met hun e-mail aanmelden. Als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, ontvangt u geen nieuwe content meer, maar kunt u de content die u eerder is toegezonden blijven gebruiken.

Aanvullende informatie voor inwoners van Brazilië

Broadridge verstrekt deze aanvullende privacyverklaring om personen in Brazilië de aanvullende informatie te verstrekken die voorgeschreven is op grond van Federale Wet nr. 13.709/2018 - Algemene Wet Gegevensbescherming van Brazilië (“LGPD). Hieronder zetten wij uiteen, in aanvulling op deze privacyverklaring van Broadridge hoe wij omgaan met persoonsgegevens waarop de LGPD van toepassing is (“Braziliaanse gegevens”).

1. Informatie over Broadridge

Deze verklaring wordt verstrekt door Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Attn: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Onze Braziliaanse partner is:

Broadridge Trading and Connectivity Solutions do Brazil LTDA

U kunt ook per e-mail contact opnemen met het Broadridge Privacy Office op privacy@broadridge.com.

2. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking, waaronder gerechtvaardigde belangen

In deze privacyverklaring van Broadridge wordt toegelicht waarom wij Braziliaanse gegevens verwerken. Wij verwerken alleen Braziliaanse gegevens wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat, zoals voor de volgende soorten verwerkingsactiviteiten:

 • om een overeenkomst met u of met uw bedrijf na te komen (inclusief het verlenen van ondersteuning en service);
 • voor nauw verwante doeleinden, zoals betalingsverwerking, rekeningbeheer, contractbeheer, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en noodherstel, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, rapportage en naleving van de wet; en
 • met uw toestemming (of, waar van toepassing, mits u geen bezwaar hebt gemaakt), om te reageren op verzoeken om informatie en om u marketingberichten te verstrekken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen (of voor de gerechtvaardigde belangen van uw bedrijf), mits deze verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. In het bijzonder kunnen wij Braziliaanse gegevens verwerken om:

 • u ons eigen marketingmateriaal toe te sturen, mits u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt;
 • u, Broadridge of anderen te beschermen tegen dreigingen (zoals veiligheidsdreigingen of fraude);
 • te voldoen aan de wetten die wereldwijd op ons van toepassing zijn;
 • onze activiteiten te kunnen uitoefenen of te beheren, zoals kwaliteitscontrole, analyse, geconsolideerde rapportage en productontwikkeling;
 • bedrijfstransacties te beheren, zoals fusies of overnames; en
 • in het algemeen om inzicht te krijgen in zakelijke of klantrelaties en deze te verbeteren.

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij kunnen gebruikmaken van analytics ten behoeve van productontwikkeling, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het productgebruik, of voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om onbevoegde inlogpogingen te traceren. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen over u die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben, tenzij: (1) de beslissing noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst met u; (2) wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben of (3) wij wettelijk verplicht zijn de technologie te gebruiken.

4. Wanneer bent u verplicht persoonsgegevens aan Broadridge te verstrekken

In de meeste gevallen bent u niet wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan Broadridge te verstrekken. U bent echter wel verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en zakelijke contactgegevens, om ons in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan, zodat u gebruik kunt maken van onze producten en diensten. Op onze registratieformulieren wordt aangegeven welke gegevens vereist zijn.

5. Uw rechten

Zoals aangegeven in deze privacyverklaring van Broadridge hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van onze marketingberichten. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, klikt u op de link "unsubscribe" (afmelden) onderaan elke e-mail die wij u toesturen. Om uw toestemming voor het verzenden van tekstberichten in te trekken, stuurt u STOP als antwoord op een bericht.

Broadridge respecteert verder het recht van Braziliaanse ingezetenen op toegang, correctie en verzoek tot verwijdering of beperking van hun persoonsgegevens zoals voorgeschreven in de LGPD. Dit houdt het volgende in:

 • u hebt het recht om te weten of Broadridge uw persoonsgegevens bewaart;
 • als wij over uw persoonsgegevens beschikken, hebt u het recht op toegang tot de gegevens;
 • u hebt het recht om ons te vragen onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie te corrigeren of te actualiseren;
 • u hebt het recht om ons te vragen onnodige of buitensporige persoonsgegevens of persoonsgegevens die in strijd met de LGPD worden verwerkt, te anonimiseren, te blokkeren of te verwijderen;
 • u hebt het recht op gegevensoverdracht, overeenkomstig de regelgeving van de nationale autoriteiten;
 • u hebt het recht om informatie te ontvangen over de openbare en particuliere entiteiten met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld; en
 • als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u tevens het recht om: (1) geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van het niet geven van toestemming, (2) uw toestemming in te trekken en (3) ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, met inachtneming van onze rechten om gegevens te bewaren zoals bepaald in de LGPD.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Broadridge Privacy Office, waarna een lid van ons privacyteam u zal helpen. We vragen uw begrip voor het feit dat we wellicht uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Bovendien kunnen uw rechten onderworpen zijn aan enkele beperkingen, zoals nader omschreven in de LGPD. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we de redenen daarvoor geven.

Als Broadridge uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker, wordt u doorverwezen naar onze cliënt, die op uw verzoek zal reageren. Broadridge ondersteunt haar cliënten bij het beantwoorden van verzoeken overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op ongepaste wijze hebben verwerkt, kunt u ook contact opnemen met het Broadridge Privacy Office of een andere toezichthoudende instantie. U kunt contact opnemen met onze Privacy Office door te schrijven naar privacy@broadridge.com.

6. Delen van gegevens

Zoals vermeld in deze privacyverklaring van Broadridge worden Braziliaanse gegevens uitsluitend gedeeld:

 • met aan ons gelieerde partijen, die de persoonsgegevens gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • met onze dienstverleners (gegevensverwerkers) of anderen die nodig zijn om de diensten aan u te kunnen leveren;
 • als u gelieerd bent aan een van onze cliënten, kunnen wij uw persoonsgegevens met die cliënt delen;
 • met uw toestemming; of
 • zoals toegestaan op grond van de LGPD (zoals in verband met de verkoop van bedrijfsmiddelen) of wettelijk voorgeschreven.

7. Internationale doorgifte

Zoals vermeld in deze privacyverklaring kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan of worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming hebben. Broadridge zorgt er echter voor dat Braziliaanse gegevens altijd verwerkt worden in overeenstemming met de LGPD. Neem contact op met de Broadridge Privacy Office als u meer informatie wenst over onze grensoverschrijdende doorgiften.

8. Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als de informatie nodig is voor de in Deel 2 hierboven genoemde doeleinden en voor elke aanvullende periode die wettelijk voorgeschreven of toegestaan is. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen door contact op te nemen met de Broadridge Privacy Office. Als we geen wettelijke basis hebben voor het bewaren van uw persoonsgegevens, zullen we deze verwijderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Hoe u contact kunt opnemen met ons en onze Chief Privacy Officer

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of deze privacyverklaring. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via privacy@broadridge.com. U kunt ons ook per post bereiken op het onderstaande postadres.

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
USA

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 May 2024.

Bijlage A

Naam:

Access Data Corp.

BFILS US Credit LLC

Bonaire Software Solutions, LLC

Broadridge Business Process Outsourcing, LLC

Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC

Broadridge Fixed Income Liquidity Solutions, LLC

Broadridge Fluent Solutions, LLC

Broadridge FX and Liquidity Solutions, LLC

Broadridge Investor Communication Solutions, Inc.

Broadridge Mail, LLC

Broadridge Managed Solutions, Inc.

Broadridge Output Solutions, LLC

Broadridge Securities Processing Solutions, LLC

Broadridge SPS, LLC

Broadridge Trading and Connectivity Solutions, Inc.

BR NYC Solutions, Inc.

Fi360, Inc.

Broadridge Wealth Aggregation and Insights, Inc.

LiquidX, Inc.

Matrix Trust Company

Matrix Settlement & Clearance Services, LLC

QED Financial Systems, Inc.

605 Studios, LLC


Alledaagse bedrijfsdoeleinden omvat de bedrijfsdoeleinden (zoals gedefinieerd door de wetgeving van Californië) en de volgende gerelateerde doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt kunnen worden:

 • Om de informatie, het product of de dienst te leveren waarom de persoon heeft gevraagd of zoals redelijkerwijs verwacht kan worden gezien de context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld (zoals klantenregistratie, klantenservice en voorkeursbeheer, productupdates, bugfixes of terugroepacties, en geschillenbeslechting);
 • Voor identiteits- en inloggegevensbeheer, inclusief identiteitsverificatie en authenticatie, systeem- en technologiebeheer;
 • Om de veiligheid en integriteit van systemen, netwerken, toepassingen en gegevens te beschermen, met inbegrip van het detecteren, analyseren en oplossen van veiligheidsdreigingen, en het samenwerken met cyberbeveiligingscentra, consortia en wetshandhavingsinstanties over imminente dreigingen;
 • Voor fraudeopsporing en -preventie;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, met inbegrip van alle vormen van gebruik en verstrekking van persoonsgegevens die wettelijk vereist zijn of redelijkerwijs nodig zijn voor naleving van bedrijfsbeleid en -procedures, zoals: programma's tegen het witwassen van geld, beveiligings- en incidentresponsprogramma's, programma's ter bescherming van intellectueel eigendom, programma's tegen piraterij, en hotlines op het gebied van bedrijfsethiek en naleving;
 • Voor bedrijfsaudit, analyse en rapportage;
 • Om onze contracten af te dwingen en te beschermen tegen letsel, diefstal, wettelijke aansprakelijkheid, fraude of misbruik;
 • Om personen of eigendommen te beschermen, inclusief fysieke beveiligingsprogramma's;
 • Om de gegevens te anonimiseren of geaggregeerde datasets te maken, bijvoorbeeld voor consolidatie van rapportage, onderzoek of analyse;
 • Om back-ups te maken voor bedrijfscontinuïteit en systeemherstel; en
 • Voor corporate governance, inclusief fusies, overnames en desinvesteringen.

back