Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Toegankelijkheid bij Broadridge

Toegankelijkheidsverklaring voor Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. streeft ernaar de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking te garanderen. We verbeteren voortdurend de gebruikerservaring voor iedereen en passen daarbij de relevante toegankelijkheidsnormen toe.

Maatregelen ter ondersteuning van toegankelijkheid

Broadridge Financial Solutions, Inc. treft de volgende maatregelen om toegankelijkheid tot onze websites en applicaties te garanderen:

  • Continue toegankelijkheidstrainingen voor ons personeel.
  • Toewijzen van duidelijke toegankelijkheidsdoelstellingen en verantwoordelijkheden.
  • Toepassen van formele methodes voor kwaliteitsgarantie van toegankelijkheid.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG - richtlijnen toegankelijkheid webinhoud) definiëren de vereisten voor designers en developers om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Er worden drie nalevingsniveaus gedefinieerd: Niveau A, niveau AA en niveau AAA. Bij Broadridge hebben we gekozen voor Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Niveau AA als toegankelijkheidsnorm waaraan onze websites en applicaties moeten voldoen. Meer informatie over webtoegankelijkheid kunt u vinden op de W3C® Web Accessibility Initiative website, (de werkgroep WAI binnen het internationale en overkoepelende internetorgaan).

Feedback

We willen graag weten wat u vindt van de toegankelijkheid van onze websites en applicaties.
Laat het ons weten als u problemen ondervindt in verband met de toegankelijkheid van onze websites en applicaties.

We proberen binnen 5 werkdagen op feedback te reageren.


Deze verklaring is opgesteld op 13 januari 2020 met behulp van de toegangkelijkheidsverklaring tool, de  W3C Accessibility Statement Generator Tool