Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Uw Privacykeuzes

Welkom bij het Broadridge privacyrechten portal. Op deze pagina vertellen wij u hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze eigen zakelijke doeleinden.

Als wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen in onze hoedanigheid van dienstverlener voor een klant van Broadridge waarbij u een financiële rekening hebt of waarmee u een relatie hebt, kan dat bedrijf u bijstaan bij verzoeken die verband houden met het uitoefenen van uw privacyrechten. Broadridge kan dergelijke verzoeken namelijk niet zelf inwilligen. Wij raden u aan contact op te nemen met dit bedrijf om meer te weten te komen over zijn privacypraktijken en om verzoeken in te dienen tot het uitoefenen van uw rechten. Broadridge biedt haar klanten waar nodig ondersteuning bij dergelijke verzoeken. 

 • NIET VERKOPEN. U hebt het recht om geen toestemming te geven voor de verkoop van uw Persoonsgegevens. Overigens worden uw Persoonsgegevens niet door Broadridge verkocht. Als je je wilt afmelden voor het delen van je informatie voor cross-contextuele gedragsgerichte reclame. Maak gebruik van dit recht.
 • NIET DELEN. U hebt het recht om geen toestemming te geven voor het delen van uw Persoonsgegevens voor contextoverschrijdende, op uw gedrag gebaseerde reclame. Maak gebruik van dit recht.
 • ONLINE GERICHTE RECLAME. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor online gerichte reclame. Maak gebruik van dit recht.
 • PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor u heeft. Broadridge maakt overigens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten die aanzienlijke gevolgen hebben voor personen.
 • AFZIEN VAN MARKETINGBERICHTEN. U hebt het recht om je af te melden van het ontvangen van marketing- en andere commerciële boodschappen. Om dit recht uit te oefenen:
 • Indien u niet langer onze e-mails wenst te ontvangen, kun u klikken op "afmelden" onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Om de toestemming die u hebt gegeven om sms-berichten te ontvangen in te trekken, hoeft u alleen een sms met de tekst STOP te versturen in antwoord op een sms.

Als u meer dan één e-mailadres hebt of als uw e-mailadres is gewijzigd, stuur dan een e-mail naar privacy@broadridge.com voor hulp bij het wijzigen van uw marketinginstellingen. NB: Ook als u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële e-mails, kunnen wij nog steeds contact met u opnemen met belangrijke transactie-informatie over uw account.

 • GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS. Inwoners van Californië hebben het recht om secundair gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens te beperken. In het algemeen gebruikt en openbaart Broadridge gevoelige Persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u ons echter in onze mobiele apps toestemming hebt gegeven om uw exacte geolocatiegegevens te verzamelen en te gebruiken, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken door de toestemmingsinstellingen op uw toestel te wijzigen. Stuur een e-mail naar privacy@broadridge.com als u specifieke vragen hebt over ons gebruik van uw gevoelige persoonsgegevens.
 • TOEGANGSVERZOEKEN. U hebt het recht om te verzoeken om een kopie van de Persoonsgegevens die Broadridge over u bezit. Om dit recht uit te oefenen, kunt u uw specifieke verzoek e-mailen naar privacy@broadridge.com. Wij zullen u toegang geven tot uw informatie zoals wettelijk voorgeschreven. In bepaalde gevallen dienen wij uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek kunnen inwilligen.
 • VERZOEKEN OM CORRECTIE. U hebt het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u uw specifieke verzoek e-mailen naar privacy@broadridge.com. Wij zullen uw verzoek verwerken voor zover wettelijk voorgeschreven. In bepaalde gevallen dienen wij uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek kunnen inwilligen.
 • VERZOEKEN TOT VERWIJDERING. U hebt het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen of anoniem te maken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u uw specifieke verzoek e-mailen naar privacy@broadridge.com. Wij zullen uw verzoek verwerken voor zover wettelijk voorgeschreven. In bepaalde gevallen dienen wij uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek kunnen inwilligen. NB: Broadridge kan geen Persoonsgegevens wissen voor zover het bewaren ervan vereist is voor onze interne bedrijfsdoeleinden of anderszins is toegestaan op grond van de wet (zoals voor fraudepreventie of wettelijke naleving).
 • VRAGEN EN KLACHTEN. U hebt het recht om ons vragen te stellen over ons privacybeleid of een klacht in te dienen als u van mening bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden of uw persoonsgegevens niet goed hebben beveiligd. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u uw specifieke vraag of probleem mailen naar privacy@broadridge.com. Wij nemen alle klachten serieus en wij zullen ons best doen om aan uw zorgen tegemoet te komen.

Inwoners van Californië: lees de Belangrijke Informatie voor inwoners van Californië voor specifieke informatie over uw Californische privacyrechten en voor alternatieve methoden voor het indienen van verzoeken tot het uitoefenen van privacyrechten in Californië.