Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Tilgængelighed hos Broadridge

Erklæring om tilgængelighed for Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. forpligter sig til at sikre digital tilgængelighed for personer med handicap. Vi forbedrer løbende brugeroplevelsen for alle og anvender de relevante tilgængelighedsstandarder.

Foranstaltninger til støtte for tilgængelighed

Broadridge Financial Solutions, Inc. træffer følgende forholdsregler for at sikre vores websteders og applikationers tilgængelighed:

  • Vi giver løbende vores personale undervisning i tilgængelighed.
  • Vi udmelder klare tilgængelighedsmål og klart ansvar.
  • Vi anvender formbundne metoder til kvalitetssikring af tilgængelighed.

Overensstemmelsesstatus

Retningslinjer for webindholdstilgængelighed (WCAG) fastlægger de krav, der stilles til designere og udviklere om at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap. Den fastlægger tre niveauer af overensstemmelse: Niveau A, niveau AA og niveau AAA. Hos Broadridge har vi vedtaget Retningslinjer for webindholdstilgængelighed (WCAG) 2.1 niveau AA som vores webtilgængelighedsstandard, og vi arbejder på at sikre, at vores websteder og applikationer i alt væsentligt er i overensstemmelse med denne standard. Besøg webstedet for at få mere at vide om webtilgængelighed W3C® Webstedet webtilgængelighedsinitiativet (WCAG).

Feedback

Vi vil sætte pris på at modtage din feedback om tilgængeligheden af vores websteder og applikationer. Orienter os venligst, hvis du støder på tilgængelighedsbarrierer på vores websteder og applikationer:


Denne erklæring blev udarbejdet den 13. januar 2020 ved hjælp af W3C Accessibility Statement Generator Tool