Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Erklæring om databeskyttelse

Broadridge Financial Solutions, Inc., samt datterselskaber og de tilknyttede selskaber (samlet betegnet "Broadridge") forpligter sig til at overholde databeskyttelsen. Vores globale databeskyttelsesordning er rettet mod at sikre, at vi håndterer personoplysninger korrekt. Hvis du har yderligere spørgsmål om beskyttelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Broadridge Privacy Office pr. e-mail: privacy@broadridge.com.

 1. Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger

 2. Broadridges meddelelse om cookies og beskyttelse af personoplysninger på nettet

 3. Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i EØS, Storbritannien og Schweiz

 4. Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i Californien

 5. Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i Brasilien

 6. Sådan kan du kontakte os og vores hovedansvarlige for databeskyttelse (Chief Privacy Officer)

Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver den praksis, som Broadridge følger for de personoplysninger (der er defineret nedenfor), som vi indsamler fra vores kunder, tjenesteudbydere og fra personer, vi har direkte kontakt til, herunder via www.broadridge.com og andre af Broadridges websteder, mobilapplikationer eller hostede websteder med link til denne erklæring.

Broadridge fungerer generelt som tjenesteudbyder for vores kunder, herunder banker, mæglere, investeringsselskaber, selskaber og andre forretningsinstanser. Som tjenesteudbyder indsamler og anvender vi hovedsageligt forbrugeres personoplysninger i overensstemmelse med vores kundeaftaler. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine personoplysninger som tjenesteudbyder for en Broadridge-kunde, som du har konto eller er kunde hos, kan det pågældende selskab hjælpe dig med anmodninger i forbindelse med udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder, da Broadridge ikke selv kan imødekomme disse direkte. Vi anbefaler, at du kontakter selskaberne direkte for at høre mere om deres databeskyttelsespraksis og for at udøve dine rettigheder. Broadridge støtter kunderne efter behov for at hjælpe dem med at svare på anmodningerne. Vi kan indsamle personoplysninger til vores egne formål, der hovedsageligt knytter sig til professionelle finansaktører såsom investeringsrådgivere, finansplanlæggere og de professionelle aktører, der arbejder for vores institutionelle kunder og erhvervskunder.

 

Vores indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger knyttet til professionelle aktører og kommercielle kunder

"Personoplysninger" er alle former for oplysninger, der kan anvendes til at identificere, lokalisere eller kontakte dig. De omfatter også oplysninger, der kan knyttes til dit navn eller andre identifikatorer. Tabellen nedenfor beskriver de kategorier af personoplysninger, vi indsamler, informationskilder, årsager til, vi indsamler oplysningerne, og hvem vi kan videregive oplysningerne til.

Bemærk, at vi kan anvende og videregive personoplysninger i "almindeligt forretningsmæssigt øjemed"1, idet dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden kan vi videregive personoplysninger til vores tilknyttede selskaber og til de tjenesteudbydere og kontrahenter, der skal bruge oplysningerne til at udbyde deres tjenester til os. Vi har kontrakter med selskaberne, ifølge hvilke de skal beskytte vores oplysninger og overholde gældende lovgivning. Desuden kan vi videregive oplysninger, når dette er påkrævet ved lov (f.eks. til retshåndhævende myndigheder eller til parter i søgsmål, eller til det selskab, du arbejder for, hvis vi yder tjenester til det pågældende selskab).

Personoplysninger – kategori og kilde

Formål med indsamling af personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger

Selskabs kontaktoplysninger


Denne type oplysninger findes på dit visitkort og omfatter f.eks. dit navn og din titel, tilknytning til selskabet, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra offentligt tilgængelige kilder, såsom finansielle institutioners websteder og sociale medier. Desuden kan vi få dine oplysninger fra tredjeparter såsom handelsorganisationer eller handelsmesser.

Vi anvender oplysningerne til at identificere dig og kommunikere med dig, hvilket omfatter:

 • At sende transaktionsmeddelelser (f.eks. bekræftelse af tjenesteydelser).
 • At sende markedsførings- meddelelser, undersøgelser og invitationer.
 • At individualisere vores kommunikation og yde kundeservice.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter og til:

 • Selskaber, der formidler vores kommunikation, såsom telekommunikationsudbydere, kurerer eller postvæsen og
 • selskaber bag sociale medier såsom LinkedIn, der udelukkende anvender oplysningerne til at identificere, hvilke af vores kunder, der anvender deres platforme, således at vi kan levere indhold til dem på platformen.

Erhvervskundeoplysninger

Vi indsamler "B2B"-personoplysninger om erhvervsparter, der er knyttet til vores kommercielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere, hvad angår de forhold, vi har til de pågældende selskaber. Det gælder bl.a.:

 • Oplysninger om din tilladelse til at anvende vores produkter og afgive ordrer til os.
 • Transaktionsinformation, herunder produktanvendelse, kundeservice, kurser/uddannelse og relaterede fortegnelser.
 • Professionelle interesser og dokumentation.
 • Relationsoplysninger, herunder markedsførings- og kommunikationspræferencer.
 • Besøgslog.

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra dit selskab. Desuden kan vi få dine oplysninger fra tredjeparter såsom handelsorganisationer eller handelsmesser.

Vi anvender oplysningerne:

 • Til at udføre vores arbejdei forhold til dig og/eller vores kunde.
 • Til at udvikle og vedligeholde vores forhold til dig og/eller vores kunde, herunder at sende dig markedsføringsmeddelelser under hensyntagen til lovgivningen og dine præferencer.
 • Til intern forretningsbrug (f.eks. finans, kvalitetskontrol, kurser/uddannelse, indberetning og analyse).
 • Til risikostyring, bekæmpelse af svig og tilsvarende formål.
 • Til fortegnelser og compliance, herunder tvistbilæggelse.

Vi kan videregive denne type oplysninger til:

 • vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter og
 • den virksomhed, som du arbejder for, og andre virksomheder (fx din virksomheds tilknyttede virksomheder og leverandører af tjenesteydelser), i det omfang dette måtte være nødvendigt for vores forretningsforhold (fx oplysninger om dig på købsdokumenter, som du autoriserer)

Unikke identifikatorer

Såsom:

 • Systemidentifikatorer.
 • Enhedsidentifikatorer.
 • Annonce-ID.

Vi indsamler denne type oplysninger fra dine enheder og fra vores onlinepartnere såsom tredjeparter, der lægger cookies eller tilsvarende teknologi med annonce-ID på dine enheder for os.

Vi anvender oplysningerne:

 • Til at identificere dig eller din enhed, herunder knytte dig til forskellige enheder, du anvender.
 • Til fortegnelser og indberetning, herunder datatjek.
 • Til måling og analyse.
 • Til at levere onlineannoncer og individualisering.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter, der ekspederer ordrer og understøtter vores informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer, herunder selskaber, der bidrager til bekæmpelse, sporing og afbødning af svig.

Annonce-ID deles med tredjepartsannoncepartnere. Du kan fravælge salg eller deling af dine personoplysninger med tredjeparter ved at gå til Dine databeskyttelsesvalg.

Indsigt i kontooplysninger

Såsom:

 • Brugernavne og/eller adgangskoder.
 • Oplysninger til gendannelse af konto (f.eks. sikkerhedsspørgsmål og -svar).

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig, når du opretter en konto eller ændrer adgangskode.

Vi kan oprette oplysningerne for dig, f.eks. hvis vi tildeler dig et brugernavn eller et kontonummer eller giver dig en midlertidig adgangskode.

Vi anvender oplysningerne:

 • For at identificere og verificere dig.
 • For at give dig mulighed for at indgå transaktioner med os (f.eks. via kontakt med os på nettet).
 • Af sikkerhedsmæssige og tilsvarende årsager.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.

Onlineoplysninger og tekniske oplysninger

Såsom:

 • IP-adresse.
 • Enhedsidentifikatorer.
 • Enhedskarakteristika, herunder nøjagtige geolokationsdata.
 • Server- og applikationslog.
 • Data fra cookies, pixel tags og andre onlineredskaber.

Vi indsamler denne type oplysninger fra din computer eller dine enheder, når du anvender vores platform, websteder og applikationer. Når du besøger vores websteder, registrerer vores serverlogs f.eks. din IP-adresse og andre oplysninger. Desuden kan vi modtage oplysninger fra tredjeparter, herunder computersikkerhedstjenester og annoncepartnere.

Læs vores meddelelse om cookies og beskyttelse af personoplysninger på nettet, hvis du vil vide mere.

Vi anvender oplysningerne:

 • Til systemadministration, teknologisk administration, herunder af vores websteder og applikationer.
 • Til at sikre informationssikkerhed og onlinesikkerhed, herunder sporing af trusler.
 • Til andre autoriserede formål, f.eks. hvis du samtykker til vores brug af nøjagtige geolokationsdata for dermed at kunne levere indhold til dig baseret på din lokation.
 • Til fortegnelser, herunder logs og fortegnelser, der udgør en del af transaktionsanalyserne.
 • For bedre at forstå vores kunder og potentielle kunder og for at forbedre de tilknyttede oplysninger, herunder ved at knytte dig til forskellige enheder og browsere.
 • Til sporing af onlineaktiviteter og målrettede annoncer.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter, der understøtter vores IT-programmer eller hoster vores websteder samt til tredjepartsannoncepartnere.

Du kan fravælge salg eller deling af dine personoplysninger med tredjeparter ved at gå til

Dine databeskyttelsesvalg.

  .

Audiovisuel information

Såsom:

 • Callcenteroptagelser.
 • Voicemails.
 • CCTV-optagelser.

Vi indsamler automatisk denne type oplysninger fra dig, f.eks. når vi optager opkald på vores callcenter og anvender CCTV-kameraer på vores beliggenheder.

Vi anvender oplysningerne:

 • Til interne forretningsformål såsom at optage opkald med henblik på træning, coaching eller kvalitetskontrol.
 • Med henblik på sikkerhed og tabsforebyggelse på vores beliggenheder.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter, der understøtter vores IT- og sikkerhedsprogrammer samt programmer til tabsforebyggelse.

Compliance-oplysninger

Såsom:

 • Fortegnelser til dokumentation af overholdelse af gældende lovgivning såsom skattelovgivning, lovgivning angående sikkerhed på arbejdspladsen eller databeskyttelseslovgivning.
 • Fortegnelser knyttet til vores interne compliance-programmer såsom data i forbindelse med forebyggelse af hvidvask af penge og programmer til ophavsretlig beskyttelse.
 • Fortegnelser knyttet til klager og interne undersøgelser.

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra tredjeparter, herunder selskaber, der hjælper os med at gennemføre interne undersøgelser.

Vi anvender oplysningerne:

 • For at overholde og dokumentere overholdelse af gældende lovgivning.
 • Til juridiske formål, inklusive retssager og regulatoriske anliggender, herunder til brug i forbindelse med civilretlige, strafferetlige administrative retssager samt voldgiftssager, eller ved regulatoriske eller selvregulerende instanser, inklusive værneting, undersøgelser forud for potentielle retssager, fuldbyrdelse af afgørelser og kendelser.

Til interne forretningsformål såsom risikostyring, revision, interne undersøgelser, indberetning og analyse.

Vi kan videregive oplysningerne til vores tjenesteudbydere og kontrahenter, herunder til vores advokater, revisorer samt konsulenter og til:

 • Kunder i forbindelse med deres revision af Broadridge.

Andre instanser (herunder statslige instanser, domstole og modparts advokatfirma, konsulenter, foged og parter i sagsanlæg) i forbindelse med juridiske anliggender, som dette måtte være påkrævet eller tilladt ved lov.

Bemærk desuden, at vi kan anvende og videregive oplysninger om dig, der ikke er personligt identificerbare. Vi kan eksempelvis offentliggøre rapporter eller skabe produkter, der indeholder anonymiserede, samlede eller statistiske oplysninger. Rapporter og produkter indeholder ikke oplysninger, hvorved modtageren kan kontakte, lokalisere eller identificere dig.

Broadridge sælger ikke personoplysninger. Vi kan dele personoplysninger med henblik på tværkontekstuelle, adfærdsbaserede annoncer eller målrettede onlineannoncer. Du kan fravælge, at vi deler dine oplysninger til disse formål ved at gå til databeskyttelsesportalen, som du finder under Dine databeskyttelsesvalg.

Kunders fortrolige oplysninger

Broadridge indsamler og behandler som tjenesteudbyder for vores kunder forbrugernes personoplysninger. Alle forbrugeroplysninger, som vi behandler, anses for at være fortrolige kundeoplysninger, og vi anvender og videregiver kun oplysningerne for at tilvejebringe tjenester til vores kunder og i overensstemmelse med anvisninger fra vores kunder, idet dette sker i overensstemmelse med kundeaftalerne. Vores kunder anvender f.eks. vores tjenester til at kommunikere med, forvalte og opbygge relationer til deres kunder, investorer eller aktionærer. Vi anvender oplysninger om personerne, som dette er nødvendigt for at kunne tilvejebringe tjenesteydelserne og på anden vis understøtte vores kunders kontoadministration og compliance-funktioner.

Mange af vores kunder er finansielle institutioner, der er underlagt lovgivning såsom Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), der bl.a. beskytter ikke-offentlige, finansielle personoplysninger for parter, der indhenter finansielle tjenesteydelser fra de finansielle institutioner til privat brug, familie- eller husstandsbrug.

GLBA har sigte på både finansiel databeskyttelse og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med databeskyttelse. Broadridge er, som det er defineret i GLBA, tjenesteudbyder i forhold til disse kunder. I visse tilfælde driver eller hoster vi websteder, som vores kunder ejer. Vi kan på vegne af vores kunder indsamle personoplysninger (herunder følsomme personoplysninger), når brugerne tilgår deres konti online eller gennemfører transaktioner. Alle oplysninger, der indsamles via disse hostede websteder, anses for at være vores kunders fortrolige oplysninger. Desuden modtager vi personoplysninger til behandling direkte fra vores kunder, og disse anses ligeledes for at være vores kunders fortrolige oplysninger.

Vores kundeaftaler gælder for behandlingen af fortrolige oplysninger, og kundernes erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder oplysninger om deres databeskyttelsespraksis. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine personoplysninger som tjenesteudbyder for en Broadridge-kunde, som du har konto eller er kunde hos, kan det pågældende selskab hjælpe dig med anmodninger i forbindelse med udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder, da Broadridge ikke selv kan imødekomme disse direkte. Vi anbefaler, at du kontakter selskaberne direkte for at høre mere om deres databeskyttelsespraksis og for at udøve dine rettigheder. Broadridge støtter kunderne efter behov for at hjælpe dem med at svare på anmodningerne.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Broadridge respekterer din ret til indsigt i, berigtigelse af og til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personoplysninger i henhold til lovgivningen. Disse rettigheder kan afhængigt af dit bopælsland omfatte:

 • Retten til at blive underrettet om vores indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.
 • Retten til at vide, om vi opbevarer dine personoplysninger, og hvis vi gør, retten til indsigt i oplysningerne (underlagt andres rettigheder) og til at anmode om, at vi stiller oplysningerne til rådighed for dig i et bærbart format.
 • Retten til at bede os om at berigtige dine oplysninger, hvis de er ufuldstændige eller forkerte.
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder retten til at gøre indsigelse mod:
  • salg af dine personoplysninger,
  • deling eller brug af dine personoplysninger til visse typer målrettede onlineannoncer,
  • brug af profilering eller automatiske afgørelser, der kan påvirke dig betydeligt, og
  • visse former for sekundær brug og videregivelse af følsomme personoplysninger.
 • Retten til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage, hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke.
 • Retten til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger.

Alt efter dit bopælsland kan du i henhold til gældende lovgivning have yderligere rettigheder. Hvis du vil læse mere eller udøve dine rettigheder, kan du besøge vores databeskyttelsesportal (Dine databeskyttelsesvalg) eller sende en e-mail tilprivacy@broadridge.com. Før vi kan efterkomme de fleste anmodninger, skal vi bekræfte din identitet for at sikre, at dine personoplysninger ikke videregives til uautoriserede modtagere.

Bemærk, at disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger. Vi kan f.eks. kræve dokumentation for at bekræfte visse berigtigelser af dine oplysninger, og vi kan generelt ikke begrænse eller slette personoplysninger i tilfælde, hvor vores opbevaring af dem er nødvendige for interne forretningsformål eller påkræves i overensstemmelse med lovgivningen.

Der er ingen repressalier, hvis du udøver dine databeskyttelsesrettigheder.

Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine personoplysninger som tjenesteudbyder for en Broadridge-kunde, som du har konto eller er kunde hos, kan det pågældende selskab hjælpe dig med anmodninger i forbindelse med udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder, da Broadridge ikke selv kan imødekomme disse direkte. Vi anbefaler, at du kontakter selskaberne direkte for at høre mere om deres databeskyttelsespraksis og for at udøve dine rettigheder. Broadridge støtter kunderne efter behov for at hjælpe dem med at svare på anmodningerne.

Overførsel af personoplysninger på tværs af landegrænser

Broadridge har hovedkontor i USA og kontorer, tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere i hele verden. Dine personoplysninger kan overføres til andre lande, der ikke har samme databeskyttelseslovgivning som det land, du bor i. Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger nyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i de retsområder, hvor vi behandler oplysningerne, herunder gennem behørige skriftlige databeskyttelsesvilkår og/eller dataoverførselsaftaler og/eller øvrige juridisk acceptable mekanismer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Analyse, profilering og automatiske afgørelser

Vi kan anvende analyser til at forstå den enkeltes kontakt med os og vores produkter (f.eks. ved at vurdere deres engagement og med henblik på individuel tilpasning og produktudvikling). Desuden kan vi anvende analyse til sikkerhedsformål og med henblik på bekæmpelse af svig. Vi anvender imidlertid ikke profilering eller automatiske afgørelser til at træffe beslutninger, der medfører juridiske eller tilsvarende væsentlige konsekvenser for dig. Denne type beslutninger er altid underlagt en personlig gennemgang.

Datasikkerhed

Vi træffer rimelige foranstaltninger, der er rettet mod at forhindre tab, misbrug og ændring af de oplysninger, vi forvalter. Vi har f.eks. implementeret fysiske, logiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte og sikre de oplysninger, vi behandler og opbevarer. Desuden anvender vi kryptering og firewall-teknologi til at beskytte følsomme oplysninger ved onlineoverførsler. Intet miljø eller nogen sikkerhedsprocedurer og -protokoller kan dog nogensinde garanteres som værende 100 % sikre eller fejlfri.

Hvis du er registeret på et af Broadridges websteder eller et websted hostet af Broadridge, anbefaler vi, at du aldrig røber din adgangskode. Vi beder dig aldrig om din adgangskode i et uopfordret opkald eller i en uopfordret e-mail. Husk endvidere at logge af registrerede websteder og at lukke din browser, når du er færdig med dit arbejde. Det bidrager til at sikre, at andre ikke får indsigt i dine personoplysninger og din korrespondance, hvis andre har adgang til din computer.

Dataopbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er brug for oplysningerne i forbindelse med de overfor nævnte formål samt i en yderligere periode, der måtte være nødvendig eller tilladt i henhold til lovgivningen, såsom forretningsmæssige, juridiske og regnskabsmæssige formål eller indberetningsformål eller -krav, eller i henhold til krav indeholdt i kundeaftalerne.

Den periode, vi opbevarer dine personoplysninger i, afhænger af de(t) formål, de blev indsamlet med henblik på, hvordan de anvendes, samt kravene for at overholde gældende lovgivning eller kundeaftaler. Hvis du ønsker, at vi sletter de personoplysninger, Broadridge har indsamlet direkte, kan du sende en e-mail til privacy@broadridge.com. Hvis vi ikke har juridisk grundlag for at opbevare dine oplysninger, sletter vi dem i henhold til gældende lovgivning. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine personoplysninger som tjenesteudbyder for en Broadridge-kunde, som du har konto eller er kunde hos, kan det pågældende selskab hjælpe dig med anmodninger i forbindelse med sletning af dine personoplysninger.

Ændring af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vi kan til enhver tid opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for at afspejle en ny eller ændret databeskyttelsespraksis. Datoen for seneste opdatering fremgår af den opdaterede erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Hvis ændringerne væsentligt påvirker den måde, vi anvender eller videregiver tidligere indsamlede personoplysninger på, underretter vi dig desuden om ændringen.

Databeskyttelsespolitik for socialsikringsnumre

Broadridge kan indsamle socialsikringsnumre som led i visse aspekter af vores forretningsprocedure. Broadridge har implementeret rimelige tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal være med til at beskytte socialsikringsnumre mod ulovlig brug og uautoriseret videregivelse. Alle Broadridge-medarbejdere og tjenesteudbydere skal følge disse etablerede procedurer.

Særligt gælder:

 • Adgang til socialsikringsnumre er begrænset til de medarbejdere og tjenesteudbydere, der har brug for indsigt i oplysningerne for at kunne gennemføre opgaver for Broadridge.
 • Socialsikringsnumre videregives kun til tredjeparter i overensstemmelse med Broadridges vedtagne politikker. Broadridge videregiver kun socialsikringsnumre til tjenesteudbydere, revisorer, rådgivere og/eller retssuccessorer, der er juridisk eller kontraktretligt forpligtet til at beskytte dem, eller som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Andre websteder

Broadridge-websteder kan indeholde links til andre websteder, herunder vores tjenesteudbyderes websteder. Selvom vi søger kun at anføre links til websteder, der har samme høje standarder og respekt for databeskyttelsen, er vi ikke ansvarlige for andre websteders databeskyttelsespraksis.

Jobansøgere og HR-data

Hvis du har søgt en stilling hos Broadridge, anvendes de personoplysninger, du anfører på din jobansøgning, kun til ansættelsesformål og andre generelle HR-formål. Potentielle, aktuelle og tidligere medarbejdere og andre, hvis data behandles i overensstemmelse med vores HR-aktiviteter, kan kontakte Broadridge Privacy Office (databeskyttelseskontoret) ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com eller vores HR-afdeling for at få yderligere oplysninger om Broadridges HR-relaterede databeskyttelsespraksis.

Broadridges meddelelse om cookies og beskyttelse af personoplysninger på nettet

Når du besøger vores websted eller bruger vores mobilapplikationer, kan vi indsamle visse oplysninger automatisk ved hjælp af teknologi såsom cookies, pixel tags, browsersporingsanalyse, serverlogs og webbeacons. Men vi anvender ikke sporings- eller cookie-teknologi på de af vores websteder, der yder hostingtjenester rettet mod meddelelser og adgang ("Notice and Access") til vores kunder.

Cookies

Når du besøger vores websted, gemmer vi cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, som websteder sender til din computer eller andre enheder, der er forbundet til internettet, for at identificere din browser og gemme oplysninger eller indstillinger i din browser. Med cookies kan vi genkende dig, når du vender tilbage til webstedet. Du har valgmuligheder i forbindelse med cookies.

Du kan læse mere om de cookies, vi anvender, og de valg, du har, ved at gå til databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg).

Klik på de forskellige kategorier på databeskyttelsesportalen for at læse mere og ændre vores standardindstillinger til dine præferencer. Du kan ikke fravælge vores strengt nødvendige cookies, da de anvendes til at sikre, at vores websted fungerer korrekt (f.eks. viser cookiebanneret og husker dine indstillinger, så du kan logge på din konto, for at videresende dig, når du logger ud mv.). Du kan fravælge præstations-, funktions- og målretningscookies.

Øvrig dataindsamlingsteknologi

Vi kan endvidere anvende flash-cookies (også kaldet "Local Stored Objects") og lignende teknologi til individuel tilpasning og forbedring af din onlineoplevelse. Vi bruger flash-cookies til sikkerhedsformål og til at huske dine indstillinger og præferencer. Vi bruger ikke flash-cookies eller lignende teknologi til at vise adfærds- eller interessebaserede annoncer.

Teknologien hjælper os også med at give dig en individuelt tilpasset oplevelse og sætter os i stand til at spore visse former for svig. Du kan i mange tilfælde administrere dine cookiepræferencer og fravælge brugen af cookies og anden dataindsamlingsteknologi ved at ændre dine browserindstillinger. Alle browsere er forskellige, så læs eventuelt afsnittet "Hjælp" i din browser, hvis du vil vide mere om de tilgængelige databeskyttelsesindstillinger.

I forbindelse med markedsføring kan vi anvende såkaldte pixel tags og webbeacons. Pixel tags og webbeacons er små grafiske billeder, der er placeret på websteder eller i e-mails fra os, og som giver os mulighed for at se, om du har udført en specifik handling. Når du besøger webstederne eller åbner eller klikker på en e-mail, registreres det af pixel tags og webbeacons. Med disse værktøjer kan vi måle respons på vores kommunikation og forbedre vores websteder og kampagner. Oplysninger indsamlet ved hjælp af denne teknologi i vores e-mails kan knyttes til modtagerens e-mailadresse.

Vi kan f.eks. indsamle oplysninger fra den enhed, du bruger til at tilgå vores websted, herunder dit operativsystem og den browser, du bruger, dit domæne og øvrige systemindstillinger, samt hvilket sprog dit system bruger, og det land og den tidszone din enhed befinder sig i. Endvidere registrerer vores serverlogs IP-adressen på den enhed, du bruger til at oprette forbindelse til internettet. En IP-adresse er et unikt nummer, som enheder bruger til at identificere og kommunikere med hinanden på internettet. Vi kan også indsamle oplysninger om det websted, du besøgte før dit besøg på vores websteder.

Ofte anvendes de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies og andre værktøjer, kun på ikke-identificerbart grundlag og uden reference til personoplysninger. Vi anvender f.eks. de oplysninger, vi indsamler om alle webstedsbrugere, til at optimere vores websteder og opnå bedre forståelse for trafikmønstre på vores websteder. Der er dog tilfælde, hvor vi knytter de oplysninger, vi indsamler med cookies og anden teknologi, til dine personoplysninger.

På nogle af vores websteder såsom www.broadridge.com, visse websteder for generalforsamlinger (f.eks. "Virtual Shareholder Meeting", der kan tilpasses vores kunder individuelt) og mobilapplikationer anvender Broadridge direkte eller via tredjeparter webanalyseværktøjer til at give Broadridge oplysninger om webstedernes brug.

Google Analytics

Google Analytics er et webanalyseværktøj, som leveres af Google, Inc., og som hjælper webstedsindehavere med bedre at forstå, hvordan de besøgende bruger deres websteder. Broadridge kan anvende Google Analytics til at se en række forskellige rapporter om, hvad besøgende bruger vores websteder til, således at vi kan forbedre dem. Google Analytics bruger cookies og andre værktøjer, som genererer oplysninger om din brug af vores websted (herunder din IP-adresse). Oplysningerne overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Google anvender oplysningerne til at vurdere din brug af vores websted, generere rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenesteydelser til os. Desuden kan Google overføre oplysningerne til tredjeparter, hvis dette er påkrævet i henhold til lov, eller hvis tredjeparterne behandler oplysningerne på vegne af Google. Google kan kombinere oplysningerne med andre oplysninger, som Google er i besiddelse af, i overensstemmelse med Googles databeskyttelsespolitik, som kan ses på Googles websted. Du kan afvise brugen af cookies ved at fravælge, at vi indsamler data fra præstations-, funktions- og målretningscookies på databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg). Hvis du vil læse mere om, hvordan Google Analytics anvender de indsamlede oplysninger, kan du læse "Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller applikationer, der anvender vores tjenester" her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da.

Sociale medier og interessebaserede annoncer

Vores websteder giver dig muligvis mulighed for at interagere med os og andre via sociale medieplatforme såsom Facebook, X, LinkedIn og Instagram. Selvom vi respekterer diverse sociale medieplatformes databeskyttelsespolitikker, kan vi indsamle personoplysninger om dig, hvis du vælger at bruge disse værktøjer, og platformene kan indsamle personoplysninger om dig, når du besøger vores websted.

Vi kan vise dig interessebaserede annoncer, når du bruger platformene. Platformene gør det muligt for os at tilpasse de annoncer, vi viser dig, individuelt, og platformene kan lære om dem, der reagerer på de annoncer, vi viser.

Hvis du vil fravælge deling af oplysninger og målrettede onlineannoncer fra Broadridge, skal du gå til databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg).

Mobilapplikationer

Vi kan tilbyde mobilapplikationer, som du kan bruge til at tilgå din konto, interagere med os på nettet og modtage andre oplysninger via din smartphone. Alle personoplysninger, som Broadridge indsamler via vores mobilapplikationer, er omfattet af den beskyttelse, denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger giver.

Når du downloader vores mobilapplikationer, kan du vælge at give os tilladelse til at indhente din nøjagtige lokation fra din mobiltelefon. Vi anvender oplysningerne til at levere individuelt tilpasset indhold til dig og med henblik på egen intern analyse.

Desuden kan vi tilbyde automatiske meddelelser (såkaldte "push-meddelelser"). Vi tilbyder kun push-meddelelser til dem, der tilvælger at modtage denne type meddelelser fra Broadridge. Du behøver ikke give Broadridge lokationsdata eller tilvælge push-meddelelser for at kunne anvende vores mobilapplikationer. Hvis du har spørgsmål om lokations- og meddelelsespolitikken, kan du kontakte din mobiludbyder eller din enheds producent for at høre mere om, hvordan du justerer dine indstillinger.

Øvrige tredjeparter

Broadridge anvender desuden webanalyseværktøjer fra Adobe. Værktøjerne giver indberetnings- og analysefunktioner, der hjælper os med at forstå, hvordan besøgende anvender vores websteder. Du kan læse mere om Adobes analyseprodukter her:  http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html.

Broadridge giver en tredjepart, Demanbase, Inc., IP-adresser, der registreres af Broadridges serverlogs over besøgende på Broadridges websteder. Demandbases webanalyseværktøjer identificerer oplysninger om besøgende på Broadridges websteder, herunder blandt andet branche, størrelse, lokation og omsætning baseret på Demandbases database over selskabers IP-adresser.

Du kan afvise selskabernes brug af cookies ved at fravælge, at vi indsamler data fra præstations-, funktions- og målretningscookies på databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg).

Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i EØS, Storbritannien og Schweiz

Broadridge stiller disse oplysninger til rådighed for personer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Storbritannien og Schweiz for dermed at forklare vores praksis for personoplysninger i EØS, Storbritannien og Schweiz og de yderligere rettigheder, som personer har angående deres personoplysninger, og for at vise, at vi aktivt engagerer os i databeskyttelsesrammerne (der er beskrevet nedenfor). De yderligere oplysninger forklarer sammen med de øvrige oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vores praksis angående EØS, Storbritannien og Schweiz.

1. Formål med og juridisk grundlag for databehandling, herunder legitime interesser

Vi behandler kun personoplysninger, når vi har retsgrundlag for behandlingen, f.eks.:

 • For at opfylde en aftale med dig eller vores kunde.
 • Med dit eller vores kundes samtykke (hvor dette er påkrævet, og hvor du ikke har frabedt dig denne behandling, alt efter hvad der er relevant).

Desuden kan vi behandle dine personoplysninger for at varetage vores legitime interesser, forudsat at hensynet til dine rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere. Særligt gælder, at vi kan behandle dine personoplysninger, hvor dette er nødvendigt for:

 • At beskytte dig, os eller andre mod trusler (såsom sikkerhedstrusler eller svig)
 • At overholde den lovgivning, vi er underlagt rundt om i verden.
 • At kunne drive virksomhed, f.eks. at levere tjenester til vores kunder, foretage kvalitetskontrol, aflægge koncernregnskab og yde kundeservice.
 • At markedsføre vores produkter og tjenesteydelser til aktuelle og potentielle kunder.
 • At administrere selskabstransaktioner såsom fusioner eller opkøb.
 • At forstå og forbedre vores forretnings- og kunderelationer generelt.

Bemærk: Vi kan endvidere være underlagt at videregive dine personoplysninger på juridisk baserede anmodninger derom fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerhedskrav eller krav fra retshåndhævende myndigheder.

2. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at varetage de ovenfor nævnte legitime interesser samt for at opfylde følgende formål:

 • Behandling af kundeoplysninger i overensstemmelse med vores kundeaftaler.
 • Ekspedition af betaling samt kontohåndtering, kontraktstyring, webstedsadministration, driftskontinuitet og katastrofeberedskab, sikkerhed og bekæmpelse af svig, selskabsledelse, indberetning og overholdelse af gældende lovgivning.

3. Videregivelse af dine personoplysninger

Bortset fra som anført i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger bliver dine personoplysninger ikke solgt, delt eller videregivet til tredjeparter. Bemærk dog,

 • at vi kan dele dine personoplysninger med tilknyttede virksomheder og datterselskaber, og
 • at vi kan dele dine personoplysninger med vores leverandører og underbehandlere i forbindelse med tilvejebringelse af de aftalte tjenesteydelser og produkter.

4. Dine databeskyttelsesrettigheder

Du kan altid frabede dig at modtage markedsføringsmeddelelser fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du klikke på afmeldingslinket ("unsubscribe"), som du finder nederst i alle e-mails fra os. Hvis du vil tilbagekalde tilladelser, du før har givet, til at sende sms-beskeder, skal du skrive STOP som svar på en besked.

Broadridge respekterer i overensstemmelse med lovgivningen endvidere de rettigheder, som personer bosiddende i EØS, Storbritannien og Schweiz har til indsigt og berigtigelse og til at anmode om sletning eller begrænsning af personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Det indebærer:

 • Du har generelt ret til at få oplyst, om Broadridge behandler personoplysninger om dig. Har vi personoplysninger om dig, giver vi dig kopi af disse (dog med forbehold for andres rettigheder). Hvis dine oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at bede os opdatere dem.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan desuden anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også under visse omstændigheder ret til dataportabilitet.

Hvis vi har modtaget dine personoplysninger fra en kunde, som er et selskab, du har konto eller er kunde hos, skal du henvende dig til det pågældende selskab for at høre mere om deres databeskyttelsespraksis, og hvordan du udøver dine rettigheder.

Hvis Broadridge har indsamlet personoplysningerne direkte fra dig, skal du for at udøve dine rettigheder, gå til databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg), sende en e-mail til privacy@broadridge.com eller rette henvendelse til os på ovenfor anførte adresse, hvorefter en medarbejder fra vores databeskyttelsesafdeling kan hjælpe dig. Vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning, kan du indgive klage til Broadridges Chief Privacy Officer på privacy@broadridge.com eller til en tilsynsmyndighed.

Hvis du mener, vi har behandlet dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Broadridge Chief Privacy Officer (den databeskyttelsesansvarlige) her: privacy@broadridge.com eller rette henvendelse til en tilsynsmyndighed.

5. Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres til eller opbevares eller behandles i USA og andre lande, som ikke nødvendigvis har tilsvarende databeskyttelseslovgivning. Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz, og hvis vi behandler dine personoplysninger på vilkår, som Europa-Kommissionen har fastslået, ikke giver tilstrækkelig databeskyttelse, implementerer vi tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for dataoverførslen, såsom bekræftet overholdelse af EU-USA-databeskyttelsesrammen eller EU's standardkontraktbestemmelser (se Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679). Hvis du vil læse mere om den mekanisme, som dine personoplysninger overføres i henhold til uden for EØS, Storbritannien og Schweiz, kan du sende os en anmodning pr. e-mail til privacy@broadridge.com. Hvis dine personoplysninger overføres til Broadridge i USA, anvender Broadridge databeskyttelsesrammer som angivet nedenfor.

Databeskyttelsesrammer (for dataoverførsler til og fra EØS/Storbritannien/Schweiz). Broadridge overholder EU-USA-databeskyttelsesrammen, udvidelsen af denne til at omfatte Storbritannien og Schweiz-USA-databeskyttelsesrammen som fastsat af det amerikanske handelsministerium (samlet set betegnet "rammerne"). Broadridge har bekræftet over for det amerikanske handelsministerium, at vi overholder principperne i EU-USA-databeskyttelsesrammen angående behandling af personoplysninger modtaget fra EU, jf. EU-USA-databeskyttelsesrammen, og fra Storbritannien og Gibraltar, jf. udvidelsen af EU-USA-databeskyttelsesrammen til at omfatte Storbritannien, og at vi overholder principperne i Schweiz-USA-databeskyttelsesrammen, hvad angår behandling af personoplysninger, vi modtager fra Schweiz, jf. Schweiz-USA-databeskyttelsesrammen (samlet betegnet "principperne"). Vi henviser til bilag A for en liste over de Broadridge-selskaber, der overholder principperne. Hvis der måtte være modstrid mellem denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og principperne, finder de relevante principper anvendelse. Den amerikanske handelskommission har jurisdiktion, hvad angår Broadridges overholdelse af rammerne. Hvis du vil læse mere om databeskyttelsesrammerne og se vores certificering, henviser vi til https://www.dataprivacyframework.gov/.

Meddelelse og valg. Vi indsamler de typer personoplysninger, der er beskrevet i afsnittet ovenfor om indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger vedrørende professionelle aktører og kommercielle kunder, og behandler personoplysninger i overensstemmelse dermed. Broadridge forpligter sig til at behandle de personoplysninger, vi modtager i forbindelse med rammerne, i overensstemmelse med de relevante principper, alt efter hvad der er relevant. Hvis vi indsamler og overfører følsomme personoplysninger om dig (dvs. personoplysninger, der angiver den enkeltes helbreds- eller sundhedsforhold, race eller etnicitet, politiske overbevisning, religion eller filosofi, tilhørsforhold til fagforening eller seksualitet), indhenter vi forudgående bekræftelse på dit udtrykkelige samtykke, hvis oplysningerne (i) videregives til tredjepart eller (ii) anvendes til et andet formål end det, de oprindeligt blev indsamlet til eller efterfølgende blev godkendt til af dig.

Adgangsrettigheder og databeskyttelsesvalg. I henhold til rammerne har personer i EØS, Storbritannien og Schweiz ("du/dig") ret til at modtage bekræftelse på, om vi opbevarer personoplysninger om dig i USA. Vi giver dig på anmodning derom indsigt i de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du kan også anmode om, at vi berigtiger, korrigerer eller sletter de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis du vil anmode om indsigt i, berigtigelse, korrigering eller sletning af de personoplysninger, vi har overført til USA i henhold til rammerne, kan du kontakte os som angivet nedenfor under "Kontakt os". Du kan også fravælge, at vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter (udover vores agenter), eller tilvælge, at vi videregiver følsomme personoplysninger, før vi anvender dine personoplysninger til et formål, der væsentligt adskiller sig fra de(t) formål, som personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet og efterfølgende godkendt til af dig. Vil du fra-/tilvælge, henviser vi til afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

Overførsel til tredjeparter /videreoverførsel Som det er yderligere beskrevet i afsnittet "Vores indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger vedrørende professionelle aktører og kommercielle kunder" i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, videregiver vi personoplysninger til vores tredjepartstjenesteudbydere og kontrahenter (f.eks. for at undersøge mistanker om svig, bekræfte identitet, og i forbindelse med eventuelle trusler mod tredjeparters sikkerhed), hvor parterne behandler personoplysninger på vores vegne og som angivet af os (samlet betegnet "agenter"). Hvis Broadridge videregiver dine personoplysninger til vores agenter, anerkender vi vores ansvar og potentielle erstatningsansvar for videreoverførsler til sådanne agenter, og vi er fortsat ansvarlige i forhold til rammerne for de handlinger eller udeladelser, agenterne måtte tegne sig for, og som strider mod principperne, medmindre disse ikke er ansvarlige for den hændelse, der ligger til grund for tabet. Bemærk, at vi i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser kan være forpligtet til at videregive visse personoplysninger på juridisk baserede anmodninger derom fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerhedskrav eller krav fra retshåndhævende myndigheder.

Kontakt os, klager og tvistbilæggelse. I overensstemmelse med de respektive rammer forpligter Broadridge sig til at imødekomme klager om vores indsamling og brug af dine personoplysninger, som vi modtager i henhold til rammerne. Personer i EU, Storbritannien og Schweiz, der måtte have spørgsmål eller klager i forbindelse med vores behandling af personoplysninger, som vi modtager i henhold til rammerne, skal først kontakte os som angivet nedenfor. Vi bestræber os på at løse dit problem så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Desuden forpligter Broadridge sig til at henvise uløste klager om vores behandling af personoplysninger, som vi modtager i henhold til rammerne, til BBB National Programs Data Privacy Framework Services, der forvaltes af BBB National Programs, en alternativ udbyder af konfliktløsning i USA. Hvis du ikke inden for rimelig tid modtager bekræftelse på, at vi har modtaget din klage, eller hvis vi ikke har reageret tilfredsstillende på din klage, kan du gå til www.bbbprograms.org/dpf-complaints for at læse mere om, hvordan du indgiver en klage. Tjenesten er gratis for dig.

Hvad angår personoplysninger om Broadridges medarbejdere, forpligter Broadridge sig til at samarbejde og overholde henholdsvis rådgivningen fra det panel, der er etableret af EU's databeskyttelsesmyndigheder ("databeskyttelsesmyndigheder"), ICO ("Information Commissioner's Office") i Storbritannien og tilsynsmyndigheden i Gibraltar samt FDPIC ("Federal Data Protection and Information Commissioner") i Schweiz, for så vidt angår uløste klager over vores behandling af personoplysninger, der modtages i henhold til rammerne.

Bindende voldgift. Hvis din klage ikke kan løses ved hjælp af de ovenfor anførte metoder, kan du under visse omstændigheder påberåbe dig bindende voldgift for resterende krav, der ikke er løst ved hjælp af øvrige mekanismer. Vi henviser til EU-USA-databeskyttelsesrammens bilag 1, hvis du vil vide mere https://www.dataprivacyframework.gov/framework-article/ANNEX-I-introduction.

Kontakt os. Du kan kontakte os med spørgsmål eller klager om vores overholdelse af databeskyttelsesrammen ved at sende en e-mail til: privacy@broadridge.com eller ved at rette skriftlig henvendelse til Broadridge Financial Solutions, Inc., att.:  General Counsel, 5 Dakota Drive, Suite 300, Lake Success, New York 11042, USA. Vi svarer inden for 45 dage.

Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i Californien

Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder de fleste af de oplysninger, som skal gives i henhold til California Consumer Privacy Act og California Privacy Rights Act (samlet benævnt "CCPA"). Denne supplerende erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder de yderligere oplysninger, som personer bosiddende i Californien har krav på i henhold til CCPA. Bemærk: Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine personoplysninger som tjenesteudbyder for en Broadridge-kunde, som du har en konto eller er kunde hos, kan det pågældende selskab hjælpe dig med anmodninger i forbindelse med udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder, da Broadridge ikke selv kan imødekomme disse direkte. Vi anbefaler, at du kontakter selskaberne direkte for at høre mere om deres databeskyttelsespraksis og for at udøve dine rettigheder. Selskaberne kan bekræfte og give dig oplysninger om, hvilke rettigheder du har i henhold til CCPA eller øvrig gældende lovgivning.

1 Dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til lovgivningen i Californien

Personer, der er bosiddende i Californien, har visse specifikke databeskyttelsesrettigheder i henhold til CCPA:

 • Retten til at få oplyst, hvilke personoplysninger og følsomme personoplysninger vi indsamler.
 • Retten til indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse af forkerte personoplysninger.
 • Retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger
 • Retten til at få oplyst, hvilke kategorier af personoplysninger der sælges til tredjeparter, og retten til at fravælge salget.
 • Retten til at få oplyst, hvilke kategorier af personoplysninger der deles med tredjeparter i forbindelse med tværkontekstuel adfærdsbaseret målretning, og retten til at fravælge delingen.
 • Retten til at begrænse brug og videregivelse af følsomme personoplysninger.
 • Retten til at udøvelse af databeskyttelsesrettigheder ikke giver repressalier.

Personoplysninger om børn under 16 år kan ikke sælges eller deles uden udtrykkeligt samtykke. Vi sælger og deler ikke bevidst personoplysninger, der vedrører børn

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du udøve dine rettigheder ved:

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Att.: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Hvis du vil udnævne en repræsentant, skal du sende en e-mail fra din egen e-mailadresse til privacy@broadridge.com med angivelse af din repræsentants navn og e-mailadresse. Derefter besvarer vi eventuelle henvendelser fra repræsentanten til både din og repræsentantens e-mailadresse.

Hvis du udøver retten i henhold til CCPA til indsigt eller sletning på vegne af en anden, beder vi om forståelse for, at vi er nødt til at bekræfte, at du er bemyndiget til at handle på den pågældendes vegne.

Der er ingen repressalier, hvis du udøver dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til CCPA.

2. Yderligere ret i henhold til CPRA til at blive oplyst om videregivelse

Broadridge bruger og videregiver følgende kategorier af følsomme personoplysninger, som er nærmere beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi behandler ingen følsomme personoplysninger med henblik på at få større indsigt i dine karakteristika.

Kategori af følsomme Personoplysninger

Formål med brug og videregivelse

Kan du begrænse denne brug og videregivelse?

Offentligt udstedte ID-numre

Vi bruger og videregiver offentligt udstedte ID-numre i forbindelse med behandlingen af transaktioner eller for at opfylde kundeaftalerne.

Nej

Brugeroplysninger til konto-login

Vi bruger og videregiver kontoadgangsoplysninger, der er nødvendige for, at du har adgang til din konto og af sikkerhedsmæssige formål i forbindelse med kontoen.

Nej

Kontonumre eller betalingskortnumre

Vi bruger og videregiver oplysninger om konto- og betalingskortnumre, der er nødvendige for at kunne ekspedere transaktioner.

Nej

Præcise geolokationsdata

Hvis du giver os tilladelse til at bruge præcise geolokationsdata i vores mobilapplikationer, bruger vi disse data til at levere indhold til dig baseret på din lokation.

Ja, du kan slå deling af lokationsdata fra i indstillingerne på din mobilenhed.

Vi indsamler ingen andre kategorier af følsomme personoplysninger såsom biometriske identifikatorer, indhold af breve, e-mails eller sms'er eller ikke-offentliggjorte oplysninger angående race, etnicitet, helbred, seksualliv eller seksuel orientering.

3. Salg og deling af personoplysninger i forbindelse med tværkontekstuel adfærdsbaseret målretning samt tredjeparters indsamling af personoplysninger

Broadridge sælger ikke personoplysninger. På nogle af Broadridges websteders kan tredjeparter, som vi samarbejder om annoncering med, bruge cookies, webbeacons og øvrig teknologi til at levere annoncer til dig på vores egne websteder og på andre websteder. Tredjeparterne kan indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på vores websteder og kan bruge vedvarende identifikatorer til at spore dig over tid og på tværs af forskellige websteder og andre onlinetjenester. Du kan fravælge, at vi deler dine oplysninger til tværkontekstuelle, adfærdsbaserede annoncer ved at gå til databeskyttelsesportalen (Dine databeskyttelsesvalg).  Vores websteder genkender også globale databeskyttelseskontrolsignaler og respekterer dit fravalg, hvis et fravalg er muligt via din browser.

4. Økonomisk incitament

Broadridge tilbyder intet økonomisk incitament for indsamling eller salg af personoplysninger. Vi kan tilbyde personer mulighed for at modtage gratis indhold (såsom hvidbøger eller rapporten), hvis de tilmelder deres e-mailadresse. Hvis du anmoder os om at slette dine oplysninger, kan du ikke modtage nyt indhold, men du kan stadig bruge indhold, der allerede er sendt til dig.

Yderligere oplysninger til personer, der er bosiddende i Brasilien

Denne supplerende databeskyttelsesmeddelelse indeholder de yderligere oplysninger, som personer, der er bosiddende i Brasilien, har ret til at modtage i henhold til den brasilianske databeskyttelseslov (Federal Law No. 13.709/2018 - General Data Protection Law of Brazil) ("LGPD"). Sammen med resten af denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge beskriver bestemmelserne, hvordan vi behandler personoplysninger, der er omfattet af LGPD ("brasilianske oplysninger").

 1. Information om Broadridge

Denne meddelelse er fra Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Att.: General Counsel

5 Dakota Drive

Suite 300

Lake Success, New York 11042 USA

Vores brasilianske tilknyttede virksomhed er:

Broadridge Trading and Connectivity Solutions do Brazil LTDA

Du kan også kontakte Broadridge Privacy Office ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com.

 1. Formål med og juridisk grundlag for databehandling, herunder legitime interesser

Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger redegør for, hvorfor vi behandler Brasilianske oplysninger. Vi behandler kun brasilianske oplysninger, når vi har retsgrundlag for behandlingen, såsom i forbindelse med følgende former for behandling:

 • For at opfylde en aftale med dig eller dit selskab (herunder yde support og service).
 • Til opfyldelse af formål, der er tæt forbundet hermed, f.eks. ekspedition af betaling, kontohåndtering, kontraktstyring, webstedsadministration, driftskontinuitet og katastrofeberedskab, sikkerhed og bekæmpelse af svig, selskabsledelse, indberetning og overholdelse af gældende lovgivning.
 • Med dit samtykke (eller forudsat du ikke har frabedt dig denne behandling, alt efter hvad der finder anvendelse) for dermed at besvare anmodninger om oplysninger og sende dig markedsføringsmeddelelser.

Desuden kan vi behandle dine personoplysninger for at varetage vores legitime interesser (eller dit selskabs legitime interesser), forudsat at hensynet til dine rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere. Særligt bemærkes, at vi kan behandle brasilianske oplysninger som det måtte være nødvendigt for:

 • At sende dig markedsføringsmateriale, forudsat at du ikke har frabedt dig dette.
 • At beskytte dig, Broadridge eller andre mod trusler (såsom sikkerhedstrusler eller svig).
 • At overholde den lovgivning, vi er underlagt rundt om i verden.
 • At kunne drive virksomhed, f.eks. foretage kvalitetskontrol, bruge analyseværktøjer, aflægge koncernregnskab og foretage produktudvikling
 • At administrere selskabstransaktioner såsom fusioner eller opkøb.
 • At forstå og forbedre vores forretnings- og kunderelationer generelt.

3. Profilering og automatiske afgørelser

Vi kan bruge analyseværktøjer i forbindelse med produktudvikling, f.eks. for at forstå brugen af vores produkter eller af sikkerhedshensyn, blandt andet for at identificere uautoriserede login-forsøg. Vi træffer ikke automatiske afgørelser om dig, hvor disse kan påvirke dig væsentligt, medmindre: (1) beslutningen er nødvendig som led i en aftale, vi har med dig, (2) vi har dit udtrykkelige samtykke, eller (3) vi er forpligtet i henhold til lovgivningen til at bruge denne teknologi.

 1. Når du er forpligtet til at give Broadridge personoplysninger

Du er som oftest ikke juridisk forpligtet til at give Broadridge personoplysninger. Du skal dog tilvejebringe visse personoplysninger, således at vi kan indgå en aftale med dig, og så du kan anvende vores produkter og tjenesteydelser, eller så du kan modtage markedsføringsmaterialer eller kommunikation, og disse personoplysninger omfatter dit navn og selskabsadresse. Det fremgår af vores tilmeldingsblanketter, hvilke oplysninger vi har brug for.

 1. Dine rettigheder

Som det fremgår af Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger, har du altid ret til at frabede dig at modtage markedsføringsmeddelelser fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du klikke på afmeldingslinket ("unsubscribe"), som du finder nederst i alle e-mails fra os. Hvis du vil tilbagekalde tilladelser, du før har givet, til at sende sms-beskeder, skal du skrive STOP som svar på en besked.

Desuden respekterer Broadridge den ret, som personer bosiddende i Brasilien har til indsigt i, berigtigelse af og anmodning om sletning eller begrænsning af deres personoplysninger, der er påkrævet i henhold til LGPD. Det indebærer:

 • Du har ret til at få oplyst, om Broadridge behandler personoplysninger om dig
 • Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til indsigt i oplysningerne.
 • Du har ret til berigtigelse eller opdatering af ufuldstændige, ukorrekte eller forældede oplysninger.
 • Du har ret til anonymisering, blokering eller udelukkelse af personoplysninger, hvis de er unødvendige, eller hvis personoplysningerne behandles i strid med LGPD.
 • Du har ret til dataportabilitet i overensstemmelse med de nationale myndigheders regler.
 • Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke offentlige og private parter, vi deler dine personoplysninger med.
 • Hvis vi med dit samtykke behandler dine personoplysninger, har du desuden ret til: (1) at blive oplyst om muligheden for og konsekvenserne af ikke at give samtykke, (2) at trække dit samtykke tilbage og (3) at anmode os om at slette dine personoplysninger, dog med forbehold for vores ret til at opbevare og beholde oplysninger i henhold til LGPD.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, kan du kontakte Broadridge Privacy Office, hvorefter en databeskyttelsesmedarbejder kontakter dig. Vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning. Der kan desuden gælde visse begrænsninger af dine rettigheder i henhold til LGPD. Hvis vi afviser din anmodning, redegør vi for afvisningen.

Hvis Broadridge behandler dine personoplysninger som databehandler, bedes du henvende dig direkte til vores kunde med denne type anmodninger. Broadridge bistår sine kunder ved at besvare henvendelser i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger forkert, kan du desuden kontakte Broadridge Privacy Office eller en tilsynsmyndighed. Du kan kontakte Broadridge Privacy Office ved at sende en e-mail til: privacy@broadridge.com.

6. Dataudveksling

Som det fremgår af Broadridges erklæring om beskyttelse af personoplysninger udveksler vi kun brasilianske oplysninger:

 • Med vores tilknyttede virksomheder, som bruger personoplysningerne til de ovenfor anførte formål.
 • Med vores tjenesteudbydere (databehandlere) eller andre parter, der måtte være nødvendige for at levere tjenesteydelserne til dig.
 • Hvis du er tilknyttet en af vores kunder, kan vi dele dine personoplysninger med den pågældende kunde.
 • Med dit samtykke, eller
 • hvor dette er tilladt i henhold til LGPD (f.eks. i forbindelse med salg af selskabsaktiver) eller som påkrævet ved lov.
 1. Internationale dataoverførsler

Som det fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, kan dine personoplysninger overføres til, opbevares eller behandles i USA og andre lande, som ikke nødvendigvis har tilsvarende databeskyttelseslovgivning. Broadridge sikrer dog, at brasilianske oplysninger altid behandles i overensstemmelse med LGPD. Kontakt Broadridge Privacy Office, hvis du vil vide mere om vores overførsler på tværs af landegrænser.

 1. Dataopbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der fremgår af pkt. 2 ovenfor, og eventuelt i en yderligere periode, som måtte være nødvendig eller tilladt i henhold til lovgivningen. Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, ved at rette henvendelse til Broadridge Privacy Office. Har vi ikke juridisk grundlag for at opbevare og beholde dine oplysninger, sletter vi dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sådan kan du kontakte os og vores hovedansvarlige for databeskyttelse (Chief Privacy Officer)

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om eller kommentarer til vores databeskyttelsespraksis eller denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Du kan altid kontakte os via e-mail: privacy@broadridge.com. Desuden kan du rette skriftlig henvendelse til os pr. post til nedenstående adresse:

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Att.: Chief Privacy Officer

5 Dakota Drive

Suite 300

Lake Success, New York 11042

USA

 

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret 8. may 2024.

Bilag A

 

Navn:

Access Data Corp.

BFILS US Credit LLC

Bonaire Software Solutions, LLC

Broadridge Business Process Outsourcing, LLC

Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC

Broadridge Fixed Income Liquidity Solutions, LLC

Broadridge Fluent Solutions, LLC

Broadridge FX and Liquidity Solutions, LLC

Broadridge Investor Communication Solutions, Inc.

Broadridge Mail, LLC

Broadridge Managed Solutions, Inc.

Broadridge Output Solutions, LLC

Broadridge Securities Processing Solutions, LLC

Broadridge SPS, LLC

Broadridge Trading and Connectivity Solutions, Inc.

BR NYC Solutions, Inc.

Fi360, Inc.

Broadridge Wealth Aggregation and Insights, Inc.

LiquidX, Inc.

Matrix Trust Company

Matrix Settlement & Clearance Services, LLC

QED Financial Systems, Inc.

605 Studios, LLC

 


[1]Almindeligt forretningsmæssigt øjemed omfatter forretningsmæssigt øjemed (som dette er defineret i henhold til lovgivningen i Californien) og følgende tilknyttede formål, hvor personoplysninger kan behandles:

 • For at tilvejebringe oplysninger, produkter eller tjenesteydelser, som personen har anmodet om, eller som med rimelighed kan forventes i betragtning af den sammenhæng, som personoplysninger blev indsamlet i (f.eks. kundedokumentation, tilvejebringelse af kundeservice og forvaltning af præferencer, opdatering, fejlretning eller tilbagekaldelse af produkter samt tvistbilæggelse).
 • Til forvaltning af identifikation og dokumentation, herunder bekræftelse af identifikation, systemadministration og teknologisk administration.
 • For at beskytte systemers, netværks, applikationers og datas sikkerhed og integritet, herunder at spore, analysere og løse sikkerhedstrusler, samarbejde med centre, konsortier og retshåndhævende myndigheder om onlinesikkerhed i forbindelse med umiddelbare trusler.
 • For at spore og bekæmpe svig.
 • For at overholde juridiske og regulatoriske krav, herunder enhver brug og videregivelse af personoplysninger, der måtte være påkrævet ved lov, eller som med rimelighed er nødvendig for at overholde selskabspolitik og -procedurer såsom: ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, sikkerheds- og hændelsesprogrammer, programmer til ophavsretlig beskyttelse og bekæmpelse af piratkopiering samt hotlines for virksomhedsetik og compliance.
 • Til selskabsrevision, -analyse og -indberetning.
 • For at håndhæve vores kontrakter og beskytte mod skade, tyveri, juridisk ansvar, svig og misbrug.
 • For at beskytte personer og ejendom, herunder fysiske sikkerhedsprogrammer.
 • For at anonymisere data eller skabe samlede datasæt (f.eks. til konsoliderede indberetninger, undersøgelser eller analyser).
 • For at lave sikkerhedskopier med henblik på forretningskontinuitet og katastrofeberedskab.
 • Til selskabsledelse, herunder fusion, opkøb og afhændelser.

back