Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Erklæring om databeskyttelse

Broadridge Financial Solutions, Inc., herunder vores datterselskaber og tilknyttede virksomheder (samlet benævnt ”Broadridge”), tager databeskyttelse alvorligt. Vores globale databeskyttelsesprogram sikrer, at vi behandler Personoplysninger forsvarligt. I nedenstående meddelelser kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og anvender Personoplysninger fra kunder, leverandører af tjenesteydelser og personer, der interagerer med os direkte, herunder på www.broadridge.com og vores andre websites, mobilapplikationer eller hostede websites, som linker til denne databeskyttelsesmeddelelse. Har du yderligere spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine Personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Broadridges Privacy Office pr. e-mail til privacy@broadridge.com.

 1. Broadridges databeskyttelsesmeddelelse

 2. Broadridges meddelelse om cookies og databeskyttelse på nettet

 3. Vigtig information for personer bosiddende i EØS, UK og Schweiz

 4. Vigtig information for personer bosiddende i Californien

 5. Vigtig information for personer bosiddende i Brasilien

 6. Sådan kontakter du os og vores Chief Privacy Officer

Broadridges databeskyttelsesmeddelelse

Denne databeskyttelsesmeddelelse beskriver, hvordan Broadridge behandler Personoplysninger (jf. nedenstående definition), der indsamles fra vores kunder, leverandører af tjenesteydelser og personer, der interagerer med os direkte, herunder på www.broadridge.com og vores andre websites, mobilapplikationer eller hostede websites, som linker til denne databeskyttelsesmeddelelse. Broadridge leverer tjenesteydelser til finansielle institutioner og virksomheder.De Personoplysninger, som vi indsamler til eget brug, vedrører generelt set professionelle aktører på finansområdet som fx investeringsrådgivere, finansielle planlæggere og medarbejdere hos vores institutionelle kunder og virksomhedskunder.

Broadridge fungerer også som tjenesteudbyder for vores kunder, herunder banker, formidlere, investeringsforeninger, selskaber og andre virksomheder. Som tjenesteudbyder indsamler og anvender vi personoplysninger om forbrugere i henhold til den aftale, vi har med den enkelte kunde. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine oplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, du skal henvende dig til, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, da Broadridge ikke kan efterkomme sådanne anmodninger, der kommer direkte fra dig. Vi foreslår, at du kontakter den pågældende virksomhed for at høre nærmere om, hvordan de beskytter personoplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret. Broadridge bistår vores kunder i det nødvendige omfang, så de kan besvare sådanne henvendelser. 

Vores indsamling, brug og videregivelse af Personoplysninger vedrørende professionelle aktører og kommercielle kunder

Personoplysninger” eller ”PO” betyder alle oplysninger, der kan bruges til at identificere, lokalisere eller kontakte dig. Personoplysninger omfatter også andre oplysninger, der kan knyttes til dit navn eller andre identifikatorer. Nedenstående oversigt viser, hvilke kategorier af Personoplysninger vi indsamler, hvor vi indsamler dem fra, hvorfor vi indsamler dem, og hvilke typer personer vi kan videregive oplysningerne til.

Bemærk venligst, at vi kan bruge og videregive Personoplysninger til ”Almindelige Forretningsformål”1 i det omfang der er tilladt ifølge lovgivningen.Vi kan endvidere videregive Personoplysninger til vores tilknyttede virksomheder og til leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, som har brug for oplysningerne for at levere deres ydelser til os. Vi har aftaler med disse virksomheder, som forpligter dem til at beskytte vores oplysninger og overholde lovgivningen. Vi kan endvidere videregive oplysninger, når vi er forpligtet til dette ifølge lovgivningen, fx til politiet eller til parterne i en retssag, eller til den virksomhed, som du arbejder for, når vi leverer tjenesteydelser til den virksomhed.

Kategori og kilde til PO

Formål med indsamling af disse PO

Videregivelse af disse PO

Virksomhedskontaktoplysninger


Dette er den type oplysninger, der kan findes på dit visitkort, fx navn og titel, arbejdsgiver, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra offentligt tilgængelige kilder, fx finansielle institutioners websites eller sociale medier. Vi kan også modtage oplysninger om dig fra tredjeparter som fx brancheforeninger eller messer

Vi bruger denne type oplysninger til at identificere dig og kommunikere med dig, herunder:

 • sende transaktionsmeddelelser (fx servicebekræftelser)
 • sende markedsføringsmeddelelser, spørgeskemaundersøgelser og invitationer og
 • gøre vores meddelelser mere personlige og yde kundeservice.

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter og til:

 • virksomheder og organisationer, der leverer vores meddelelser, fx telekommunikationsselskaber, kurerer og postvæsen og
 • sociale medieselskaber som fx LinkedIn, som alene bruger oplysningerne til at identificere, hvilke af vores kunder der bruger deres platforme, således at vi kan levere reklamer til dig på platformen.

Oplysninger om virksomhedskunder

Vi indsamler ”B2B”-Personoplysninger om professionelle aktører, der har tilknytning til vores kommercielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere inden for konteksten af vores forhold til disse virksomheder. Dette omfatter blandt andet:

 • oplysninger om din bemyndigelse til at bruge vores produkter og afgive ordrer til os
 • transaktionsoplysninger, herunder brug af vores produkter samt kundeservice, undervisning og lignende oplysninger
 • faglige interesser og kvalifikationer
 • oplysninger vedrørende kundeforhold, herunder markedsførings- og kommunikationspræferencer og
 • logs over besøgende
 • Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra din virksomhed. Vi kan også modtage oplysninger om dig fra tredjeparter som fx brancheforeninger eller messer.

Vi bruger denne type oplysninger til:

 • at opfylde vores forretningsforhold med dig og/eller vores kunde
 • at udvikle og fastholde vores forhold med dig og vores kunde, herunder sende dig markedsføringsmeddelelser, i det omfang der er tilladt ifølge lovgivningen og dine præferencer
 • vores egne interne formål som fx finans, kvalitetskontrol, undervisning, rapportering og analyse
 • risikostyring, forebyggelse af svindel og lignende formål og
 • registrering af oplysninger og overholdelse af lovgivningen, herunder løsning af tvister

Vi kan videregive denne type oplysninger til:

 • vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter og
 • den virksomhed, som du arbejder for, og andre virksomheder (fx din virksomheds tilknyttede virksomheder og leverandører af tjenesteydelser), i det omfang dette måtte være nødvendigt for vores forretningsforhold (fx oplysninger om dig på købsdokumenter, som du autoriserer)

Unikke identifikatorer

Fx:

 • systemidentifikatorer
 • enhedsidentifikatorer og
 • annonce-ID

Vi indsamler denne type oplysninger fra dine enheder og fra vores online-samarbejdspartnere som fx tredjeparter, der på vores vegne placerer cookies med annonce-ID på dine enheder.

Vi bruger denne type oplysninger til at:

 • identificere dig eller din enhed, herunder knytte dig til forskellige enheder, som du måtte anvende
 • registrere oplysninger og til rapportering, herunder til at matche data
 • udarbejde statistik og analyse og
 • levere og personliggøre online-reklamer

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, der ekspederer ordrer og understøtter vores IT og IT-sikkerhed, herunder virksomheder, der bistår os med at forebygge, opdage og afbøde konsekvenserne af svindel. Annonce-ID deles med tredjeparter, som vi samarbejder om netværksannoncering med. Du kan fravælge, at dine oplysninger sælges til eller deles med tredjeparter, ved at gå ind på

Dine Databeskyttelsesvalg.

Oplysninger om kontoadgang

Fx:

 • brugernavne og/eller adgangskoder og
 • oplysninger til gendannelse af konto (fx sikkerhedsspørgsmål og -svar).

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig, når du opretter en konto ellerændrer din adgangskode.

Vi kan oprette disse oplysninger for dig, fx hvis vi tildeler dig et brugernavn eller kontonummer eller udsteder en midlertidig adgangskode til dig.

Vi bruger denne type oplysninger:

 • til at identificere dig og bekræfte din identitet
 • til at give dig mulighed for at foretage transaktioner med os (fx interagere med os online) og
 • af hensyn til sikkerhed og lignende formål

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, der bistår os med vores IT og IT-sikkerhed.

Online- og tekniske oplysninger

Fx:

 • IP-adresse
 • enhedsidentifikatorer
 • enhedens karakteristika, herunder præcise geolokationsdata
 • server- og applikationslogs og
 • oplysninger fra cookies, pixel tags og andre online-værktøjer

Vi indsamler denne type oplysninger fra din computer eller andre enheder, når du interagerer med vores platforme, websites og applikationer. Når du fx besøger vores websites, registrerer vores serverlogs din IP-adresse og andre oplysninger. Vi kan endvidere modtage disse oplysninger fra tredjeparter, herunder fra leverandører af IT-sikkerhed og annoncesamarbejdspartnere.

Læs venligst vores Politique relative aux cookies et à la protection des données en ligne for nærmere oplysninger.

Vi bruger denne type oplysninger til:

 • systemadministration, teknologistyring, herunder optimering af vores websites og applikationer
 • IT-sikkerhed og cybersikkerhed, herunder opdagelse af trusler
 • andre godkendte formål, fx hvis du giver samtykke til, at vi bruger præcise geolokationsdata til at levere indhold til dig baseret på din lokation
 • registrering af oplysninger, herunder logs og journaler, der føres som en del af transaktionsoplysninger
 • bedre at forstå vores kunder og potentielle kunder og forbedre oplysningerne om vores forretningsforhold, herunder ved at knytte dig til forskellige enheder og browsere, og
 • målretning af reklamer og annoncering på nettet

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, som understøtter vores IT eller hoster vores websites, og til tredjeparter, som vi samarbejder om netværksannoncering med.

Du kan fravælge, at dine oplysninger sælges til eller deles med tredjeparter, som vi samarbejder om annoncering med, ved at gå ind på

Dine Databeskyttelsesvalg

  .

Audiovisuelle oplysninger

Fx:

 • optagelser afopkald til vores call center:
 • telefonbeskeder og
 • videoovervågningsoptagelser

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og automatisk, fx når vi optager opkald til vores call center og bruger videoovervågningskameraer på vores adresser.

Vi bruger denne type oplysninger:

 • til vores egne interne formål, fx optagelse af telefonopkald til brug for uddannelse, coaching eller kvalitetskontrol, og
 • af hensyn til sikkerheden på vores adresser og for at forebygge tab

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, der bistår os med vores IT og IT-sikkerhed og med at forebygge tab.

Compliance-oplysninger

Fx:

 • dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning som fx skatte-, arbejdsmiljø- og databeskyttelseslovgivning
 • dokumentation vedrørende vores interne compliance-programmer, fx oplysninger vedrørende hvidvask- og IPR-programmer og
 • dokumentation vedrørende klager og interne undersøgelser

Vi indsamler denne type oplysninger fra dig og fra tredjeparter, herunder virksomheder, der bistår os med at foretage interne undersøgelser.

Vi bruger denne type oplysninger til:

 • at overholde og dokumentere overholdelse af gældende lovgivning
 • brug for juridiske spørgsmål, herunder i forbindelse med retssager og myndighedsforhold, herunder i forbindelse med civilretlige, strafferetlige og administrative sager og voldgiftssager eller sager ved tilsynsmyndigheder eller selvregulerende instanser, herunder forkyndelse af stævning, undersøgelser i forventning om en retssag, fuldbyrdelse eller tvangsfuldbyrdelse af domme og afgørelser, og
 • vores egne interne formål, fx risikostyring, revision, interne undersøgelser, rapportering og analyse

Vi kan videregive denne type oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og kontraktparter, herunder vores advokater, revisorer og rådgivere, og til:

 • kunder i forbindelse med deres undersøgelse af Broadridge og
 • andre (herunder offentlige myndigheder, domstole og modparters advokater, rådgivere, stævningsmænd og parterne i en retssag) i forbindelse med juridiske spørgsmål, i det omfang der er tilladt eller påkrævet ifølge lovgivningen.

Bemærk venligst, at vi også kan bruge og videregive oplysninger om dig, som ikke er personidentificerbare. Vi kan fx offentliggøre rapporter eller udvikle produkter, der indeholder anonymiserede, aggregerede eller statistiske data. Disse rapporter og produkter indeholder ingen oplysninger, som modtageren kan bruge til at kontakte, lokalisere eller identificere dig.

Broadridge sælger ikke Personoplysninger for penge. Vi kan dele Personoplysninger i forbindelse med adfærdsbaseret annoncering på tværs af forskellige kontekster eller målrettet annoncering på nettet. Du kan fravælge, at vi deler dine data til disse formål, ved at gå ind på vores databeskyttelsesportal:

Dine databeskyttelsesvalg.

Kunders Fortrolige Oplysninger

Som tjenesteudbyder for vores kunder indsamler og behandler Broadridge Personoplysninger om forbrugere. Alle oplysninger om forbrugere, som vi behandler, anses for at væreFortrolige Oplysninger for vores kunder, og vi bruger og videregiver kun disse oplysninger for at kunne levere tjenesteydelser til vores kunder og efter instruks fra vores kunder. Mange af vores kunder er finansielle institutioner, som er reguleret af lovgivning som fx den amerikanske Gramm-Leach-BlileyAct (”GLBA”), der blandt andet beskytter ikke-offentlige privatøkonomiske oplysninger, der tilhører personer, som modtager økonomiske tjenesteydelser fra disse finansielle institutioner til eget brug eller til familiens eller husstandens brug. GLBA sikrer både, at økonomiske oplysninger hører ind under privatlivets fred, og at der indføres værn til beskyttelse af disse oplysninger. Broadridge er tjenesteudbyder for disse kunder, jf. definitionen i GLBA.

I nogle tilfælde administrerer eller hoster vi websites, som vores kunder ejer. Vi kan på vores kunders vegne indsamle Personoplysninger (herunder følsomme Personoplysninger), når brugere går ind på deres konti online eller foretager transaktioner. Alle oplysninger, der indsamles via disse hostede websites, anses for at være Fortrolige Oplysninger for vores kunder. Vi modtager endvidere Personoplysninger direkte fra vores kunder med henblik på behandling, og disse Personoplysninger ansesogså for at være Fortrolige Oplysninger for vores kunder.

Behandlingen af disse Fortrolige Oplysninger er fastlagt i vores aftaleforhold med den enkelte kunde, og kundernes databeskyttelsesmeddelelser indeholder oplysninger om, hvordan de beskytter deres oplysninger. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine Personoplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, du skal henvende dig til vedrørende dine rettigheder som registreret, da Broadridge ikke kan efterkomme sådanne anmodninger, der kommer direkte fra dig. Vi foreslår, at du kontakter den pågældende virksomhed for at høre nærmere om, hvordan de beskytter personoplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret. Broadridge bistår vores kunder i det nødvendige omfang, så de kan besvare sådanne henvendelser.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Broadridge respekterer din ret til indsigt og berigtigelse og til at anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Afhængigt af, hvilket land eller hvilken stat du er bosiddende i, kan disse rettigheder blandt andet omfatte:

 • Ret til at få indsigt i vores indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger
 • Ret til at få oplyst, om vi opbevarer Personoplysninger om dig, og i så fald at få indsigt i disse oplysninger (med forbehold for andres rettigheder) og anmode om at modtage oplysningerne i et overførbart format
 • Ret til at anmode om at få dine oplysninger berigtiget, hvis de er ufuldstændige eller ukorrekte
 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger, herunder ret til at gøre indsigelse mod:
  • salg af dine Personoplysninger
  • deling eller brug af dine Personoplysninger til visse typer målrettet annoncering på nettet
  • brug af profilering eller automatiserede beslutningsprocesser, som kan påvirke dig betydeligt
  • visse sekundære former for brug og videregivelse af følsomme Personoplysninger
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst, hvis vi behandler dine Personoplysninger med dit samtykke som behandlingsgrundlag, og
 • Ret til at anmode om at få slettet dine Personoplysninger

Du kan have yderligere rettigheder i henhold til gældende lovgivning,alt efter hvor du er bosiddende. For yderligere oplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, kan du gå ind på vores databeskyttelsesportal: Dine databeskyttelsesvalg eller kontakte os pr. e-mail på privacy@broadridge.com. Vi er nødt til at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme de fleste anmodninger, da vi er forpligtet til at sikre, at der ikke sker videregivelse af dine Personoplysninger til en uautoriseret modtager.

Bemærk venligst, at der gælder visse begrænsninger for disse rettigheder. Vi kan fx kræve dokumentation for visse berigtigelser af dine oplysninger, og vi kan som udgangspunkt ikke begrænseller slette Personoplysninger i situationer, hvor vi er nødt til at opbevare dem for at kunne opfyldevores egne interne formål eller for at overholde lovgivningen.

Vi vil ikke udøve repressalier mod dig, hvis du udøver dine rettigheder som registreret.

Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine Personoplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, du skal henvende dig til vedrørende dine rettigheder som registreret, da Broadridge ikke kan efterkomme sådanne anmodninger, der kommer direkte fra dig. Vi foreslår, at du kontakter den pågældende virksomhed for at høre nærmere om, hvordan de beskytter personoplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret. Broadridge bistår vores kunder i det nødvendige omfang, så de kan besvare sådanne henvendelser.

Grænseoverskridende overførsel af Personoplysninger

Broadridges hovedkvarter er beliggende i USA, og vi har kontorer, tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere over hele verdenen. Dine Personoplysninger kan overføres til andre lande, hvor databeskyttelses- eller privatlivslovgivningen ikke nødvendigvis svarer til den lovgivning, der gælder der, hvor du bor. Broadridge vil dog altid beskytte dine Personoplysninger, uanset hvor de opbevares. 

Hvis du befinder dig uden for USA, anvender vi som udgangspunkt godkendte standardkontraktbestemmelser som grundlag for at overføre Personoplysninger og dokumentere, at oplysningerne er tilstrækkeligt beskyttet.Kontakt os venligst ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com, hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores grænseoverskridende overførsler.

Webanalyse, profilering og automatiserede beslutningsprocesser

 Vi kan benytte os af webanalyseværktøjer for at få en bedre forståelse af, hvordan personer interagerer med os og vores produkter, herunder for at vurdere graden af engagement og for at personliggøre og udvikle vores produkter. Vi bruger også webanalyseværktøjer til sikkerhedsformål og for at forebygge svindel. Vi bruger dog ikke profilering eller automatiserede beslutningsværktøjer til at træffe beslutninger, der har juridiske eller tilsvarende væsentlige konsekvenser for dig. Sådanne beslutninger træffes kun efter en menneskelig vurdering.

Informationssikkerhed

Vi tager rimelige skridt til at bidrage til at undgå tab, misbrug og ændring af de oplysninger, som vi er dataansvarlige for. Vi har eksempelvis truffet fysiske, logiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og sikre de oplysninger, vi behandler og ajourfører. Vi bruger også krypterings- og firewall-teknologier til at beskytte følsomme oplysninger, mens de overføres via internettet.

Hvis du har oprettet dig på et af vores websites eller et hostet website, anbefaler vi, at du ikke fortæller din adgangskode til andre. Vi vil aldrig ringe til dig uopfordret eller sende dig en uopfordret e-mail og bede dig om at oplyse din adgangskode. Husk også at logge ud af det pågældende website og at lukke dit browservindue, når du er færdig med dit arbejde. Du skal gøre dette for at sikre, at andre ikke kan få adgang til dine Personoplysninger og din korrespondance, hvis andre har adgang til din computer.

Slettefrister

Vi opbevarer dine Personoplysnifnger, så længe vi har brug for oplysningerne til ovenstående formål og i en eventuel yderligere periode, som måtte være påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen, fx for at opfylde vores forretningsmæssige, juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige behov eller opfylde krav i henhold tilvores aftale med den enkelte kunde.

Hvor længe dine Personoplysninger opbevares, afhænger af, hvilke(t) formål Personoplysningerne er indsamlet til, hvordan de bruges, og hvilke krav der er til overholdelse af gældende lovgivning eller vores aftale med den enkelte kunde. Hvis du ønsker at få slettet de Personoplysninger om dig, som er indsamlet direkte af Broadridge, bedes du kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at opbevare dine oplysninger, sletter vi dem i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine Personoplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, du skal henvende dig til vedrørende sletning af dine Personoplysninger.

Ændringer i denne databeskyttelsesmeddelelse

Vi kan til enhver tid opdatere denne databeskyttelsesmeddelelse, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Datoen for seneste opdatering fremgår af den opdaterede databeskyttelsesmeddelelse. Herudover vil vi oplyse dig om ændringerne, hvis de har en væsentlig betydning for, hvordan vi bruger eller videregiver tidligere indsamlede Personoplysninger.

Beskyttelse af CPR-numre mv.

Vi kan som led i nogle af vores aktiviteter indsamle CPR-numre mv. Broadridge har implementeret rimelige tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af disse oplysninger mod uberettiget brug og uautoriseret videregivelse. Alle vores medarbejdere og leverandører af tjenesteydelserer forpligtet til at følge disse procedurer. 

Særligt gælder, at:

 • der kun gives adgang til CPR-numre mv. til medarbejdere og leverandører af tjenesteydelser, som har brug for dette for at udføre opgaver for Broadridge, og
 • der kun sker videregivelse af CPR-numre mv. til tredjeparter i overensstemmelse med Broadridges politikker. Broadridge videregiver kun CPR-numre mv. til de leverandører af tjenesteydelser, revisorer, rådgivere og/eller rettighedsefterfølgere, som er juridisk eller kontraktligt forpligtet til at beskytte dem, eller hvor vi er forpligtet eller berettiget til dette ifølge lovgivningen.

Andre websites

Broadridges websites kan indeholde links til andre websites, herunder til websites, der tilhørervores leverandører af tjenesteydelser. Vi bestræber os på kun at linke til websites, der har samme høje databeskyttelsesniveau som os selv, men er ikke ansvarlige for, hvordan andre websites behandler personoplysninger.

Jobansøgninger og HR-oplysninger

Hvis du har søgt job hos Broadridge, vil de Personoplysninger, som vi modtager fra dig i denne forbindelse, kun blive anvendt til rekrutteringsformål og andre sædvanlige HR-formål. Potentielle, nuværende og tidligere medarbejdere og andre, hvis data behandles i forbindelse med vores HR-aktiviteter, kan kontakte Broadridges Privacy Office ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com eller vores HR-afdeling, hvis de har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-relaterede formål.

Broadridges meddelelse om cookies og databeskyttelse på nettet

Når du besøger vores website eller bruger vores mobilapplikationer, kan der ske automatisk indsamling af oplysninger ved brug af teknologier som fx cookies, pixel tags, browsertracking-analyse, serverlogs og web beacons. Vi bruger dog ikke tracking- eller cookieteknologier på de dele af vores websites, der leverer ”Notice and Access”-hostingtil kunder.

Cookies

Når du besøger vores website, placerer vi cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, som sendes fra websites til din computer eller anden enhed med internetforbindelse, og som bruges til at identificere din browser eller gemme oplysninger eller indstillinger i samme. Cookies gør det muligt for os at genkende dig, næste gang du besøger vores website. Du har nogle valgmuligheder i forhold til disse cookies.

For yderligere oplysninger om de cookies, som vi placerer, og hvis du ønsker at gøre brug af dine valgmuligheder, kan du gå ind på vores databeskyttelses portal: Dine databeskyttelsesvalg.

Klik på de forskellige kategoriers overskrifter for yderligere oplysninger og for at ændre dine standardindstillinger, så de afspejler dine præferencer. Du kan ikke fravælge vores strengt nødvendige cookies, da de anvendes for at sikre, at vores website fungerer korrekt (fx viser cookiebanneret og husker dine indstillinger, for at du kan logge ind på din konto, for at omdirigere dig, når du logger ud mv.). Du kan dog fravælge vores brug af performance-, funktions- og targeting-cookies.

Andre dataindsamlingsteknologier

Vi kan også bruge Flash cookies (også kaldet Local Stored Objects) og lignende teknologier til at personliggøre og forbedre din online-oplevelse. Vi bruger Flash cookies til sikkerhedsformål og til at huske dine indstillinger og præferencer. Vi bruger ikke Flash cookies eller lignende teknologier til at vise adfærds- eller interessebaserede reklamer. Adobe Flash Player er en applikation, der gør det muligt at vise dynamisk indhold som fx videoklip og animation. Hvis du ønsker at administrere Adobe Flash cookies, kan du besøge Adobes website, som du finder her: www.adobe.com.

Disse teknologier hjælper os også med at give dig en oplevelse, der er tilpasset til dig, og gør det nemmere for os at opdage visse former for svindel. Du kan i mange tilfælde administrere dine cookiepræferencer og fravælge brug af cookies og andre dataindsamlingsteknologier ved at ændre dine browserindstillinger. Alle browsere er forskellige, så tjek eventuelt sektionen ”Hjælp” i din browser for nærmere oplysninger om, hvilke databeskyttelsesindstillinger der findes i din browser. Vi bruger ikke Flash cookies til at levere målrettede reklamer.

I forbindelse med markedsføring kan vi gøre brug af såkaldte pixel tags og web beacons. Pixel tags og web beacons er små grafiske billeder, der er placeret på websider eller i e-mails fra os, og som gør det muligt for os at se, om du har udført en specifik handling. Når du besøger disse websider eller åbner eller klikker på en e-mail, registreres dette af de pågældende pixel tags og web beacons. Med disse værktøjer kan vi måle responsen på vores kommunikation og forbedre vores websites og kampagner. Oplysninger indsamlet ved hjælp af disse teknologier i vores e-mails kan blive knyttet til modtagerens mailadresse.

Vi kan fx indsamle oplysninger fra den enhed, du bruger til at gå ind på vores website, herunder oplysninger om, hvilken type operativsystem og browser du bruger, dit domæne og dine andre systemindstillinger, samt hvilket sprog dit system bruger, og i hvilket land og hvilken tidszone din enhed befinder sig. Vores serverlogs registrerer også IP-adressen på den enhed, du bruger til at oprette forbindelse til internettet. En IP-adresse er et unikt nummer, som enheder bruger til at identificere og kommunikere med hinanden på internettet. Vi kan også indsamle oplysninger om det website, du har besøgt umiddelbart før dit besøg på vores websites.

I mange tilfælde bruges de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies og andre værktøjer, udelukkende på ikke-identificerbar vis og uden henvisning til Personoplysninger. Vi bruger fx oplysninger, som vi har indsamlet om alle websitebrugere, til at optimere vores websites og få en bedre forståelse af trafikmønstrene på vores websites. Der er dog også tilfælde, hvor vi knytter oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies og anden teknologi sammen meddine Personoplysninger.

På nogle af vores websites såsom www.broadridge.com og visse generalforsamlingswebsites (fx Virtual Shareholder Meeting, som kan tilpasses den enkelte kunde) og mobilapplikationer anvender Broadridge webanalyseværktøjer, enten direkte eller gennem tredjeparter, for at få oplysninger om brugen af disse websites til eget brug eller til brug for vores kunder. 

Google Analytics

Google Analytics er et webanalyseværktøj, som leveres af Google, Inc., og som hjælper website-ejere til at få en bedre forståelse af, hvordan de besøgende bruger deres websites. Broadridge kan anvende Google Analytics til at få vist en række forskellige rapporter om, hvordan de besøgende interagerer med vores websites, således at vi kan gøre dem bedre. Google Analytics bruger cookies og andre værktøjer, som genererer oplysninger om din brug af vores website (herunder din IP-adresse). Disse oplysninger overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af vores website, generere rapporter om websiteaktivitet og levere andre tjenesteydelser til os. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor Google er forpligtet til dette efter gældende lovgivning, eller hvis de pågældende behandler oplysningerne på vegne af Google. Google kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som Google er i besiddelse af, i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik, som kan ses på Googles website. Du kan fravælge cookies ved at fravælge vores indsamling af oplysninger via performance-, funktions- og targeting-cookies på vores databeskyttelsesportal: Dine databeskyttelsesvalg. For nærmere oplysninger om, hvordan Google Analytics bruger de oplysninger, som Google Analytics indsamler, henvises til afsnittet ”Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester”, som du kan se her: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Sociale medier og interessebaserede reklamer

Vores websites giver dig muligvis mulighed for at interagere med os og andre via sociale medieplatforme som fx Facebook, Google, Twitter, LinkedIn og Instagram. Vi indsamler Personoplysninger om dig under overholdelse af de respektive platformes databeskyttelsespolitikker, hvis du vælger at bruge disse værktøjer.

Vi kan vise dig interessebaserede reklamer, når du bruger disse platforme. Platformene gør det muligt for os at personliggøre de reklamer, vi viser dig. Vi deler ikke dine Personoplysninger med disse platforme, men kan dog omdanne de Personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, til unikke numre, som platformen kan matche med den relevante bruger og derved gøre det muligt at levere reklamen. Selv omvi ikke videregiver Personoplysninger til disse platforme, kan de alligevel opnå en vis indsigt i personer, der reagerer på de reklamer, vi viser.

Hvis du ønsker at fravælge vores deling af oplysninger og målrettede reklamer, kan du gå ind på vores databeskyttelsesportal: Dine databeskyttelsesvalg.

Andre tredjepartsforhold

Segment er et analyseværktøj, der leveres af Segment.io, Inc., og som hjælper Broadridge med at indsamle og administrere oplysninger om, hvordan besøgende interagerer med vores websites og markedsføringsmeddelelser. En del af Segments dataindsamling sker ved hjælp af cookies, JavaScript-biblioteker eller web beacons og pixels. Broadridge bruger også Segment til en mere effektiv routing af data til andre tjenester samt til at kontrollere, hvordan der udveksles data mellem disse. Det kan fx være oplysninger om brugernes identitet (fx navn, postadresse, e-mailadresse, IP-adresse og telefonnummer) og oplysninger om, hvilke websites de besøger, hvilke funktioner de gør brug af, og hvilke handlinger de foretager.

Broadridge anvender desuden webanalyseværktøjer fra Adobe. Disse værktøjer indeholder også rapporterings- og analysefunktioner, der giver os en bedre forståelse af, hvordan besøgende agerer på vores websites. For nærmere oplysninger om Adobes analyseprodukter henvises til http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html.

Broadridge sender de IP-adresser, der registreres af vores server-logs for besøgende på vores websites, til en tredjepart, Demandbase, Inc. Demandbases webanalyseværktøjer identificerer oplysninger om besøgende på Broadridges websites, herunder blandt andet branche, størrelse, lokation og omsætning, baseret på Demandbases database over virksomheders IP-adresser.

Du kan fravælge cookies fra disse virksomheder ved at fravælge vores indsamling af oplysninger ved brug af performance-, funktions- og targeting-cookies på vores databeskyttelsesportal: Dine databeskyttelsesvalg.

Vigtig information for personer bosiddende i EØS, UK og Schweiz

Broadridge afgiver i overensstemmelse med vores forpligtelse i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning hermed følgende yderligere oplysninger til brug for personer bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Det Forenede Kongerige (UK) og Schweiz vedrørende vores behandling af personoplysninger fra EØS, UK og Schweiz.

1. Oplysninger om Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Att.: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
USA

E-mail: privacy@broadridge.com

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af Personoplysninger fra EØS, UK eller Schweiz, bedes du sende os en e-mail på privacy@broadridge.com, og din henvendelse vil blive behandlet af vores europæiske databeskyttelsesrådgiver, som vil hjælpe dig.

2. Formålet med og grundlaget for behandlingen, herunder legitime interesser

Vi behandler kun Personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag, fx:

 • for at opfylde en aftale med dig eller vores kunde og
 • med dit eller vores kundes samtykke (hvor dette måtte være påkrævet, og eventuelt forudsat du ikke har frabedt dig denne behandling).

Vi kan også behandle dine Personoplysninger for at varetage vores legitime interesser, forudsat at hensynet til dine rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere. Særligt gælder, at vi kan behandle dine Personoplysninger, hvor dette er nødvendigt for at:

 • beskytte dig, os selv eller andre mod trusler (fx sikkerhedstrusler eller svindel)
 • overholde lovgivning, som vi er underlagt, uanset hvor i verden det måtte være
 • kunne drive virksomhed eller udføre administrative opgaver i denne forbindelse, fx levere tjenester til vores kunder, foretage kvalitetskontrol, aflægge koncernregnskab og yde kundeservice
 • markedsføre vores produkter og tjenesteydelser til nuværende og potentielle kunder
 • administrere selskabstransaktioner som fx fusioner og opkøb og
 • forstå og forbedre vores forretnings- og kunderelationer generelt set.

3. Formålet med vores behandling af dine Personoplysninger

Vores behandling af dine Personoplysninger sker for at varetage ovennævnte legitime interesser og derudover for at opfylde følgende formål:

 • Behandling af kundeoplysninger i overensstemmelse med vores aftale med den enkelte kunde og
 • Behandling af betalinger og kontohåndtering, kontraktstyring, administration af websites, driftskontinuitet og katastrofeberedskab, sikkerhed og forebyggelse af svindel, virksomhedsledelse, rapportering og juridisk compliance.

4. Dine rettigheder

Du har altid ret til at frabede dig at modtage markedsføringsmeddelelser fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du – når du modtager en e-mail fra os – klikke på linket ”unsubscribe”, som du finder nederst i alle vores e-mails. Hvis du ønsker at trække en eventuel tilladelse til at sende sms-beskeder til dig tilbage, kan du – når du modtager en sms fra os – besvare denne med teksten ”STOP”.

Broadridge respekterer i overensstemmelse med lovgivningen også den ret, som personer bosiddende i EØS, UK og Schweiz har til indsigt og berigtigelse og til at anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af deres Personoplysninger. Dette indebærer som følger:

 • Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om Broadridge behandler Personoplysninger om dig. Hvis vi behandler Personoplysninger om dig, giver vi dig gerne en kopi af disse (dog med forbehold for andres rettigheder). Hvis dine oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at bede os opdatere dem.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger.
 • Du kan desuden anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger.
 • Du har under visse omstændigheder også ret til dataportabilitet.

Hvis vi har modtaget dine Personoplysninger fra en kunde, som er en virksomhed, du har en konto eller er kunde hos, er det denne virksomhed, du bør henvende dig til for at få mere at vide om, hvordan de behandler personoplysninger, og hvordan du udøver dine rettigheder som registreret.

Hvis Broadridge har indsamlet Personoplysninger direkte fra dig og du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, kan du sende os en e-mail på privacy@broadridge.com eller skrive til os på ovenstående adresse, og så vil vores Privacy Office vende tilbage til dig. Vi beder om forståelse for, at vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi behandler din henvendelse.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning, kan du indgive klage til Broadridges Chief Privacy Officer på privacy@broadridge.com eller til en tilsynsmyndighed.

5. Internationale dataoverførsle

Dine Personoplysninger kan blive overført til eller opbevaret eller behandlet i USA og andre lande, som ikke nødvendigvis har en tilsvarende databeskyttelseslovgivning. Vi vil imidlertid altid beskytte dine oplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsesmeddelelse, uanset hvor de opbevares.

Vi anvender som udgangspunkt godkendte standardkontraktbestemmelser for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af Personoplysninger ved overførsel fra EØS, UK eller Schweiz til lande, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, men vi kan også foretage overførsler til modtagere ved brug af andre godkendte dataoverførselsmekanismer, herunder en opdateret Privacy Shield-ordning, hvis denne erklæres for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi behandler kundeoplysninger i det nødvendige omfang for at levere tjenesteydelser i henhold til vores aftale med den enkelte kunde. Vores kunder bruger fx vores tjenesteydelser til at kommunikere med deres kunder, investorer og aktionærer og administrere og opbygge forholdet til disse. Vi anvender oplysninger om personer i det nødvendige omfang for at levere disse tjenesteydelser og i øvrigt understøtte vores kunders kontohåndterings- og compliancefunktioner. 

I det omfang der er tilladt i henhold til vores aftale med den enkelte kunde, benytter vi os af tjenesteydelser fra tredjepartsleverandører, fx til hosting af data, og disse kan have adgang til kundeoplysninger. Broadridge har indgået aftaler med disse tredjeparter for at sikre, at kundeoplysningerne til enhver tid er beskyttet ved brug af de fornødne databeskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger.

6. Slettefrister

Vi opbevarer dine Personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål og i en eventuel yderligere periode, som måtte være påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen. Hvis vi har indsamlet eller modtaget dine Personoplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, du skal henvende dig til vedrørende dine rettigheder som registreret, da Broadridge ikke kan efterkomme sådanne anmodninger, der kommer direkte fra dig. Vi foreslår, at du kontakter den pågældende virksomhed for at høre nærmere om, hvordan de beskytter personoplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret. Medmindre vi er forpligtet ifølge lovgivningen til at opbevare dine oplysninger, hvor vi er: (i) den dataansvarlige, sletter vi dine Personoplysninger, når du anmoder os om dette, og (ii) databehandler, sletter vi Personoplysninger i henhold til den instruks, vi modtager fra vores kunde, som er den dataansvarlige. Hvis Broadridge har indsamlet Personoplysninger direkte fra dig og du ønsker at anmode om at få slettet disse oplysninger, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com.

7. Videregivelse af dine Personoplysninger

Dine Personoplysninger vil ikke blive solgt, delt eller videregivet til tredjeparter, bortset fra som anført i denne databeskyttelsesmeddelelse, men:

 • vi kan dele dine Personoplysninger med vores tilknyttede virksomheder og datterselskaber, og
 • vi kan dele dine Personoplysninger med vores sælgere og underdatabehandlere i forbindelse med levering af aftalte tjenesteydelser og produkter.

Selv om vi ikke sælger, deler eller videregiver dine Personoplysninger bortset fra som anført i denne databeskyttelsesmeddelelse, indeholder vores website en mekanisme til at styre data, der deles med tredjeparter via cookies, på vores databeskyttelsesportal: Dine databeskyttelsesvalg.

Vigtig information for personer bosiddende i Californien

Denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge indeholder de fleste af de oplysninger, som skal gives i henhold til de to californiske love ved navn California Consumer Privacy Act og California Privacy Rights Act (samlet benævnt ”CPRA”). Denne supplerende databeskyttelsesmeddelelse indeholder de yderligere oplysninger, som personer bosiddende i Californienhar krav på at modtage i henhold til CPRA. Bemærk venligst, at hvis vi har indsamlet eller modtaget dine Personoplysninger i vores egenskab af tjenesteudbyder for en af vores kunder, som du har en konto eller er kunde hos, er det den pågældende virksomhed, som du skal henvende dig til, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, da Broadridge ikke kan efterkomme sådanne anmodninger, der kommer direkte fra dig. Vi foreslår, at du kontakter den pågældende virksomhed for at høre nærmere om, hvordan de beskytter personoplysninger, og hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret. Virksomheden kan bekræfte din identitet og oplyse dig om dine rettigheder i henhold til CPRA eller anden gældende lovgivning.

1 Dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til californisk lovgivning

Personer, der er bosiddende i Californien, har visse konkrete databeskyttelsesrettigheder i henhold til CPRA, nemlig:

 • Ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger og følsomme Personoplysninger vi indsamler
 • Ret til at få indsigt i dine Personoplysninger
 • Ret til at få ukorrekte Personoplysninger berigtiget
 • Ret til at anmode om at få slettet dine Personoplysninger
 • Ret til at få oplyst, hvilke kategorier af Personoplysninger der sælges til tredjeparter, og ret til at fravælge, at dine Personoplysninger sælges på denne måde
 • Ret til at få oplyst, hvilke kategorier af Personoplysninger der deles med tredjeparter i forbindelse med adfærdsbaseret målretning på tværs af forskellige kontekster, og ret til at fravælge, at dine Personoplysninger deles på denne måde
 • Ret til at begrænse brug og videregivelse af følsomme Personoplysninger og
 • Ret til, at der ikke udøves repressalier mod dig, fordi du har udøvet dine rettigheder som registreret.

Personoplysninger om børn under 16 år kan ikke sælges eller deles uden udtrykkeligt samtykke. Vi sælger og deler ikke Personoplysninger, der vedrører børn.

 Hvis du er bosiddende i Californien, kan du udøve dine rettigheder ved at:

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Att.: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Hvis du ønsker at udpege en repræsentant, der kan handle på dine vegne, bedes du sende os en e-mail fra din egen e-mailadresse til privacy@broadridge.com med angivelse af den pågældendes navn og e-mailadresse. Herefter sender vi vores svar på eventuelle henvendelser fra denne person til både din og den pågældendes e-mailadresse.

Hvis du udøver en andens ret i henhold til CPRA til at få indsigt eller få oplysninger slettetpå vegne af denne anden person, beder vi om forståelse for, at vi kan være nødt til at få bekræftet, at du er bemyndiget til at handle på den pågældendes vegne. 

 Vi vil ikke udøve repressalier mod dig, hvis du gør brug af dine rettigheder i henhold til CPRA.

2. Yderligere ret i henhold til CPRA til at blive oplyst om videregivelse

Broadridge bruger og videregiver følgende kategorier af Personoplysninger, som er beskrevet i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Broadridge bruger og videregiver følgende kategorier af følsomme Personoplysninger som nærmere beskrevet i denne databeskyttelsesmeddelelse. Vi behandler ingen følsomme Personoplysninger for at få større indsigt i dine karakteristika.

Kategori af følsomme Personoplysninger

Formål med brug og videregivelse

Kan du begrænse denne brug og videregivelse?

Offentligt udstedte ID-numre

Vi bruger og videregiver offentligt udstedte ID-numre i forbindelse med betalinger til professionelle aktører til brug for indberetning af skat og overholdelse af skattelovgivningen.

Nej

Brugeroplysninger til brug for konto log-in

Af hensyn til kontosikkerheden bruger og videregiver vi oplysninger om kontoadgang i det nødvendige omfang for, at du kan få adgang til din konto.

Nej

Kontonumre eller betalingskortnumre

Vi bruger og videregiver oplysninger om konto- og betalingskortnumre i det nødvendige omfang for at behandle transaktioner.

Nej

Præcise geolokationsdata

Hvis du bemyndiger os til at bruge præcise geolokationsdata i vores mobilapps, bruger vi disse data til at levere indhold til dig baseret på din lokation.

Ja, du kan slå deling af lokationsdata fra inde i indstillingerne på din mobiltelefon

Vi indsamler ingen andre kategorier af følsomme Personoplysninger som fx biometriske identifikatorer, indhold af breve, e-mails eller sms'er eller ikke-offentliggjorte oplysninger om race, etnisk oprindelse, helbred, seksualliv eller seksuel orientering.

3. Salg af Personoplysninger og deling af Personoplysninger i forbindelse med adfærdsbaseret målretning på tværs af forskellige kontekster samt indsamling af Personoplysninger gennem tredjeparter

Broadridge sælger ikke Personoplysninger for penge.

På nogle af Broadridges websites kan tredjeparter, som vi samarbejder om annoncering med, bruge cookies, web beacons og andre teknologier til at levere reklamer til dig på vores websites og levere reklamer fra os til dig på andre websites. Disse tredjeparter kan indsamle oplysninger om dine aktiviteter på vores websites, og de kan bruge persistente identifikatorer til at spore dig over tid og på tværs af forskellige websites og andre online-tjenester. Du kan fravælge, at vi deler dine data i forbindelse med adfærdsbaserede reklamer på tværs af forskellige kontekster, ved at gå ind på vores databeskyttelses portal: Dine databeskyttelsesvalg. Vores websites genkender også globale databeskyttelseskontrolsignaler og vil respektere dit fravalg, hvis det er muligt at foretage sådant fravalg via din browser.

4. Økonomiske incitamenter

Broadridge tilbyder ingen økonomiske incitamenter til indsamling eller salg af Personoplysninger. Vi kan tilbyde personer, at de kan modtage gratis indhold (fx betænkninger eller rapporter), hvis de tilmelder sig med deres e-mailadresse. Hvis du anmoder os om at slette dine oplysninger, kan du ikke modtage nyt indhold, men du kan stadig bruge indhold, der allerede er sendt til dig.

Vigtige oplysninger for personer, der er bosiddende i Brasilien

Denne supplerende databeskyttelsesmeddelelse indeholder de yderligere oplysninger, som personer bosiddende i Brasilien har krav på at modtage i henhold til den brasilianske databeskyttelseslov (Federal Law No. 13,709/2018 - General Data Protection Law of Brazil) (”LGPD”). Sammen med resten af denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge beskriver disse bestemmelser, hvordan vi behandler personoplysninger, der er omfattet af LGPD (”Brasilianske Oplysninger”).

1. Oplysninger om Broadridge

Afsenderen af denne meddelelse er Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Att.: General Counsel
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042 USA

Vores brasilianske selskab er:

 Broadridge Trading and Connectivity Solutions do Brazil LTDA

Du kan også kontakte Broadridges Privacy Office ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com.

2. Formålet med og grundlaget for behandlingen, herunder legitime interesser

Denne databeskyttelsesmeddelelse redegør for, hvorfor vi behandler Brasilianske Oplysninger. Vi behandler kun Brasilianske Oplysninger , når vi har et lovligt behandlingsgrundlag, fx i forbindelse med følgende typer behandling:

 • For at opfylde en aftale med dig eller med din virksomhed (herunder yde support og service)
 • Til opfyldelse af formål, der er tæt forbundet hermed, fx behandling af betalinger, kontohåndtering, kontraktstyring, administration af websites, driftskontinuitet og katastrofeberedskab, sikkerhed og forebyggelse af svindel, virksomhedsledelse, rapportering og juridisk compliance, og
 • Med dit samtykke (eller eventuelt forudsat du ikke har frabedt dig denne behandling) for at besvare henvendelser om oplysninger og sende dig markedsføringsmeddelelser.

Vi kan også behandle dine personoplysninger for at varetage vores legitime interesser (eller din virksomheds legitime interesser), forudsat at hensynet til dine rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere. Særligt gælder, at vi kan behandle Brasilianske Oplysninger i det nødvendige omfang for at:

 • sende dig markedsføring fra os, forudsat at du ikke har frabedt dig dette
 • beskytte dig, os selv eller andre mod trusler (fx sikkerhedstrusler eller svindel) 
 • overholde lovgivning, som vi er underlagt, uanset hvor i verden det måtte være
 • kunne drive virksomhed eller udføre administrative opgaver i denne forbindelse, fx foretage kvalitetskontrol, bruge analyseværktøjer, aflægge koncernregnskab og foretage produktudvikling
 • administrere selskabstransaktioner som fx fusioner og opkøb og
 • forstå og forbedre vores forretnings- og kunderelationer generelt set.

3. Automatiserede beslutningsprocesser og profilering

Vi kan bruge analyseværktøj i forbindelse med produktudvikling, herunder blandt andet for at forstå brugen af vores produkter, eller af sikkerhedshensyn, herunder blandt andet for at identificere uautoriserede forsøg på at logge ind. Vi træffer ikke automatiserede beslutninger om dig, der kan påvirke dig betydeligt, medmindre: (1) beslutningen er nødvendig som led i en aftale, vi har med dig, (2) vi har dit udtrykkelige samtykke, eller (3) vi er forpligtet i henhold til lovgivningen til at bruge denne teknologi.

4. Når du er forpligtet til at give Personoplysninger til Broadridge

Du er i de fleste tilfælde ikke forpligtet ifølge lovgivningen til at give os personoplysninger. Du er dog nødt til at giveos visse personoplysninger for, at vi kan indgå aftale med dig, således at du kan bruge vores produkter og tjenesteydelser, herunder blandt andet oplysninger om navn og arbejdskontaktoplysninger. Det fremgår af blanketten”Talk to Us” og vores øvrige blanketter, hvilke dataelementer vi har brug for.

5. Dine rettigheder

Som det fremgår af denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge, har du altid ret til at frabede dig at modtage markedsføring fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du – når du modtager en e-mail fra os – klikke på linket ”unsubscribe”, som du finder nederst i alle vores e-mails. Hvis du ønsker at trække en eventuel tilladelse til at sende sms-beskeder til dig tilbage, kan du – når du modtager en sms fra os – besvare denne med teksten ”STOP”.

Broadridge respekterer også den ret i henhold til LGPD, som personer bosiddende i Brasilien har til indsigt og berigtigelse og til at anmode om at få slettet og begrænset behandlingen af deres personoplysninger. Dette indebærer som følger:

 • Du har ret til at få oplyst, om Broadridge behandler personoplysninger om dig
 • Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til indsigt i oplysningerne
 • Du har ret til at få ufuldstændige, ukorrekte eller forældede oplysninger berigtiget eller opdateret
 • Du har ret til at få personoplysninger anonymiseret, blokeret eller elimineret, hvis de er unødvendige, hvis behandlingen er overdreven, eller hvis personoplysningerne behandles i strid med LGPD
 • Du har ret til dataportabilitet i overensstemmelse med de nationale myndighedsregler
 • Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke offentlige og private partervi har delt dine personoplysninger med, og
 • Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, har du endvidere ret til at: (1) blive oplyst om muligheden for ikke at give samtykke og konsekvenserne af ikke at give samtykke, (2) trække dit samtykke tilbage og (3) anmode os om at slette dine personoplysninger, dog med forbehold for vores ret til at beholde oplysninger i henhold til LGPD.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, kan du kontakte Broadridges Privacy Office, og en af voresdatabeskyttelsesmedarbejdere vil herefter hjælpe dig. Vi beder om forståelse for, at vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi behandler din henvendelse. Der kan desuden gælde visse begrænsninger for dine rettigheder i overensstemmelse med LGPD. Hvis vi ikke efterkommer din anmodning, begrunder vi dette over for dig.

Hvis Broadridge behandler dine personoplysninger som databehandler, bedes du henvende dig direkte til vores kunde i stedet. Broadridge bistår sine kunder med at besvare henvendelser, i det omfang lovgivningen kræver dette.

Hvis du mener, at vi har foretaget uberettiget behandling af dine personoplysninger, kan du også kontakte Broadridges Privacy Office eller en tilsynsmyndighed. Du kan kontakte vores Privacy Office ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com.

6. Deling af oplysninger

Som det fremgår af denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge, deler vi kun Brasilianske Oplysninger:

 • med vores tilknyttede virksomheder, som bruger personoplysningerne til ovenstående formål 
 • med vores leverandører af tjenesteydelser (databehandlere) eller andre, hvis dette måtte være nødvendigt for at levere tjenesteydelserne til dig
 • hvis du er tilknyttet en af vores kunder, kan vi dele dine personoplysninger med den pågældende kunde
 • med dit samtykke, fx når du gør brug af tilbud fra vores samarbejdspartnere, eller
 • hvor dette er tilladt i henhold til LGPD (fx i forbindelse med salg af virksomhedsaktiver) eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

7. Internationale dataoverførsler

Som det fremgår af denne databeskyttelsesmeddelelse fra Broadridge, kan dine personoplysninger blive overført til eller opbevaret eller behandlet i USA og andre lande, som ikke nødvendigvis har tilsvarende databeskyttelses- og privatlivslovgivning. Broadridge sikrer dog, at Brasilianske Oplysninger altid behandles i overensstemmelse med LGPD. Kontakt venligst Broadridges Privacy Office, hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores grænseoverskridende overførsler. 

8. Slettefrister

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der fremgår af pkt. 2, og i en eventuel yderligere periode, som måtte være påkrævet eller tilladt efter lovgivningen. Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte Broadridges Privacy Office. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at opbevare dine oplysninger, sletter vi dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sådan kontakter du os og vores Chief Privacy Officer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores behandling af personoplysninger eller denne databeskyttelsesmeddelelse, er du altid velkommen til at kontakte os. Dette kan du gøre ved at sende en e-mail til privacy@broadridge.com eller et brev til følgende adresse:

Broadridge Financial Solutions, Inc.
Att.: Chief Privacy Officer
5 Dakota Drive
Suite 300
Lake Success, New York 11042
USA

Denne databeskyttelsesmeddelelse er senest opdateret den 31. december 2022.


[1]Almindelige Forretningsformål omfatter Forretningsformål (som defineret i henhold til californisk lovgivning) og følgende beslægtede formål for behandling af Personoplysninger generelt set:

  • For at levere oplysninger, produkter eller tjenesteydelser, som personen har anmodet om, eller som med rimelighed kan forventes ud fra den kontekst, hvor Personoplysningerne er indsamlet (fx kontrollere kundens brugeroplysninger, yde kundeservice og håndtere kundepræferencer, levere produktopdateringer, fejlrettelser eller tilbagekaldelser samt løse tvister)
  • For at administrere identitet og brugeroplysninger, herunder bekræftelse og kontrol af identitet, system- og teknologiadministration 
  • For at beskytte sikkerhed og integritet i systemer, netværk, applikationer og data, herunder opdage, analysere og løse sikkerhedstrusler, og samarbejde med cybersikkerhedscentre, konsortier og politi mv. om nært forestående trusler 
  • For at opdage og forebygge svindel
  • For at overholde lovgivning og myndighedskrav, herunder al brug og videregivelse af Personoplysninger, som er påkrævet ved lovgivning eller med rimelighed er nødvendig af hensyn til overholdelse af selskabspolitikker og -procedurer fx i forbindelse med hvidvaskprogrammer, sikkerheds- og kriseberedskab, beskyttelse af immaterielle rettigheder og anti-piratkopiering samt virksomhedsetik og compliance-hotlines 
 • I forbindelse med selskabsrevision, -analyse og -rapportering
 • For at håndhæve vores kontrakter og beskytte mod personskade, tyveri, erstatningsansvar, svindel eller misbrug og beskytte personer, ejendele og ejendom, herunder fysisk sikkerhed
 • For at anonymisere oplysningerne eller oprette aggregerede datasæt, fx til brug for konsolideret rapportering, forskning eller analyse
 • For at foretage backup-kopiering af hensyn til driftskontinuitet og katastrofeberedskab og 
 • I forbindelse med virksomhedsledelse, herunder fusioner, opkøb og frasalg.

back